Opłatek w Opolskiej WK

Spotkanie opłatkowe w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Opolu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Medolińskiego.

Wzięli w nim również udział zastępca Wojewódzkiego Komendanta Łukasz Kubica, Duszpasterz Opolskiej Komendy ks. Jarosław Staniszewski, prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Edward Nycz, prof. dr hab. Zenon Jasiński, komendanci i kierownicy opolskich jednostek oraz pracownicy Wojewódzkiej Komendy.

Ks. Jarosław Staniszewski poświęcił opłatki, którymi później przełamali się zebrani życząc sobie pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

   

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła gości młodzież z Hufca Pracy w Opolu prezentując krótkie świąteczne przedstawienie, a najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewała uczestniczka Julia Szymańska zachęcając wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania.

Przy wigilijnym stole była okazja, by porozmawiać o roku minionym i nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Niezwykle ważną częścią spotkania było wręczenie przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Honorowych Odznak OHP profesorom Zenonowi Jasińskiemu i Edwardowi Nyczowi z Uniwersytetu Opolskiego. Komendant Główny podziękował obu naukowcom za ich wkład jaki wnieśli w rozwój instytucji oraz przekazywane OHP wsparcie na przestrzeni ponad dwudziestu lat.

Prof. dr hab. Zenon Jasiński to długoletni dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, kiedyś Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, później Uniwersytetu Opolskiego. Naukowiec o ogromnym dorobku i zainteresowaniach naukowych, jak: oświata i kultura mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza na Śląsku w okresie międzywojennym oraz obecnie; oświata i kultura skupisk polonijnych, w tym w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej; kontekst historyczny edukacji międzykulturowej; zagadnienia profilaktyki zapobiegania patologii społecznej i wyprowadzania z marginalizacji osób wykluczonych społecznie; funkcjonowanie i przemiany zawodu nauczyciela na tle porównawczym. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał z rąk prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku.

Profesor dr hab. Edward Nycz jest obecnym dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Socjolog, pedagog, specjalizujący się w pedagogice społecznej, socjologii wychowania, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogice oświatowej, pedagogice kultury, socjologii edukacji oraz socjologii młodzieży; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Raciborzu.

 


Na zdjęciu u samej góry: od prawej – prof. dr hab. Zenon Jasiński, prof. Edward Nycz, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński.