25 lat Ośrodka w Próchnowie

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie (Wielkopolska WK) obchodził 8 marca 25 rocznicę działalności. Z tej okazji gościli w nim Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, posłowie Grzegorz Piechowiak i Marcin Porzucek, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, p.o. Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski, proboszcz parafii Żoń ks. Ryszard Kufel, Duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Piotr Wąż, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki oraz jego zastępca Łukasz Malczewski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Margoninie Jerzy Toboła, Renata Małecka i Małgorzata Biernat z Edukacji Lubasz oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z próchnowskim Ośrodkiem.

Od prawej: poseł Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Historia tej jednostki sięga roku 1993, kiedy to rozpoczęła funkcjonowanie w zabytkowym pałacu, siedzibie rodu Potulickich i Skórzewskich, opuszczonym przez nich przed wojną na skutek zadłużenia. W latach 2001-2004 przeprowadzono gruntowną przebudowę pałacu, dobudowując nowe skrzydło z przeznaczeniem na internat. W murach Ośrodka znalazło się także miejsce na oddział przedszkolny dla kilkanaściorga dzieci z Próchnowa i najbliższej okolicy, jak również dla filii miejskiej biblioteki. Uczestnicy, w wieku 15-18 lat, mają do dyspozycji stołówkę i warsztaty szkoleniowe przystosowane do kształcenia w zawodach kucharza i murarza-tynkarza. Podobnie jak ich poprzednicy, na przestrzeni 25 lat, korzystają z bogatej oferty programów, inicjatyw szkoleniowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynkowych. Ośrodek w Próchnowie realizuje także ogólnopolskie projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przez 25 lat ze wsparcia Ośrodka w formach szkolnych i pozaszkolnych skorzystało około 950 młodych ludzi, którzy kształcili się m.in. w zawodach: ogrodnika, murarza-tynkarza, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza, piekarza, stolarza, rolnika. Obecnie uczy się tutaj 72 uczestników – dziewcząt i chłopców z województwa wielkopolskiego. Mogą uzupełnić wykształcenie w gimnazjum, szkole podstawowej, zawodowej i nauczyć się zawodu kucharza, ogrodnika, murarza-tynkarza lub stolarza.

Gratulacje z okazji jubileuszu przekazali kadrze zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i p.o. Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski. Nie zabrakło słów uznania w wystąpieniach sekretarza Stanu Stanisława Szweda oraz Wojewody Wielkopolskiej Marleny Maląg. Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” długoletniego kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Zbigniewa Behrendta. Honorową odznaką OHP zostali odznaczeni: dyrektor Szkoły Podstawowej w Margoninie Rafał Gimzicki, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Łukasz Malczewski i pracownicy Ośrodka: Ryszard Maliszewski, Piotr Mistecki, Róża Śmigielska-Kranc, Ryszard Kryger, Maria Hermaszewska oraz Jerzy Staniewski. Listy gratulacyjne Komendanta Głównego OHP otrzymali: kierownik OSiW Zbigniew Behrendt, kierownik internatu Katarzyna Tybiszewska, wychowawca Ryszard Maliszewski oraz pracownik obsługi Maria Hermaszewska. W imieniu osób uhonorowanych podziękował burmistrz Łukasz Malczewski. Nie zapomniano również o wieloletnich pracodawcach współpracujących z Ośrodkiem, którym podziękowania złożył komendant Adam Pękarski.

Po zakończonym spotkaniu przyszedł czas na jubileuszowy tort.