Więcej motywacji

Specjalista ds. rozwoju zawodowego wraz z pośrednikiem pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) przeprowadzili 8 stycznia warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach.

Ich celem było zwiększenie motywacji młodych ludzi w poszukiwaniu pracy oraz zapoznanie młodzieży z ofertami lokalnego rynku pracy w czasie ferii. Omówiono również zadania platformy Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), która wspomaga młodzież w planowaniu i rozwoju edukacji oraz kariery zawodowej.

Tego dnia przeprowadzono też warsztaty z autoanalizy, które dotyczyły oceny swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru i ich wpływu na wybory edukacyjne i zawodowe. Rozmawiano też o możliwościach zatrudnienia młodzieży oraz zawodach deficytowych, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie.