„My w przyszłości”

W ramach projektu finansowanego z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ośrodku OHP „Ewunia” Hufiec Pracy w Świnoujściu (Zachodniopomorska WK) gościł młodzież CJD Produktionsschule w Torgelow (Niemcy).

Celem projektu była integracja młodzieży oraz wprowadzenie jej w tajniki kilku zawodów, by sprawdzić, który z nich mogłaby wykonywać w przyszłości. W piątek 18 października w Hufcu Pracy w Świnoujściu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.

Uczestnicy w „Forcie Anioła” poznali pracę przewodnika i recepcjonisty, wysłuchali historii fortyfikacji, wzięli udział w ognisku integracyjnym, a na zakończenie dnia udali się do kręgielni. W firmie AKS młodzież poznała charakter pracy ślusarza oraz operatora obrabiarek skrawających CNC. Na zakończenie młodzi ludzie udali się do pizzerii „Grota”, gdzie wcielili się na chwilę w pizzermana i każdy przyrządził wybraną przez siebie pizzę.

Młodzież wzięła również udział w warsztatach edukacyjnych i socjoterapeutycznych, podczas których można było nauczyć się technik panowania nad emocjami oraz uzyskać wskazówki, jak dopasować karierę zawodową do własnej osobowości.

Zadowoleni uczestnicy oraz usatysfakcjonowani wychowawcy deklarują, że projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „My w przyszłości” zaowocuje kolejnymi edycjami takiego przedsięwzięcia.

 

 

 

Wyłonili swoich przedstawicieli

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się 18 października rejonowe spotkanie przedstawicieli samorządów jednostek organizacyjnych Dolnośląskiej WK OHP, podczas którego wyłoniono przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Na początku komendant noworudzkiego HP Anna Grochowska przedstawiła plan spotkania oraz omówiła obowiązki Samorządu Młodzieży. Następnie odbyły się zajęcia integracyjno-komunikacyjne oraz głosowanie, podczas którego wybrano dwóch delegatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP – uczestnika Hufca Pracy w Bielawie oraz uczestnika Hufca Pracy w Nowej Rudzie.

Po części oficjalnej uczestnicy wybrali się do Muzeum Górnictwa Nowa Ruda, gdzie zwiedzili sztolnię, poznali ciężką pracę górników i mogli przejechać się kopalnianą kolejką. Zwiedzanie rozpoczęło się od obejrzenia części muzealnej z fascynującymi eksponatami związanymi z górnictwem. Były tam m. in. sprzęty niezbędne przy wykonywaniu tej pracy oraz elementy strojów. Podczas wizyty w sztolni młodzieży towarzyszył legendarny Duch – Skarbnik, który dostarczył dodatkowych atrakcji.

Tydzień Umiejętności Zawodowych

Hufiec Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) brał udział w cyklu wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Tegorocznemu przedsięwzięciu przyświecało hasło „Odkryj swój talent!”.

W pierwszej kolejności wychowankowie wałeckiego hufca wybrali się wraz z wychowawcami na „Święto kwiatów”, które odbyło się w budynku PCKZiU przy ul. Budowlanych. Tam można było podziwiać ozdoby wykonane z kwiatów oraz pokaz mody kwiatowej, podczas którego uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjera pomagały w tworzeniu fryzur.

W kolejnych dniach młodzież wybrała się do lokalnych pracodawców, gdzie poznała m.in. obowiązki pracowników, warunki pracy na poszczególnych stanowiskach oraz możliwości jakie daje rozwój kompetencji zawodowych. Miejsca, które odwiedzili wychowankowie były ściśle związane z ich kierunkami kształcenia. Każdy z pracodawców podkreślał jak ważne jest zdobycie zawodu, który umożliwi podjęcie dobrze płatnej pracy, gwarantującej stabilizację i niezależność młodego człowieka. Warto podkreślić, że jednym z pracodawców był absolwent hufca, który otworzył własny zakład mechaniczny.

Podczas trwania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych i zorganizowanego Dnia Otwartego PCKZiU podopieczni OHP przygotowali wystawę zdjęć z zagranicznych wyjazdów w ramach realizacji projektów z programu Erasmus+.

Wydarzeniem podsumowującym była odbywająca się 17 października konferencja na temat kształcenia zawodowego, która zgromadziła władze powiatu wałeckiego, dyrektorów szkół, przedstawicieli powiatowego urzędu pracy, szkolnictwa zawodowego oraz pracodawców. Osobą reprezentującą wałecki hufiec był jego komendant Ireneusz Gaworek. Rozmawiano m.in. na temat zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na pracowników z wykształceniem zawodowym, kompetencji zawodowych oraz motywacji pracowników. Wszyscy uczestnicy konferencji wspólnie postulowali o wprowadzenie innowacyjności oraz nowoczesnych technologii i metod pracy, które będą wykorzystywane zarówno podczas kształcenia młodzieży w szkołach branżowych, jak i podczas dalszej pracy zawodowej.

Turniej Piłki Nożnej

Łódzka WK OHP przy współudziale Hufca Pracy z Bełchatowa zorganizowała 17 października Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Młodzieży OHP – Orlik 2019.

Do bełchatowskiego Miejskiego Centrum Sportu przyjechało 12 drużyn z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z województwa łódzkiego. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, a rywalizacja przebiegała w nich systemem każdy z każdym. Do półfinałów awansowały reprezentacje, które zajęły I i II miejsce w każdej z grup.

W meczu o pierwsze miejsce spotkały się drużyny z Wielunia i Łowicza. O wygranej zdecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się reprezentacja Hufca Pracy w Wieluniu. W meczu o trzecie miejsce zawodnicy z Kutna pokonali uczestników z Wieruszowa.

Najwięcej bramek w turnieju strzelił Jakub Bylewski z 5-22 HP w Łowiczu, a najlepszym bramkarzem uznano Juliana Zeleka z 5-21 HP w Wieluniu.

Medale, nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi wręczały komendant Hufca Pracy w Bełchatowie Ewa Szperna oraz specjalista ds. kształcenia i wychowania Łódzkiej WK OHP Kinga Gudanis-Tomporowska.

   

Konkurs literacki

Finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pt. „Tu wszystko się zaczęło – początki państwowości polskiej. Ja w czasach pierwszych Piastów”, którego organizatorem była Wielkopolska WK OHP odbył się 17 października.

Zadaniem młodzieży było przedstawienie ważnych wydarzeń z najdawniejszych dziejów Polski, posługując się wiedzą historyczną oraz umiejętnościami literackimi. Znane fakty historyczne z czasów władców piastowskich, u początków państwowości polskiej, należało przedstawić w taki sposób, jakby uczeń sam w nich uczestniczył, a nawet miał na nie wpływ.

Konkurs odbywał się w trzech etapach. Pierwszy polegał na wyłonieniu finalistów spośród nadesłanych prac, w drugim odbyła się prezentacja prac przez młodzież, a w trzecim ocena prac przez komisję konkursową, w której zasiedli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta Barbara Siwiak, Koordynator Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Sławomir Zaprzałka, Specjalista ds. kształcenia i wychowania Bartosz Bogusz.

Poziom przedstawionych prac okazał się bardzo wysoki, a uczestnicy wykazali się pomysłowością, kreatywnością, a także dużą wiedzą z zakresu omawianego tematu. Ponadto na uwagę zasługuje literacki język oraz barwne opisy dawnych czasów zawarte w pracach młodzieży.

Pierwsze miejsce zajęła Nikola Tomiak z Hufca Pracy w Wolsztynie, drugie – Krzysztof Katz z OSiW w Niechanowie, a trzecie – Kacper Nowak z OSiW w Chraplewie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty podarunkowe. Przyznano również wyróżnienia dla Mikołaja Łupickiego z HP w Kościanie, Marty Przewoźnej z HP w Poznaniu oraz Miłosza Nowaka z HP w Koninie.

