List Komendanta Głównego OHP z okazji nowego roku szkoleniowego

W nowym roku szkolnym, który właśnie się rozpoczyna, będzie uczyć się i zdobywać zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy ponad 36 tysięcy młodych ludzi. Dla części z nich to kolejny rok nauki, dla innych – początek nowej drogi, której finałem będzie wykształcenie, zawód, a tym samym lepszy start w dorosłe życie. Wspierać ich będą nauczyciele, wychowawcy oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Pomogą pozyskiwać wiedzę i zgłębiać tajniki zawodu. Rynek pracy potrzebuje specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną staje się gwarancją otrzymania dobrej pracy w przyszłości.

Początek roku szkolnego, 1 września, jest dniem szczególnym w historii Polski i ma w niej swoje symboliczne znaczenie. Jest też dobrym momentem, aby zadeklarować, że w naszych działaniach wychowawczych będziemy wzmacniać tożsamość narodową poprzez poszerzanie znajomości kultury i historii narodu polskiego, uczyć otaczania opieką i szacunkiem miejsc pamięci narodowej, upamiętniać w godny sposób ofiary i bohaterów polskich dziejów. 

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP.
Jestem przekonany, że dołożycie wszelkich starań, aby młodzież OHP dobrze się czuła w szkołach, pomyślnie zaadaptowała do nowych warunków, mogła rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy. Życzę Państwu satysfakcji z wyzwań, które przynosi każdy nowy rok szkolny, jak również zadowolenia z osiągnięć uczestników OHP. Niech towarzyszą Państwu życzliwość, optymizm i wytrwałość w codziennej trudnej pracy oraz ambitni i pilni uczniowie.

Drodzy Uczestnicy OHP.
Pragnę, abyście wiedzieli, że rozpoczyna się proces ważny dla Waszego rozwoju, interesujący i przyjazny, wychodzący naprzeciw Waszym potrzebom. Ażeby zakończył się szczęśliwym i satysfakcjonującym finałem, powinniście pamiętać o dobrym wykorzystaniu tej szansy – rzetelności i sumienności w podejściu do nauki. Miejcie także świadomość,  że w każdej chwili możecie liczyć na wsparcie opiekującej się Wami kadry Ochotniczych Hufców Pracy. Życzę Wam udanych dni w nowym roku szkoleniowym OHP, bardzo dobrych ocen, pasji do pogłębiania swoich zainteresowań i wielu pozytywnych wrażeń.

 

Marek Surmacz