„Po pierwsze zdrowie”

Ochotnicze Hufce Pracy biorą udział w akcji prowadzonej w ramach wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym pn. „Po pierwsze zdrowie”.

Akcja została zainicjowana w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego i jest prowadzona we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia i audycją „Lato z Radiem”. Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa i propagowanie wykonywania badań profilaktycznych. W poszczególnych miejscowościach w Polsce organizowane są wydarzenia w ramach trasy „Lata z Radiem”.

W tegorocznej edycji Programu, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzono wachlarz prezentowanych zagadnień. Jednym z tematów jest edukacja, szczególnie w kontekście poszerzania wiedzy o możliwościach pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub potrzebującym wsparcia w ukończeniu szkoły czy zdobyciu zawodu.

Ochotnicze Hufce Pracy brały już udział w przedsięwzięciach programowych we Włocławku (24.06), w Grunwaldzie (14.07) i Toruniu (22.07 – zdjęcie u góry). Kolejne wydarzenia odbędą się w Szczebrzeszynie (11.08), Wolsztynie (18.08), Gdyni (25.08), Krynicy (jeden z dni 4-6 września) i Warszawie (15 lub 16 września).

Dzięki możliwości udziału w akcji kadra OHP prowadzi na stanowiskach wystawienniczych szeroką kampanię informacyjną na temat oferty dla młodzieży. Informuje o rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających młodym ludziom w wieku 15-18 lat warunki do uzupełnienia wykształcenia podstawowego oraz do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prezentuje również jednostki rynku pracy oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe dla młodzieży w wieku 15-25 lat, ukierunkowane na wyposażenie jej w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy: zaplanowanie kariery zawodowej, otrzymanie oferty pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Udział w akcji jest okazją do spotkań ze społecznością lokalną, jak również do prezentacji działalności OHP na szerszym forum. Wydarzeniom tym często towarzyszą imprezy kulturalne, a przede wszystkim jest możliwość pozyskania ważnych informacji o badaniach profilaktycznych, a nawet przeprowadzenia niektórych badań podczas imprezy (w tym badań słuchu).

Linki do wydarzeń, które już się odbyły:

Włocławek

Toruń

Grunwald

Szczebrzeszyn