OHP na gminnych dożynkach

Dożynki Gminy Lubień odbyły się w tym roku w Skomielnej Białej, gdzie aktywnie działa Środowiskowy Hufiec Pracy (Małopolska WK).

Już w przeddzień dożynek uczestnicy pomagali w pracach porządkowych i przygotowawczych przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się od pięknego, kolorowego korowodu dożynkowego, w którym wszyscy uczestnicy przeszli do Kościoła p.w. Św. Sebastiana, by wziąć udział we mszy świętej, której przewodniczył ksiądz proboszcz Ryszard Pawluś.

Część oficjalną rozpoczęto od wręczenia chleba gospodarzom dożynek i przedstawienia tradycyjnych obrzędów dożynkowych w wykonaniu zespołów regionalnych z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej. Po wręczeniu nagród zasłużonym rolnikom, oraz zabraniu głosu przez zaproszonych gości odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu pod hasłem „Korpiele tradycją naszej wsi”, współorganizowanego przez 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej.

Młodzież z hufca wzięła również udział w konkursie przygotowując stoisko z korpielami oraz wystawę fotograficzną prezentującą etapy wzrostu korpiela (brukwi), do której zdjęcia wykonała samodzielnie w trakcie zajęć w ramach programu „Kultura i tradycja regionalna”. Na stoisku hufcowym znalazły się również ciasta i słodycze przygotowane przez młodzież z cukierni „Pychotka” z Naprawy. Całość przedsięwzięć regionalnych w tym dniu zakończyła zabawa taneczna. Uczestnicy z hufca od lat pielęgnują tradycje i kulturę regionalną, biorąc udział we wszystkich imprezach lokalnych.