Pamiętamy o historii

Ochotnicze Hufce Pracy w swoich działaniach wychowawczych starają się poszerzać znajomość kultury i historii Polski, naukę otaczania opieką i szacunkiem miejsc pamięci narodowej oraz upamiętniania w godny sposób ofiar i bohaterów polskich dziejów.

W priorytety wzmacniania świadomości patriotycznej młodych ludzi wpisuje się inicjatywa, w którą włączyła się młodzież z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej (Małopolska WK OHP). Uczestniczki działające w samorządzie hufcowym wzięły udział w ogólnopolskiej akcji upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego, której celem jest zredagowanie i wysłanie kartek pocztowych do powstańców. Kartki te będą przekazane za pośrednictwem Fundacji Sensoria z Wrocławia żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego.

malo1Uczestnicy innej małopolskiej jednostki – Hufca Pracy w Myślenicach zostali zaproszeni na obchody 72. rocznicy zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”. 10 września na Suchej Polanie młodzież uczestniczyła w mszy św. polowej w intencji partyzantów oraz Apelu Poległych przygotowanym przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej AK „Murawa”, w trakcie którego upamiętniono żołnierzy różnych jednostek Armii Krajowej poległych w 1944 r. na obszarze działania obwodu.

Dzięki takim wydarzeniom młodzi ludzie mają możliwość uczcić pamięć poległych partyzantów, spotkać się ze starszym pokoleniem, a jednocześnie poznać piękne okolice Beskidów i Ziemi Myślenickiej, jej przyrodę, zabytki i przeszłość.

dobieszkowRównież 10 września młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie wzięła udział w obchodach 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Na uroczystość zorganizowaną przy pomniku poległych w Koźlu przybyli także przedstawiciele władz starostwa i gminy, delegacje ochotniczych straży pożarnych oraz pobliskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i instytucji z terenu miasta i gminy Stryków.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. polowej, następnie odegrano hymn państwowy i odczytano apel poległych. Po okolicznościowych przemówieniach wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych.

 

„Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej 1939-1945” – to hasło IX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP zorganizowanego przez Łódzką WK OHP wraz z 5-15 Hufcem Pracy w Zduńskiej Woli.

Trasa trzydziestokilometrowego rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). Na starcie stawiło się 333 rowerzystów, w tym 48 podopiecznych hufców pracy z województwa łódzkiego. Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbe – patrona miasta, a oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonali – Wojewódzka Komendant OHP Barbara Stanisława Günther oraz komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak. Metą rajdu było Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy poczęstunku uczestnicy odpoczywali, jak również brali udział w przygotowanych dla nich atrakcjach, m.in. konkurencjach sportowych czy quizie historycznym.

lodzka1    lodzka2

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki okolicznościowe, materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, upominki z Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Kolumnie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Uhonorowani zostali również podopieczni Hufca Pracy, którzy aktywnie włączyli się w organizację imprezy, pełniąc dodatkowo rolę służby porządkowej. Ponadto przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli Zenon Kowalski wręczył komendantowi Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualdowi Krystyniakowi puchar za rozbudzanie i pielęgnowanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży oraz pracę wkładaną corocznie w organizację tak dużej imprezy.

podkarpackaZ kolei młodzież z przemyskiego 9-13 Hufca Pracy (Podkarpacka WK OHP) zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą mieszkającego w Przemyślu Ryszarda Siwca pamiętając tym samym o wydarzeniach z 8 września 1968 roku.

Ryszard Siwiec był przemyskim urzędnikiem, który w trakcie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie dokonał aktu samospalenia w obecności najwyższych urzędników państwowych. Akt ten miał być swoistym protestem przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, która rozpoczęła się w sierpniu 1968 roku.

Warto pielęgnować pamięć o tego typu postawach, a młodym ludziom przypominać o tym, że nawet w ich najbliższym otoczeniu zdarzali się ludzie, którzy swoją niezłomną postawą trwale zapisali się w naszej najnowszej historii.