Projektowe metamorfozy

W mazowieckich jednostkach dobiega końca realizacja zajęć z zakresu kreowania wizerunku oraz wizażu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

W trakcie szkolenia beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące stylizacji – komponowania własnego wizerunku czyli uczyli się, jak dobierać ubrania, makijaż, dodatki i fryzury tak, by ukazywały ich w jak najkorzystniejszym ujęciu, współgrały z sylwetką, osobowością i okolicznościami w jakich mają się zaprezentować.

Szkolenie pozwoliło młodym ludziom poczuć się swobodnie i zyskać obszerną wiedzę na temat wizerunku zewnętrznego. Specjaliści wyjaśniali i pokazywali uczestnikom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code, w którym dobór wszystkich elementów na pewno nie jest i nie powinien być dziełem przypadku. Prowadzące zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienia publiczne. Uczestnicy mieli również okazję poznać najczęstsze błędy związane ze stylizacją biznesową oraz skorzystać z porad w zakresie makijażu oraz fryzjerstwa.

Stylistki towarzyszyły młodzieży w zakupach w lokalnych centrach handlowych, w których każdy mógł w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności oraz zdobytą wiedzę związaną z zakupem stroju i dodatków.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.

  

Rozszyfrować dress code

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach (Mazowiecka WK) odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku oraz wizażu dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Specjalistki ds. wizażu i kreowania wizerunku wyjaśniały i pokazywały młodym ludziom, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code. Zaznaczyły, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienie publiczne. W przypadku mężczyzn klasyczny dress code opiera się na ciemnym garniturze i krawacie oraz jasnej koszuli i klasycznych półbutach. Panie mają większe pole manewru, ponieważ mogą wybierać jako strój do pracy klasyczną spódnicę i elegancką bluzkę, kostium, spodnie i koszulę, sukienkę. Cechą charakterystyczną ubrań odpowiadającym zasadom dress code jest to, że są proste, ponadczasowe, neutralne i sprawdzą się w większości sytuacji zawodowych. Zasady dress code dotyczą także dodatków, jak biżuteria oraz makijaż.

Kolejnym etapem warsztatów była metamorfoza, ramach której każdy z uczestników otrzymał cenne wskazówki jak dobrać odpowiedni strój, makijaż oraz fryzurę na spotkanie rekrutacyjne. Podczas usług stylizacji kosmetycznych i fryzjerskich uczestnicy mogli zmienić swój wygląd i zobaczyć, jak taka zmiana wpłynie na ich metamorfozę. Specjaliści towarzyszyli także młodzieży w zakupach w lokalnym centrum handlowym pomagając w doborze odpowiedniego ubioru.

Powyższe zajęcia zamknęły kolejny etap szkoleniowy przygotowujący uczestników do rozmów kwalifikacyjnych i staży zawodowych u pracodawców.

 

 

Doradztwo w ramach projektu

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 14 czerwca 2019 r. zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy z przemyskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorota Markowska-Słysz omówiła zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, redagowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. W programie znalazły się również prezentacje multimedialne, a także projekcja filmów dotyczących m.in. rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji oraz zawodów przyszłości. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość dokonania samooceny oraz określenia swoich predyspozycji zawodowych.

W kolejnym etapie realizacji projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów oraz kursach zawodowych, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kreowanie wizerunku

W dniach 10, 11 i 13 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie odbyły warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Świętokrzyska WK).

Były one połączone z usługą stylisty i obejmowały też zakup ubioru oraz metamorfozę. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży istotnej roli ich wyglądu zewnętrznego podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy z jędrzejowskiej grupy projektowej aktywnie brali udział w warsztatach, podczas których zostali poddani m.in. zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym. Omówiono ponadto tematy dotyczące kreowania wizerunku m.in.: analizę kolorystyczną, kształtowanie własnego stylu, zasady dress code, savoir-vivre w pracy, mowę ciała i jej znaczenie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Konstruktywne rozmowy

W jednostkach Mazowieckiej WK trwa kolejna forma wsparcia przewidziana w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” czyli indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy.

Celem zajęć jest dostarczenie 170 uczestnikom projektu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz informacji o lokalnym rynku pracy. Ten konstruktywny dialog opiera się na właściwym rozpoznaniu predyspozycji różnych grup klientów i możliwie najlepszym zaspokojeniu tych potrzeb. Młodzi ludzie są umiejętnie stymulowani do samodzielnego podejmowania działań przybliżających do zdobycia zatrudnienia, rozwijają umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na temat rynku pracy, poznają lokalne zawody nadwyżkowe i deficytowe, omawiają katalog praw i obowiązków pracownika, rozmawiają na temat miejsc odbywania staży i ich organizacji.

