Szczecińska giełda

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego Akademickie Biuro Karier zorganizowało 13 marca giełdę pracy, w której m.in. wzięli udział pracownicy Młodzieżowego Biura Pracy (Zachodniopomorska WK).

Udział w tym wydarzeniu był sposobnością do promocji OHP oraz zainteresowania przybyłych na giełdę projektem realizowanym przez sieć EURES „Twoja Pierwsza Praca z EURES-em”. Cenna była także bezpośrednia wymiana doświadczeń z lokalnymi przedsiębiorcami na temat perspektyw i prognoz zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz nawiązania współpracy.

Młodzież, w większości studenci Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jego absolwenci, mogła uczestniczyć w warsztatach z zakresu umiejętnego kreowania swojego wizerunku, które były prowadzone przez ekspertów z firm szkoleniowych.