W Krośnie zakończono staże

27 sierpnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zakończyli realizację staży zawodowych.

Celem stażu było zapoznanie beneficjentów ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści mieli szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie zorganizowano także staże w zawodach: magazyniera, kierowcy operatora wózka jezdniowego, asystenta ds. księgowości, kosmetyczki, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera-barmana-baristy, logistyka oraz spawacza.

Staże odbywały się u lokalnych pracodawców. Po ich zakończeniu uczestnicy uzyskali stosowne zaświadczenia. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.