Wspólny bohater

W Użhorozie na Ukrainie młodzież z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK) poznawała wraz z ukraińskimi koleżankami i kolegami bohatera wspólnej historii – hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.

Spotkanie, którego partnerem był Zakarpacki „Regionalny Pałac Sztuki Dzieci i Młodzieży „Padyiun”, odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Małopolską Wojewódzką Komendę, finansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Priorytetowym celem przedsięwzięcia jest odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i współczesnych relacji. Temat przewodni to poznawanie wspólnego bohatera – jednego z najwybitniejszych wodzów kozackich w XVII wieku Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, który wielokrotnie występował w obronie Rzeczypospolitej przed wojskami moskiewskimi i tureckimi.

W trakcie spotkania na Ukrainie, któremu towarzyszyła ogromna życzliwość odczuwalna już od przywitania przez gospodarzy, a trwająca przez cały pobyt, młodzież poznawała epokę, w której żył hetman i odkrywała ciekawe miejsca bitew tak ważne dla narodów polskiego i ukraińskiego. Tworzyła także kronikę wydarzeń, krzyżówki oraz gry historyczne związane z Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym. Przygotowywano się także do stworzenia grupy rekonstrukcyjnej, która zaprezentuje się w trakcie Spotkania Otwartego Pola Chwały, mającego się odbyć w ostatni weekend września w Niepołomicach.

    

Odkrywaniu historii towarzyszyła wzajemne poznawanie się poprzez zabawę, grę miejską, prace w mieszanych zespołach, zawody sportowe, wieczór narodowy. Młodzież zarówno z Polski, jak i Ukrainy przekonała się, że rówieśnicy mają podobne problemy zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym. Grupa, podczas ewaluacji końcowej bardzo wysoko oceniła jakość i poziom realizacji wspólnych celów.

Realizację działania wizytował Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, w tym zajęcia w plenerze, w trakcie których młodzież poznawała zamki i pałac związane z regionem oraz miejsca współczesnych rekonstrukcji historycznych.

Odkrywanie wspólnej historii grupa będzie kontynuować w ostatnim tygodniu września w Niepołomicach, gdzie wystąpi grupa rekonstrukcyjna oraz zostaną zaprezentowane efekty wspólnych działań.