Wizyta Minister Elżbiety Rafalskiej

28 września Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła jednostki Kujawsko-Pomorskiej WK OHP – Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu oraz Hufiec Pracy w Brodnicy. Towarzyszyli jej Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.

Po przybyciu do brodnickiego hufca pani Elżbieta Rafalska rozmawiała z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach plastycznych. Obejrzała też wykonane przez nią prace związane z tematyką niepodległościową.

Pani Minister szczególnie podziękowała Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Małgorzacie Taranowicz za zaangażowanie oraz sprawność organizacyjną wszystkich jednostek Kujawsko-Pomorskiej Komendy OHP. Jednostki te aktywnie brały udział w realizacji wspólnych z Ministerstwem przedsięwzięć okolicznościowych, jak Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Dziecka czy rok wdrażania programu 500+.

Od lewej: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.

Podczas spotkania z dziennikarzami pani Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła dużą rolę OHP jako jednostki nowoczesnej, wspierającej młodzież uzupełniającą swoje kwalifikacje zawodowe oraz wchodzącą na rynek pracy. Z działalności Ochotniczych Hufców Pracy wynika szansa dla osób, które wywodzą się ze środowisk czasami trudnych, wykluczonych, a nawet poszkodowanych. Te osoby czasami mają gorszy dostęp do edukacji bądź z różnych powodów mają trudności z realizacją wyzwań edukacyjnych. Tu przy należytym, specjalistycznym wsparciu mogą się one odnaleźć – mówiła Minister.

Zwróciła również uwagę na zmieniający się rynek pracy i nowe wyzwania stojące przed instytucją. Trzeba robić wszystko, żeby przygotowanie potencjalnych pracowników odpowiadało potrzebom rynku pracy. Mamy też inne rozwiązania i zachęty przygotowywane w nowej ustawie o rynku pracy, które będą otwierały dodatkowe możliwości osobom, które np. po brexicie będą chciały wrócić do Polski lub dadzą szansę na zastanowienie się tym, którzy chcą wyjechać – wskazała pani Elżbieta Rafalska.

Podczas spotkań z kadrą Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła trudną pracę z młodzieżą oraz wysokie kwalifikacje kadry OHP. Doceniła rolę OHP w aktywizowaniu młodzieży oraz wkład instytucji w zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi. Tematem rozmów były również czekające w najbliższym czasie OHP przekształcenia oraz zmiany struktur.