Spotkanie Rady Młodzieży

10 października w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Rady Młodzieży, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Uczestników spotkania, mającego na celu przeprowadzenie wyborów do Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz omówienie bieżących spraw związanych z wychowaniem i edukacją uczestników OHP, przywitał zastępca Wojewódzkiego Komendanta Adam Matuszewski wraz z komendant nowodworskiego hufca Patrycją Głodnicką.

W trakcie obrad młodzież dzieliła się swoim doświadczeniem w działalności samorządowej i przedstawiła zaplanowane na ten rok szkolny inicjatywy samorządowe. W drugiej części spotkania odbyły się tajne wybory Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży, które zostały poprzedzone prezentacją kandydatów z poszczególnych jednostek. Najwięcej głosów oddano na uczestnika z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie, który został przewodniczącym Rady Młodzieży. Na jego zastępcę wybrano wychowanka 11-4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim, a na sekretarza – podopieczną Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie. Z kolei liderem Klubu Aktywnych został uczestnik z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku.