„My i woda”

9 marca w Barcicach niedaleko Starego Sącza rozpoczęła się wymiana w ramach projektu „My i woda”, realizowanego z programu Erasmus+, w której uczestniczy młodzież i kadra z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) oraz organizacji partnerskich z Rosji – Kaliningrad State Technical University, Armenii – Gyumri Youth Initative Centre i Słowacji – Centrum Wolnego Czasu.

Głównym tematem projektu są sposoby wykorzystania wody przez człowieka. W programie zajęć znalazły się prezentacje o możliwościach wykorzystania wody, opracowanie wspólnego klipu reklamowego, różne gry tematyczne oraz konkursy. Uczestnicy będą analizowali znaczenie wody w codziennym życiu człowieka, problemy wynikające z jej niewłaściwego wykorzystania oraz skutki związane z jej brakiem. Ponadto celem projektu jest wzajemnie poznanie się młodzieży, kultury i historii krajów partnerskich.

Zajęcia odbędą się w Nowym Sączu, Krynicy-Zdroju, Czorsztynie i Zakopanem. Zaplanowano także zabawy w parku linowym i grę terenową w Krakowie.

  

Po zajęciach integracyjnych młodzież podzieliła się zadaniami w ramach przygotowania promocji projektu, wybrano liderów młodzieżowych oraz ogłoszono konkursy tematyczne związane z głównym tematem przedsięwzięcia. W niedzielę uczestnicy z Polski przedstawili swoją wersję pozytywnego i złego wykorzystania wody przez człowieka, na przykładzie rzeki Poprad oraz zaprezentowali przykłady wielkich powodzi, które wystąpiły w Małopolsce. W ramach wieczoru narodowego młodzież przygotowała prezentację o Polsce, swoim mieście oraz materiał o Ochotniczych Hufcach Pracy. W części kulinarnej młodzi ludzie zaprezentowali sposób przygotowywania polskich pierogów, którymi częstowali zagranicznych kolegów.

W najbliższych dniach zaplanowano kolejne zajęcia tematyczne związane z wodą, wieczory narodowe, patrol „Eko”, opracowanie mapy rozkładu śmieci oraz wspólne zajęcia z młodzieżą z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Działania projektowe potrwają do 16 marca br.