Staże w Wołowie

Staże to ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dla jego uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie (Dolnośląska WK).

Po pełnej ścieżce wsparcia oraz specjalistycznym kursie zawodowym uczestnicy zdobywają doświadczenie oraz poszerzają swoją wiedzę w zakładzie PCC Apakor Sp. z o.o. w zawodzie spawacza-montera. Taka forma wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który jest zobowiązany udzielić uczestnikowi wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Sprzedawcy i fryzjerzy

W Toruniu dobiegły końca kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy kursów w zawodach fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych przystąpili do egzaminów końcowych.

W trakcie kursu młodzi fryzjerzy opanowali techniki strzyżenia, farbowania i stylizacji oraz wiedzę i praktykę dotyczącą obsługi urządzeń fryzjerskich.

Sprzedawcy natomiast realizowali zagadnienia związane z handlem, prowadzeniem dokumentacji sklepowej, podstawami rachunkowości i zawierania transakcji. Ponadto poznali podstawowe techniki sprzedaży, obsługę programów handlowych i kasy fiskalnej, a także przepisy bhp przy produkcji i obrocie żywością. Nie zabrakło również tematów dotyczących marketingu i merchandisingu w handlu.

Wszyscy kursanci ukończyli szkolenia i pozytywnie zaliczyli egzaminy końcowe. Kolejną formą wsparcia są staże zawodowe, które uczestnicy rozpoczną w połowie października.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ostródzcy magazynierzy na finiszu

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jest to ostatni etap przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, stanowiących okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego. Jednym z kursów realizowanych przez MCK w Ostródzie jest „Magazynier z obsługą programu komputerowego, urządzeń fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego”.

Zawód magazyniera wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki magazynowej, obsługi specjalistycznych programów, bezpiecznych zasad magazynowania i ewidencjonowania towaru oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Uczestnicy pozostają jednocześnie pod stałą opieką specjalistów ostródzkiej jednostki OHP, którzy dodatkowo motywują ich i wspierają w działaniach. Kurs zakończy się egzaminami wewnętrznymi z poszczególnych modułów oraz egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, po którym uczestnicy otrzymają uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizaż i stylizacja

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni (Pomorska WK) ukończyli 16 września kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

Podczas zajęć zapoznano się m.in. z demakijażem i pielęgnacją oczu, twarzy i szyi, regulacją brwi, henną rzęs, depilacją, wykonywaniem makijażu ślubnego, wieczorowego, dziennego i biznesowego, jak również stylizacją paznokci (manicure, pedicure, wzornictwo lakierowe). Po ukończeniu kursu uczestniczki pozytywnie zdały egzamin.

Następnym etapem projektu są trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Będzie to okazja do sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest skierowany do osób biernych zawodowo, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata, o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Kolejny etap za nimi

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończył się kurs zawodowy „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” oraz „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”, będące kolejną formą wsparcia dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych i składały się z części teoretycznej i praktycznej. Przyszli kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. W dalszej części szkolenia młodzież nabyła umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kurs był okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić podczas trzymiesięcznych staży zawodowych, realizowanych w lokalach gastronomicznych na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa.

Kolejni uczestnicy tego projektu ukończyli kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznały się z organizacją pracy i zasadami funkcjonowania salonu kosmetycznego. Poznały także jego wyposażenie, zastosowanie aparatury kosmetycznej oraz metodykę zabiegów. Podczas zajęć praktycznych kursantki wykonywały regulację i hennę brwi oraz przeprowadzały depilację damską i męską. Uczyły się również dbania o paznokcie, skórę wokół nich oraz podstaw stylizacji i zdobienia paznokci w wielu technikach. Ponadto wykonywały przedłużanie rzęs oraz makijaż dzienny i wieczorowy. W programie szkolenia nie zabrakło też zasad pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych oraz technik ich nakładania.

19 sierpnia umiejętności uczestniczek poddane zostały weryfikacji i egzaminowi końcowemu, który zakończył się sukcesem. Kolejnym etapem projektu będą staże zawodowe realizowane w gabinetach kosmetycznych na terenie Olsztyna i Szczytna. Będzie to okazja do doskonalenia zdobytych umiejętności.

Pozostali uczestnicy projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie szkolą się w zawodach sprzedawcy-magazyniera i spawacza metodą TIG141 i MAG135.