  

 

Warsztaty i zajęcia

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, zaś w Dąbrowie Tarnowskiej 40-godzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Celem zajęć w Gorlicach, w których bierze udział 12 osób jest nabycie umiejętności z zakresu poszukiwania zatrudnienia oraz pomoc w wyborze właściwej drogi zawodowej. Podczas pierwszego spotkania doradca zawodowy skupił się przede wszystkim na budowaniu pozytywnych relacji w grupie oraz wzajemnej integracji. Wykorzystane narzędzia pracy tj. puzzle, testy, układanki, ćwiczenia ruchowe w grupach, pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać oraz pogłębić wiedzę na temat instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.

W czasie kolejnych zajęć młodzi ludzie określą najbardziej skuteczne metody poszukiwania pracy, nauczą się jak w profesjonalny sposób sporządzić dokumenty aplikacyjne, a także przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto zostanie omówiona aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

W Dąbrowie Tarnowskiej doradca zawodowy zapoznał uczestników projektu z programem warsztatów, ustalono zasady współpracy oraz spisano kontrakt. Następnie młodzi ludzie wykonywali ćwiczenia i testy, których celem było poznanie się, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zintegrowanie grupy. Uczestnicy stworzyli wizytówki swoich umiejętności, a podczas ich prezentacji zastanawiali się, które z nich można wykorzystać podczas poszukiwania pracy i w jaki sposób dokonać autoprezentacji w trakcie rozmowy z pracodawcą.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W drodze do kariery

12-17 Hufiec Pracy w Jaworznie (Śląska WK) rozpoczął realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” od grupowych zajęć z doradcą zawodowym.

Tematem prowadzonych zajęć była między innymi analiza słabych i mocnych stron, jako elementów koniecznych do skutecznej autoprezentacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra, której autorem jest Jean Louis Roubira, lekarz pracujący w szpitalu w Poitiers z młodymi pacjentami przeżywającymi trudności w środowisku szkolnym i poza nim. Gra służy jako narzędzie pedagogiczne i terapeutyczne, ale jest też doskonałą zabawą w odkrywaniu tego „co komu w duszy gra”.

Ponadto młodzi ludzie dzielili się swoimi pomysłami na własny biznes, przygotowując biznesplany oraz ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Kolejny etap za nimi

W 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyły się 6 czerwca 2019 r. indywidualne zajęci z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Spotkania z pośrednikiem pracy to kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu. Głównym celem jest pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami zawodowymi młodych ludzi.

Podczas dwugodzinnych konsultacji z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu Bożeną Szczupak uczestnicy uzyskali informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy wraz ze zmianami jakie na nim zachodzą. Został również przedstawiony i szczegółowo omówiony regulamin staży zawodowych, organizowanych w ramach projektu oraz wynikające z zawarcia umowy trójstronnej prawa i obowiązki zarówno stażysty, jak i pracodawcy.

Młodzież miała również okazję do zadawania pytań w nurtujących ich sprawach, a także do rozmowy na temat własnych predyspozycji, umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz wymagań pracodawców stawianych kandydatom ubiegającym się o staż.

Oprócz realizowanych spotkań z pośrednikiem pracy, młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów. Po metamorfozie i kursach zawodowych rozpoczną trzymiesięczne staże u wybranych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne pośrednictwo

4 czerwca 2019 r. zakończono indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Opatowie (Świętokrzyska WK).

Zajęcia prowadzone przez pośrednika pracy obejmowały zagadnienia dotyczące rynku pracy, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, metod poszukiwania staży i pracy. Znaczną część czasu poświęcono omówieniu regulaminu staży oraz zapoznaniu się z treścią umowy trójstronnej o staż zawodowy.

Uczestnikom projektu przekazano również informacje dotyczące dalszych zajęć w ramach projektu oraz możliwość pomocy ze strony pośrednika pracy w trakcie organizacji staży zawodowych.

Program zajęć z beneficjentami obejmował też kwestie przysługujących im praw i obowiązków podczas realizacji staży zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O rynku pracy

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce rozpoczęły się 3 czerwca 2019 r. grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Grupa dziesięciu osób zdobywa wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy redagowania dokumentów aplikacyjnych. Młodzi ludzie zapoznają się także z instytucjami i instrumentami rynku pracy oraz aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Elżbieta Chmura.

Beneficjenci projektu uczestniczyli także w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas których zostały opracowane Indywidualne Plany Działania czyli szczegółowa diagnoza predyspozycji zawodowych młodych ludzi pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych