Rada Śląskiej WK

14 grudnia, z udziałem Dyrektora Wykonawczego Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. finansowych Wojciecha Szewczyka, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W zastępstwie za I Wicewojewodę Śląskiego Jana Chrząszcza rozpoczął obrady Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, po czym powołano na sekretarza rady zastępcę Komendanta Śląskiej WK OHP Jarosława Kańkowskiego.

Program posiedzenia odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Relaks” w Wiśle obejmował podsumowanie mijającego roku i przedstawienie planów na najbliższą przyszłość. Jako pierwszy zabrał głos Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków, podsumowując ostatni okres pracy Komendy w Katowicach i kładąc szczególny nacisk na działalność wychowawczą, efekty działań w zakresie rynku pracy oraz prezentując przeprowadzone remonty i inwestycje. Przedstawił również plany na najbliższą przyszłość.

Dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak omówiła stan realizacji projektów w ramach ERASMUS+, a specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Monika Buczek działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

O współpracy pomiędzy Śląską WK OHP a PFRON opowiedział dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, przedstawiając jednocześnie zamierzenia rozszerzenia tej współpracy o poradnictwo zawodowe, jak również tworzenie wspólnych inicjatyw, jak konferencje
i szkolenia.

Wicekurator Jacek Szczotka oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps przedstawili funkcjonowanie placówek oświatowych po wprowadzeniu nowej reformy oświaty, zaś dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak wskazała na potrzebę utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Tematykę praktyk religijnych wśród młodzieży ze śląskich jednostek zaprezentował Duszpasterz Wojewódzki OHP ks. Jacek Gancarek podkreślając zwłaszcza istnienie i znaczenie właściwej hierarchii wartości.

Spotkanie w Wiśle zakończyło się podjęciem stosownych uchwał w sprawach: podjęcia działań mających na celu wsparcie w uzupełnieniu naboru młodzieży do jednostek stacjonarnych Śląskiej WK OHP; współpracy Śląskiej WK OHP z Oddziałem PFRON w Katowicach; utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego; pomocy i współpracy w realizacji zadań na rzecz projektów „Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Podczas trwania Wojewódzkiej Rady Programowej podpisano także porozumienie o współpracy Śląskiej WK z Oddziałem PFRON w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości na posiedzenie w Wiśle obecni byli również: Wiceprezydent Miasta Żor Daniel Wawrzyczek, II zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, zastępca Okręgowego Inspektora ds. prawno-organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Piotr Kalbron st. sierżant Wydziału Prewencji KWP w Katowicach Daria Łosicka, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanna Tustanowska, Anna Pomykoł z Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku.