Stawiają na przyszłość

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) rozpoczął realizację projektu „Stawiam na przyszłość”, którego celem jest wsparcie osób młodych w nabyciu kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy.

Po zakończeniu konsultacji indywidualnych rozpoczęły się zajęcia z zakresu rynku pracy.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacjach psychologicznych, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursie komputerowym o standardzie ECDL. Otrzyma też pakiet pomocy naukowych i szkolnych oraz wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.