Rodzinna niedziela

kielce.uw.gov.pl, 29.08.2016


Uczestników Rodzinnego Festynu Profilaktycznego odwiedziła wojewoda Agata Wojtyszek. Przygotowane z okazji zakończenia wakacji spotkanie zorganizował Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”.

Podczas festynu w muszli koncertowej kieleckiego parku całe rodziny brały udział w licznych konkursach z nagrodami, mogli podziwiać policyjne i strażackie pokazy oraz zwidzać specjalnie na tę okazję przygotowane stoiska. Można również było skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeutów, porozmawiać z policjantami, przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy i Polskiego Czerwonego Krzyża. W trakcie imprezy zbierano również dobrowolne datki na zakup paczek świątecznych dla dzieci  z oddziału Hematologiczno–Onkologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Domu Samotnej Matki w Kielcach.

Po spotkaniu w parku wojewoda wzięła udział we wspólnej zabawie rodzinami uczestniczącymi w zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pikniku z okazji Święta Policji.