Czas na podsumowanie

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy podsumowano 7 sierpnia projekt „Czas na staż” realizowany w ramach programu Erasmus+.

Podczas spotkania zostały omówione cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu. Młodzież opowiedziała też o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych, które odbyły się w Sewilli w Hiszpanii oraz Gyomaendrőd na Węgrzech. Zaprezentowano również album zawierający informacje o stażach, relacje uczestników oraz zdjęcia z wyjazdów.

Podczas spotkania młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała z rąk dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Karola Sudewicza zaświadczenia w języku polskim i angielskim potwierdzające udział w stażu zawodowym wydane przez instytucje partnerskie, a także pamiątkowe zdjęcia, upominki oraz kubki z logo programu Erasmus+.

Dwutygodniowe staże zawodowe odbyły się w prywatnych przedsiębiorstwach oraz w placówce kształcenia zawodowego i stanowiły okazję do poznania zagranicznych standardów pracy, nowoczesnego wyposażenia stanowisk, języka branżowego, kultury, tradycji oraz zwyczajów kraju przyjmującego. Każdy z uczestników mógł pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia zawodowego nabywanym w Polsce.

Przed wyjazdem na staże młodzież brała udział w kursie pedagogicznym i kulturowym, a także kursach językowych. Po powrocie zorganizowano spotkania promujące projekt, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej. Wychowankowie Centrum prezentowali zebranym gościom przygotowane przez siebie prezentacje, jak również dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie.