„My i woda”

16 marca zakończył się międzynarodowy projekt młodzieżowy „My i woda” realizowany w Barcicach niedaleko Starego Sącza w ramach programu Erasmus+, w którym wzięła udział młodzież i kadra z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) oraz organizacji partnerskich z Rosji – Kaliningrad State Technical University, Armenii–Gyumri Youth Initative Centre i Słowacji –Centrum Wolnego Czasu.

Głównym tematem projektu były sposoby wykorzystania wody przez człowieka. W programie zajęć znalazły się prezentacje o możliwościach wykorzystania wody, opracowanie wspólnego klipu reklamowego, różne gry tematyczne oraz konkursy.

Podczas pierwszych dni młodzież podzieliła się zadaniami, wybrała liderów oraz ogłosiła konkursy tematyczne związane z głównym tematem przedsięwzięcia. Uczestnicy z Polski przedstawili swoją wersję pozytywnego i złego wykorzystania wody przez człowieka, na przykładzie rzeki Poprad oraz zaprezentowali przykłady wielkich powodzi, które wystąpiły w Małopolsce. W ramach wieczoru narodowego młodzież przygotowała prezentację o Polsce, swoim mieście oraz materiał o Ochotniczych Hufcach Pracy. W części kulinarnej zebrani mogli spróbować pierogów.

  

Młodzież odbywała zajęcia głównie w terenie. W Krynicy-Zdroju dotyczyły one wykorzystania wód mineralnych, zagadnienia naśnieżania w stacjach narciarskich oraz turystyki. W trakcie zajęć nad zaporą czorsztyńską oraz w Zakopanem uczestnicy poznali gospodarkę wodną w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ważnym punktem programu było przygotowanie mapy rozkładu śmieci, do wykonania której zostały wykorzystane odpady zebrane przez grupę w trakcie Eko-patrolu. Wspólnie z młodzieżą z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza oraz wolontariuszami z Ukrainy i Chorwacji przeprowadzono zajęcia dziennikarskie. Ponadto odbyły się wieczory narodowe, degustacja dań regionalnych, konkursy i gry przygotowane przez uczestników z każdej grupy.

Organizator zadbał również o odpoczynek, a konkretnie zajęcia integracyjne w Parku Linowym w Czarnym Potoku, na basenie w Nowym Sączu oraz kręgielni w Hotelu Beskid.

14 marca z uczestnikami projektu spotkał się Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, który wręczył młodzieży certyfikaty.

Podczas realizacji projektu ekologicznego „My i woda” zaplanowano minimalne zużycie papieru, dlatego też nie zostały przygotowane bannery, a nagrody nie były pakowane w papier ozdobny. W zamian młodzież przygotowała elektroniczny banner oraz filmy promujące projekt.