  

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projektowe metamorfozy

W mazowieckich jednostkach dobiega końca realizacja zajęć z zakresu kreowania wizerunku oraz wizażu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

W trakcie szkolenia beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące stylizacji – komponowania własnego wizerunku czyli uczyli się, jak dobierać ubrania, makijaż, dodatki i fryzury tak, by ukazywały ich w jak najkorzystniejszym ujęciu, współgrały z sylwetką, osobowością i okolicznościami w jakich mają się zaprezentować.

Szkolenie pozwoliło młodym ludziom poczuć się swobodnie i zyskać obszerną wiedzę na temat wizerunku zewnętrznego. Specjaliści wyjaśniali i pokazywali uczestnikom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code, w którym dobór wszystkich elementów na pewno nie jest i nie powinien być dziełem przypadku. Prowadzące zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienia publiczne. Uczestnicy mieli również okazję poznać najczęstsze błędy związane ze stylizacją biznesową oraz skorzystać z porad w zakresie makijażu oraz fryzjerstwa.

Stylistki towarzyszyły młodzieży w zakupach w lokalnych centrach handlowych, w których każdy mógł w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności oraz zdobytą wiedzę związaną z zakupem stroju i dodatków.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.

  

Rozszyfrować dress code

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach (Mazowiecka WK) odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku oraz wizażu dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Specjalistki ds. wizażu i kreowania wizerunku wyjaśniały i pokazywały młodym ludziom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code. Zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienie publiczne. W przypadku mężczyzn klasyczny dress code opiera się na ciemnym garniturze i krawacie oraz jasnej koszuli i klasycznych półbutach. Panie mają większe pole manewru, ponieważ mogą wybierać jako strój do pracy klasyczną spódnicę i elegancką bluzkę, kostium, spodnie i koszulę, sukienkę. Cechą charakterystyczną ubrań odpowiadającym zasadom dress code jest to, że są proste, ponadczasowe, neutralne i sprawdzą się w większości sytuacji zawodowych. Zasady dress code dotyczą także dodatków, jak biżuteria oraz makijaż.

Kolejnym etapem warsztatów była metamorfoza, ramach której każdy z uczestników otrzymał cenne wskazówki jak dobrać odpowiedni strój, makijaż oraz fryzurę na spotkanie rekrutacyjne. Podczas usług stylizacji kosmetycznych i fryzjerskich uczestnicy mogli zmienić swój wygląd i zobaczyć, jak taka zmiana wpłynie na ich metamorfozę. Specjaliści towarzyszyli także młodzieży w zakupach w lokalnym centrum handlowym pomagając w doborze odpowiedniego ubioru.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.

 

 

Doradztwo w ramach projektu

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 14 czerwca 2019 r. zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy z przemyskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorota Markowska-Słysz omówiła zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, redagowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. W programie znalazły się również prezentacje multimedialne, a także projekcja filmów dotyczących m.in. rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji oraz zawodów przyszłości. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość dokonania samooceny oraz określenia swoich predyspozycji zawodowych.

W kolejnym etapie realizacji projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów oraz kursach zawodowych, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kreowanie wizerunku

W dniach 10, 11 i 13 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie odbyły warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Świętokrzyska WK).

Były one połączone z usługą stylisty i obejmowały też zakup ubioru oraz metamorfozę. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży istotnej roli ich wyglądu zewnętrznego podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy z jędrzejowskiej grupy projektowej aktywnie brali udział w warsztatach, podczas których zostali poddani m.in. zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym. Omówiono ponadto tematy dotyczące kreowania wizerunku m.in.: analizę kolorystyczną, kształtowanie własnego stylu, zasady dress code, savoir-vivre w pracy, mowę ciała i jej znaczenie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Konstruktywne rozmowy

W jednostkach Mazowieckiej WK trwa kolejna forma wsparcia przewidziana w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” czyli indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy.

Celem zajęć jest dostarczenie 170 uczestnikom projektu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz informacji o lokalnym rynku pracy. Ten konstruktywny dialog opiera się na właściwym rozpoznaniu predyspozycji różnych grup klientów i możliwie najlepszym zaspokojeniu tych potrzeb. Młodzi ludzie są umiejętnie stymulowani do samodzielnego podejmowania działań przybliżających do zdobycia zatrudnienia, rozwijają umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na temat rynku pracy, poznają lokalne zawody nadwyżkowe i deficytowe, omawiają katalog praw i obowiązków pracownika, rozmawiają na temat miejsc odbywania staży i ich organizacji.