Równolegle, przy okazji konkursu literackiego, wręczono nagrody w konkursie na Absolwenta Roku 2019. W kategorii „Nauka zawodu” laureatkami zostały: Patrycja Kulik z HP w Czarnkowie (I miejsce), Emilia Konieczna z HP w Poznaniu (II miejsce), Paulina Kaczmarek z HP w Kole. W kategorii „Gimnazjum” pierwsze miejsce zdobył Daniel Żarów z HP Kłecku, II – Wiktoria Franc z HP w Wolsztynie, III – Małgorzata Surma z HP w Pile. W kategorii „Szkoła podstawowa” najlepsza była Karolina Matyja z HP w Kościanie, drugi – Dominik Graś z OSiW w Chraplewie, a trzecie miejsce przyznano ex aequo Mai Nowak z HP w Ostrzeszowie oraz Elizie Olton z HP w Koninie.

 

„EkoAktywni w działaniu”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy realizuje projekt „EkoAktywni w działaniu” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Inicjatywa ma na celu zmianę postawy młodego pokolenia i skierowanie jego energii na działania proekologiczne, rozwijanie świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez szereg działań ukierunkowanych na zdobycie wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie, w myśl zasady „Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej”.

Działania te mają pomóc w zrozumieniu problemu dotykającego współczesny świat w kwestii nie tylko ekologicznej, ale i społecznej. Jednym z głównych założeń projektu jest podniesie poziomu edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży.

Zaplanowano wykłady otwarte dla mieszkańców Oleśnicy, warsztaty ekologiczne i kulinarne dla młodzieży oraz lokalne akcje – EKO gra miejska oraz konkurs międzyszkolny „Drugie życie śmieci”. W pomoc młodzieży zaangażowani są nauczyciele oraz lokalne instytucje, które zajmują się ochroną przyrody.

Podczas pierwszych warsztatów rozmawiano na temat tego jak żyć ekologicznie. Z okazji „Dnia drzewa” każdy uczestnik przygotował swój własny ekosystem w formie „lasu w słoiku”. W kolejnym dniu młodzież odwiedziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie zapoznała się z zasadami segregacji odpadów oraz recyklingu.

Spotkanie Rady Młodzieży

Pierwsze w tym roku szkoleniowym spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży z podkarpackich jednostek OHP odbyło się 17 października.

Jego celem było wyłonienie prezydium i omówienie planu pracy na najbliższy rok. Do siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie przyjechali przedstawiciele Rad Młodzieży z hufców pracy i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Młodzież powitali Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.

  

Każdy z uczestników przygotował krótkie wystąpienie na temat działalności samorządu na terenie swojej jednostki. Następnie odbyły się wybory. Przewodniczącą została Aleksandra Dobosz z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, jej zastępcą – Mateusz Tkaczyk z 9-17 Hufca Pracy ze Stalowej Woli, a sekretarzem – Maria Sobolak z OSiW w Iwoniczu. Opiekę nad Wojewódzką Radą Młodzieży będzie sprawować komendant jarosławskiego hufca Katarzyna Rokosz.

Tegorocznym działaniom samorządowym przyświeca hasło „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”, dlatego też uczestnicy Rady postanowili zrealizować wspólne przedsięwzięcie, w które zaangażują swoich kolegów i koleżanki.

Na zakończenie Wojewódzki Komendant OHP wraz z zastępcą zaprosili młodzież do udziału w konkursie dotyczącym życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin, którego mottem są słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Przedsięwzięcie rozpocznie się w tym roku i trwać będzie do 18 maja 2020 r.

  

Przełamują bariery

W ramach realizacji projektu „Przełamać bariery” uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) zaprosili mieszkańców na wydarzenie pt. „Wspólne grillowanie”.

