Poszukiwanie talentów

Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufiec Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) zorganizowały 4 i 5 grudnia dwa konkursy „Talentiadę” i „Mem Talent”.

Pierwszy z nich to oferta dla młodzieży wpisująca się w formułę telewizyjnych „Mam Talent” czy „Talent Show”. Do konkursu zgłosiło się 17 osób, z których jury wyłoniło dziesięciu wykonawców do wzięcia udziału w gali finałowej 5 grudnia. Jury składające się z przedstawicieli CEiPM, OSZ, Hufca Pracy oraz reprezentantów lokalnych instytucji kulturalnych: dr Mai Kołtońskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Lubaniu, wieloletniej wokalistki w zespole „Contra”, organizatorki szeregu festiwali dot. pieśni patriotycznych, religijnych i Marcina Michalskiego, kierownika Działu Organizacji Imprez i Marketingu w Centrum Kultury Browar B., wieloletniego szefa anteny Radia Gra we Włocławku oceniło występujących uczestników. Uczestnicy prezentujący swój talent mieli dowolną tematykę, ale szczególną punktację dostawali za „talenty”, które będzie można podpiąć pod jakiś zawód np.: pokazy z jojo (zawód: animator czasu wolnego), żonglerki/popisy z piłką (zawód: piłkarz), śpiew (zawód: wokalista).

Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Staniszewska (taniec), drugie ex aequo – Wiktoria Nowakowska (taniec) i Dominika Sztuczka (śpiew), a trzecie – Mikołaj Woźnica (iluzjonista).

Drugim konkursem był „Mem Talent” – konkurs na stworzenie mema, czyli graficznego obrazka o treści najczęściej humorystycznej. Technicznie tworzenie mema można dopisać do zawodu grafika komputerowego. Tematycznie memy miały dotyczyć zawodów. Wpłynęło kilkanaście prac, spośród których jury wybrało trzy najlepsze. Szczególnie punktowane były memy, gdzie uczestnicy wykazywali najwięcej własnej inwencji. I tak, pierwsze miejsce zdobył Bartosz Ziółkowski, drugie – Kamil Nowakowski, a trzecie – Karolina Choziak.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki.