Pieką zdrowo z Erasmusem

Upowszechniając rezultaty wymiany międzynarodowej „Make Healthy Choices” realizowanej w ramach programu Erasmus+ młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy zorganizowała dla swoich rówieśników warsztaty kulinarno-cukiernicze.

Była to okazja do przygotowania zdrowych zamienników słodkich przysmaków. Uczestnicy wykonali kulki Rafaello, ciasto marchewkowe i kruche babeczki – wszystko z wykorzystaniem zdrowych i naturalnych składników, bez cukru i tłuszczu. W trakcie pracy rozmawiano m.in. na temat unikania niezdrowego cukru, jego zamienników oraz eliminowania ze swojej diety niezdrowych produktów.

 

Przed stażem

Do Frankfurtu nad Odrą wyjadą w przyszłym miesiącu na staż zawodowy młodzi murarze z Hufca Pracy w Zambrowie (Podlaska WK).

Na razie biorą udział w 60-godzinnym kursie języka niemieckiego, który potrwa do 15 lutego. W jego trakcie młodzież poznaje terminologię związaną z wykonywanym zawodem, ale i przydatną w codziennym życiu.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu pn. „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” z programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie dla młodzieży

Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu podpisała 16 stycznia porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Podpisy pod nim złożyli p.o. Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski (na zdjęciu u góry z prawej) oraz wicekurator Oświaty dr. Krzysztof Błaszczyk (na zdjęciu u góry z lewej).

Celem porozumienia jest między innymi dotarcie do dyrektorów szkół i placówek w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz prezentowanie w ich placówkach działalności OHP na rzecz młodzieży. Podczas spotkania rozmawiano na temat działań w zakresie pomocy uczniom mającym problemy w nauce oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komendant Adam Pękarski przedstawił Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucję stwarzającą młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej. Przekazano również broszury i ulotki związane z funkcjonowaniem jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w Wielkopolsce.

Wielkopolski Komendanta OHP zaprosił pana dr. Krzysztofa Błaszczyka do udziału w Radzie Programowej, której najbliższe spotkanie odbędzie się w marcu br.

Spotkanie koordynatorów

15 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie powiatowych koordynatorów Punktów Doradztwa Zawodowego.

Zadaniem tych osób jest koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informatyczno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Spotkanie prowadziła dr Renata Zaborek z Kuratorium Oświaty w Kielcach, a zebranych przywitali wspólnie inicjatorzy tego przedsięwzięcia: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Sabat.

Celem spotkania było przedstawienie roli koordynatora, omówienie zadań stojących przed nowo utworzonymi Punktami Doradztwa Zawodowego oraz skonsultowanie zasad współpracy koordynatorów z doradcami zawodowymi. Dyrektor kieleckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dawid Tobiasz przedstawił prezentację na temat działalności jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie świętokrzyskim i opowiedział o możliwościach Świętokrzyskiej Komendy w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w podejmowaniu przez młodzież pierwszej aktywności zawodowej. Z kolei o inicjatywie Punktów Doradztwa Zawodowego mówili nauczyciel konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Izabela Juszkiewicz oraz dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców Piotr Prędota.

Od lewej: dyrektor CEiPM Dawid Tobiasz, dr Renata Zaborek z Kuratorium Oświaty oraz Izabela Juszkiewicz ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Od lewej: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Kazimierz Mądzik, Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat i zastępca dyrektora ŚCDN Elżbieta Dudek.

 

Głos zabrały także przedstawicielki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które jest wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy specjalizującym się w usługach doradztwa zawodowego. Przekazały swoje doświadczenia związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym dla młodzieży oraz dorosłych. Zadeklarowały także wsparcie dla realizowanej inicjatywy Punktów Doradztwa Zawodowego. Spotkanie zakończyła sesja pytań, podczas której wszyscy zgromadzeni mieli możliwość pozyskania konkretnych szczegółów nt. wdrażania sieci wsparcia.

Powołane Punkty Doradztwa Zawodowego wraz ze Świętokrzyską WK OHP w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach tworzą pierwszą w Polsce sieć współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.

 

Mazowiecki Turniej

Hufiec Pracy w Garwolinie (Mazowiecka WK) był gospodarzem XI edycji Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży OHP. Wśród obecnych byli: Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko oraz Halina Kruszewska i Mariusz Talarek z Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania w MWK OHP. Sędzią głównym zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Artur Kaczyński.

Młodzież startowała indywidualnie – osobno dziewczęta i chłopcy – jak i w klasyfikacji drużynowej. Reprezentacje rozgrywały turniejowe mecze w systemie „każdy z każdym”, a dwóch najlepszych zawodników z grup zmierzyło się w półfinale i finale.

W kategorii indywidualnej chłopców niepokonany okazał się Maciej Adamiak z Hufca Pracy w Siedlcach, na drugiej pozycji uplasował się Dawid Ostrowski z Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim, a trzecie miejsce wywalczył reprezentant Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku Grzegorz Szelkowski. Natomiast wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką była Paulina Skrok z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu, srebrny medal wywalczyła Aleksandra Zyśk z Hufca Pracy w Pruszkowie, a brązowy – Natalia Ragus z Hufca Pracy w Garwolinie. W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajął zespół z mińskiego hufca, na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Hufca Pracy w Wołominie, a trzecią lokatę wywalczyli zawodnicy z radomskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, puchary, statuetki i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy okolicznościowe nagrody, które wręczali: Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko i komendant garwolińskiej jednostki Dariusz Rudka.

   

Bezpiecznie podczas ferii

Tuż przed feriami uczestnicy Hufca Pracy w Strzelinie (Dolnośląska WK) brali udział w zajęciach wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy od nauki.

Na jednym z takich spotkań młodzież, która na co dzień uczy się w Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych, spotkała się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Asp. szt. Jacek Waś przypomniał uczestnikom o konsekwencjach podejmowania zachowań ryzykownych oraz omówił procedury podejmowane w sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu (wypadek, pobicie itp.). z kolei Brygida Makocka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozmawiała z młodymi ludźmi na temat zdrowotnych skutków nadmiernego sięgania po antybiotyki, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to jesteśmy najbardziej narażeni na choroby. Uczestnicy otrzymali również ulotki pt. „Jesteśmy odporni na antybiotyki. Dziękujemy. Bakterie”.

Laureaci nagrodzeni

10 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej wręczono nagrody w konkursie „Mój pomysł na biznes” zorganizowanym przez Lubelską WK w ramach utrzymania rezultatu projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Napłynęło wiele ciekawych prac w formie biznesplanów, z których komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze. Zwycięzcą został Krzysztof Orłowski, autor pracy „Survival nie tylko dla orłów”. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do kreatywnego planowania, wzmocnienia podstaw przedsiębiorczości, promocja świadomego wyboru zawodu oraz podejmowanie przez młodzież działalności gospodarczej. Zadanie polegało na opracowaniu pracy w formie biznesplanu.

Uczą się języka

Przed wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy młodzi kucharze z Hufca Pracy w Łomży (Podlaska WK) biorą udział w 60-godzinnym kursie języka niemieckiego.

Młodzież uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. Podczas nauki wykorzystywane są ciekawe materiały, inspirujące do pracy na zajęciach i pracy w domu, co sprzyja lepszemu osłuchaniu się z językiem i ćwiczeniu w praktyce aktywnej konwersacji. Kurs potrwa do 16 lutego. Następnie młodzież wyjedzie na praktyki do Frankfurtu nad Odrą.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” z programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Dyżur ekspercki

Asystent EURES i pośrednik pracy z Zachodniopomorskiej WK udzielali konsultacji 9 stycznia w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Informowali osoby niepełnosprawne o sytuacji na lokalnym rynku pracy, dostępnych ofertach pracy, zawodach przyszłości i deficytowych. Przedstawiono też usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz projekt „Twoja pierwsza praca z EURES”, skierowany do osób w wieku 18-35 lat zainteresowanych zatrudnieniem za granicą.

Przedstawiciele OHP rozmawiali również o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy z prezesem Klubu Sportowego START w Szczecinie Tomaszem Kaźmierczakiem oraz członkiem Zarządu Klubu Arkadiuszem Skrzypińskim. Zaprezentowano szczegóły projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w upowszechnianie którego zaangażował się Klub Sportowy START. Zaproponowano też zorganizowanie podobnego dyżuru w siedzibie Klubu.

Na zakończenie, wraz ze specjalistą ds. promocji i informacji PFRON Danielem Kapałą ustalono, iż kolejny dyżur odbędzie się w marcu, jak również wstępnie omówiono udział przedstawicielek Młodzieżowego Biura Pracy w konferencji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, która odbędzie się w najbliższym czasie w Szczecinie.

O kreatywności z młodzieżą

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach (Podlaska WK) przeprowadził 9 stycznia zajęcia z młodzieżą gimnazjalną w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Wstępem do warsztatów był mini wykład na temat kreatywności, sposobu jej rozwijania oraz roli jej ćwiczenia. Prowadząca spotkanie wytłumaczyła, że kreatywność to gotowość do tworzenia nowych pomysłów oraz sztuka nietypowego, efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Podkreśliła, że aby rozwijać w sobie swój twórczy potencjał, warto inwestować w zdobywanie wiedzy i usprawnienie myślenia.

Gimnazjaliści trenowali swoją kreatywność, począwszy od rozgrzewki twórczej podczas pracy w grupach, aż po ćwiczenia modelujące posiadany potencjał, myślenie i zaangażowanie, usprawniając tym samym określone zdolności oraz umiejętności. Doradca zawodowy zwrócił uwagę młodzieży, że ćwiczenia kombinacyjne czy trening kreatywności w celu pobudzenia twórczego myślenia i wyobraźni, to nie tylko dobra zabawa, ale i poważna sprawa. Wymaga powagi dystansu do siebie oraz szczególnego budowania relacji międzyludzkich. Jest także nieodłącznym elementem atrakcyjności pracownika.