Pielgrzymowali do Tuchowa

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w 40 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II, patrona młodzieży OHP, a także w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, młodzież i kadra wychowawcza Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Pielgrzymi wyruszyli spod siedziby CKiW wczesnym rankiem 19 września. Trasa przebiegała szlakiem turystycznym przez Górę św. Marcina w Tarnowie, miejscowość Trzemesna do Tuchowa – łącznie około 20 km.

Na miejscu w Sanktuarium Matki Bożej grupa uczestniczyła we mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra Paska, z liturgią słowa z czynnym udziałem młodzieży. Po zakończonej modlitwie dokonano wręczenia dyplomów i upominków laureatom konkursu przeprowadzanego corocznie w tarnowskim Centrum pt. „Postać i życie św. Jana Pawła II”. Nagrody wręczył dyrektor Tomasz Stelmach.

Ostatnim punktem wizyty w tuchowskim Sanktuarium, było zwiedzanie zabudowań klasztoru o. Redemptorystów (na jego terenie zlokalizowane jest sanktuarium), całorocznej szopki i tamtejszego muzeum. Następnie autokarami młodzież wraz z opiekunami powróciła do Tarnowa.

Wspólnie pielgrzymowanie to dla młodzieży nie tylko duchowe przeżycie, ale także kolejna okazja do wzajemnego poznawania się i integracji.