Romeo i Julia – nowa wersja

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie zaprezentowano wystawę podsumowującą projekt „Romeo i Julia XXI PL-UA – jednoczy się!” zrealizowany w ramach Programu Erasmus+.

Całe przedsięwzięcie odpowiadało na potrzebę pojednania polsko-ukraińskiego, odnosząc się do trudnej historii obydwu narodów. Uczestnicy projektu – młodzi Polacy i Ukraińcy – wzięli udział w wymianach w Polsce, od 2 do 8 października, i na Ukrainie, od 22 do 28 października, a głównym działaniem projektowym było przygotowanie przez młodzież sztuki pt. „Romeo & Julia – jednoczy się”.

Efektem podjętych działań miał być wzrost wiedzy na temat wspólnej historii oraz zwiększenie świadomości jej wpływu na obecne losy młodych Polaków i Ukraińców. Łamanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z przeszłości polsko-ukraińskiej było możliwe dzięki przygotowanemu przez młodzież przedstawieniu teatralnemu na temat konfliktu pamięci i wpływu historii na obecne losy bohaterów. Motywem przewodnim sztuki była trudna miłość młodych pochodzących z dwóch skłóconych rodów: polskiego i ukraińskiego. Spektakle teatralne zostały wystawione w październiku dla społeczności lokalnej zaprzyjaźnionej ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Lublinie oraz Szkołą Języka Polskiego przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Na wystawie podsumowano te działania. Można było obejrzeć zdjęcia i krótki film dokumentujący przebieg realizowanego projektu. Materiał filmowo-zdjęciowy był realizowany przez uczestników w trakcie wymian w Polsce i na Ukrainie.

Podczas spotkania młodzież chętnie dzieliła się zdobytymi doświadczeniami. Najcieplej wspominano warsztaty teatralne, pierwsze wystąpienia przed publicznością, a także zabawne sytuacje wynikające między innymi z różnic językowo-kulturowych. Nie zabrakło sentymentalnych opowieści na temat nawiązanych znajomości i przyjaźni międzynarodowych.