Trójstronna wymiana

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) odbywała się w dniach od 21 do 28 września międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, której głównym celem było promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur, obyczajów i wspólnej historii trzech narodów.

Podczas spotkania zrealizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 27-osobowa grupa młodych osób wraz z opiekunami poznawała się poprzez wspólną zabawę i integrację. Zajęcia warsztatowe odbywające się w wiosce ginących zawodów usytuowanej w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy były okazją do przygotowania tradycyjnych wyrobów cukierniczych – bułeczek, ciastek, sękaczy, a także rękodzieła. W programie wymiany było również poznawanie ciekawych miejsc w ramach gry miejskiej przeprowadzonej w Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej i Lublinie. Atrakcję stanowił też spływ kajakowy po Bugu – rzece, która jest częścią naturalnej granicy Unii Europejskiej. Uczestnicy wzięli też udział w lekcji muzealnej w Państwowym Muzeum na Majdanku, poznając wspólną historię narodów z okresu II wojny światowej. Był również czas na zaprezentowanie tradycji kulinarnych poszczególnych krajów.

Przygotowano ponadto liczne gry i zabawy integracyjne, wieczorki narodowe, ognisko. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.