Porządkowali cmentarze kresowe

Uczestnicy tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania wraz z wychowawcą porządkowali cmentarze kresowe na Wołyniu.

Podczas tygodniowego pobytu na Ukrainie udało się uporządkować dawne cmentarze parafialne w miejscowościach: Kupiczów, Turzysk, Łuków, Przewały, Luboml. Odwiedzono również cmentarz w miejscowości Rymacze, gdzie znajdują się groby żołnierzy 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.