Postawili na przyszłość

14 grudnia w Hufcu Pracy w Opolu oficjalnie zakończono realizację projektu „Stawiam na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dziesięcioro uczestników, mających status młodocianego pracownika, znajdującego się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zostało objętych wieloma formami wsparcia. Uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, w kursie komputerowym o standardzie ECDL. Bardzo ważną formą wsparcia były zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu młodzież mogła nadrobić zaległości w nauce. Uczestnicy w trakcie projektu zyskali nowe kompetencje, niezbędne do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie dał im szansę na pogłębienie swojej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie samych siebie.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli: Komendant Wojewódzki OHP Dariusz Medoliński, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska, Komendant opolskiego Hufca Pracy Bogumiła Szewczyk-Paluszek wraz z merytoryczną obsługą projektu oraz, co najważniejsze, młodzież uczestnicząca w projekcie.

   

Uczestnicy projektu podczas uroczystego podsumowania otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia. Ponadto każdemu został wręczony drobny upominek. Wojewódzki Komendant podziękował każdemu z młodych ludzi za zaangażowanie oraz trud włożony w uczestnictwo, bez tego bowiem projekt nie zakończyłby się sukcesem. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, które umożliwiły i w miarę możliwości pomagały młodzieży wytrwać w tym intensywnym przedsięwzięciu.