Rozpoczęli szkolenie

Osoby biorące udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie i Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyska WK) rozpoczęli 14 maja kurs w zawodzie sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych.

Program obejmuje 150 godzin dydaktycznych podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Młodzi ludzie poznają zagadnienia z zakresu dokonywania sprzedaży towarów oraz usług według pozycji cennikowych, a także sposoby wykorzystywania czytników kodów kreskowych.

Dzięki pracy z użyciem specjalistycznego programu, uczestnicy projektu nabędą również wiedzę na temat wystawiania dokumentów związanych z obrotem towarami i usługami, jak faktura vat, wydanie towaru (WZ), wydanie na użytek firmy (RW), przyjmowanie dostaw (PZ) a także dokumentów dotyczących przesunięć magazynowych i inwentaryzacji.