Znamy Absolwenta Roku OHP 2016

Zdobywcą tytułu Absolwenta Roku OHP 2016 została w kategorii „Gimnazjum” Natalia Kozioł z Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK), a w kategorii „Nauka zawodu” Anna Mirocha z Hufca Pracy w Krakowie (Małopolska WK).

Komisja konkursowa, z uwagi na wysokie wyniki kandydatów, postanowiła przyznać również: w kategorii „Gimnazjum” II miejsce Dawidowi Jackiewiczowi z Hufca Pracy w Sosnowcu (Śląska WK) oraz III – Ewelinie Dachowskiej z Hufca Pracy w Nysie (Opolska WK), a w kategorii „Nauka zawodu” odpowiednio: Kacprowi Kwiatkowskiemu z Hufca Pracy w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) i Magdalenie Ziębie z Hufca Pracy w Kraśniku (Lubelska WK).

Do konkursu zgłoszono 36 kandydatów, w tym 17 do kategorii na poziomie gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) oraz 19 do kategorii na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, rzemieślniczej nauki zawodu lub form pozaszkolnych (nauka zawodu). Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych absolwentów brała pod uwagę wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym; wyróżniającą frekwencję na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych; uzyskanie dodatkowych umiejętności wzmacniających przygotowanie zawodowe; aktywność w przedsięwzięciach oraz w przedsięwzięciach zewnętrznych; wyróżniającą postawę i kulturę osobistą uczestnika.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się podczas Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu 29 września.