Znamy zwycięzców

W dniach 14-17 maja 13 dwuosobowych zespołów stolarzy i 23 uczestników konkursu z zakresu wiedzy BHP z elementami prawa pracy z całego kraju rywalizowało w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku (Warmińsko-Mazurska WK) w ramach etapu ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania z całej Polski. Uczestników i kadrę OHP przywitali w Pasłęku zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, jego zastępca Paweł Kowszyński oraz kierownik Ośrodka Tomasz Cybulski. Honorowy patronat nad realizacją przedsięwzięcia objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, zaś patronat medialny sprawowało Polskie Radio Olsztyn.

   

Podczas uroczystego otwarcia zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (na zdjęciu powyżej po lewej stronie, trzecia od prawej) mówiła o historii i tradycji cechu stolarskiego podkreślając znaczenie praktycznych umiejętności zawodowych i możliwość ich weryfikacji w trakcie zmagań konkursowych. Z kolei Wojewódzki Komendant Dariusz Rudnik zachęcał młodzież i kadrę do poznania walorów turystycznych regionu.

   

Zmagania uczestników oceniały komisje konkursowe – w zawodzie stolarza: egzaminator Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Krzysztof Murawski, instruktor praktycznej nauki zawodu z OSiW w Pasłęku Piotr Olszewski oraz instruktor praktycznej nauki zawodu z OSiW w Mrągowie Jerzy Koneszko. Natomiast w kategorii BHP w skład komisji weszli: główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Jacek Żerański, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu Iwona Pekura oraz specjalista ds. wychowania i programów edukacyjnych W-M WK OHP Nina Kowalewska.

Najpierw młodzież sprawdziła swoją wiedzę z zakresu BHP z elementami prawa pracy. W tym samym czasie młodzi stolarze rozpoczęli realizację zadań praktycznych. W przerwie pomiędzy zadaniami konkursowymi uczestnicy oraz kadra wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy zorganizowanym przez ratowników z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, wycieczce do parku ekologicznego w Pasłęku i ognisku integracyjnym. Ostatnim etapem był test sprawdzający wiedzę teoretyczną stolarzy.

Dla uczestników OHP przygotowano też dodatkową, atrakcję, którą była wycieczka nad morze do Kątów Rybackich, Muzeum Zalewu Wiślanego i zwiedzanie elbląskiej starówki.

   

Podsumowanie i zakończenie XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” odbyło się 17 maja przy udziale: wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Rudnika, burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego, zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Tomasza Kawałko, zastępcy prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Kazimierza Samokara, członka zarządu ds. handlu w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku Wiesława Grzanki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku Teresy Brewki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Marii Kizyk.

Zebranych powitał kierownik OSiW OHP w Pasłęku Tomasz Cybulski. Wicewojewoda Sławomir Sadowski podkreślił znaczenie i rolę OHP w kształceniu młodzieży oraz wyraził przekonanie, iż ranga szkolnictwa zawodowego będzie coraz wyższa, ponieważ rynek pracy domaga się wykwalifikowanych pracowników, umiejących szybko podjąć zadania na konkretnych stanowiskach pracy. Burmistrz Pasłęka mówił z kolei o dobrej współpracy i roli Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w pasłęckiej społeczności.

W zawodzie stolarza pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Wielkopolskiej WK OHP, drugie miejsce należało do zespołu z Lubelskiej WK OHP, a trzecie do uczestników z Zachodniopomorskiej WK OHP. Najlepszą wiedzą z zakresu BHP z elementami prawa pracy popisała się Natalia Mamrot z Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK OHP), druga była reprezentantka Opolskiej WK OHP, a trzecie miejsce przypadło Świętokrzyskiej WK OHP.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP i wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego statuetki, dyplomy i nagrody ufundowane przez Komendę Główną OHP. Specjalną nagrodę dla zwyciężczyni konkursu z zakresu wiedzy BHP ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Pan Tomasz Kawałko, który wręczył laureatce nagrodę, podkreślił wagę znajomości przepisów bezpieczeństwa, w szczególności wśród młodych pracowników rozpoczynających swoją karierę zawodową i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu zainteresowania i wiedzy w tym zakresie.

W organizacji konkursu Warmińsko-Mazurską Komendę OHP wsparli Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.