W programie znalazły się elementy integrujące społeczność lokalną z każdej grupy wiekowej oraz osoby niepełnosprawne. Wspólną gimnastykę w rytm muzyki poprowadziła uczennica Liceum Ogólnokształcącego Karolina Gnach. Kolejnym punktem programu była gimnastyka korekcyjna kręgosłupa oraz gry i zabawy ruchowe.

W przerwach wystąpił jeden z członków grupy inicjatorów Patryk Kaszuba wraz ze swoją grupą taneczną. Zwieńczeniem spotkania była wymiana spostrzeżeń na temat projektu, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz wspólne grillowanie.

Działania, które są realizowane przez grupę inicjatorów mają na celu przede wszystkim zmianę nastawienia mieszkańców Ząbkowic Śląskich do osób niepełnosprawnych, starszych, potrzebujących wsparcia oraz zwykłego ludzkiego zainteresowania i odrobiny empatii. Dzięki projektowi udaje się dotrzeć do większej grupy osób.

Projekt „Przełamać bariery” jest finansowany przez Europejski Korpus Solidarności.

  

Lubelski Bieg Papieski

Około 500 zawodników wzięło udział w odbywającym się 16 października w Lublinie XII Biegu Papieskim, którego jednym z organizatorów była Lubelska WK OHP. Wydarzeniu przyświecało hasło „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Biegacze starowali w poszczególnych grupach wiekowych: bieg dzieci w trzech kategoriach wiekowych, bieg młodzieży oraz bieg główny dorosłych na 4 km. Biegi miały zróżnicowane dystanse i odbywały się z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Na starcie każdy z zawodników otrzymał koszulkę z logo imprezy oraz głównych organizatorów, natomiast po dotarciu do mety – pamiątkowy medal.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi startami, ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem pucharów i nagród, ks. Andrzej Andruszak z parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie zorganizował dla dzieci quiz wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, a instruktorzy z Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. Całą imprezę prowadził Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, natomiast całe przedsięwzięcie zorganizował komendant Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury wraz z pracownikami jednostki.

Zawodników, którzy zajęli pierwsze miejsca uhonorowano pucharami i nagrodami, które wręczali m.in.: Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka – radny Miasta Lublina Marcin Jakóbczyk, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina, Rady Dzielnicy Bronowice oraz organizatorów.

Bieg Papieski jest doroczną imprezą lokalną organizowaną od 12 lat dla uczczenia wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Papieża. Dzieci, młodzież i dorośli biorący udział w przedsięwzięciu mają okazję upamiętnić to ważne wydarzenie na sportowo. Do biegu zgłaszają się uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Lublina, a także uczestnicy OHP z innych miejscowości – w tym roku z Łukowa, Puław, Kraśnika, Chełma, Zamościa i Świdnika. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie – „Lubelskie Smakuj życie!”.

„Wstańcie, chodźmy!”

Pod takim hasłem obchodzony był tegoroczny XIX Dzień Papieski. Swojemu Patronowi oddali hołd podopieczni małopolskich jednostek OHP.

Uczestnicy Hufca Pracy w Wadowicach udali się na miejscowy rynek, aby pod pomnikiem Św. Jana Pawła II złożyć kwiaty oraz zapalić znicz.

Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Pielgrzym” rozpoczęła obchody Dnia Papieskiego w Hufcu Pracy w Proszowicach. Podczas dyskusji młodzi ludzie wymieniali się spostrzeżeniami na temat pontyfikatu Papieża Polaka, a w szczególności jego dobrych relacji z młodzieżą. Następnie wraz z wychowawcami złożyli kwiaty, zapalili znicz pod pomnikiem Ojca Świętego oraz odmówili modlitwę

W Bochni zorganizowano Bieg Papieski, w którym wzięli udział podopieczni miejscowego hufca oraz przedstawiciele miejscowych szkół. Przed startem uczestnicy spotkali się w kościele św. Pawła Apostoła na krótkiej modlitwie. Trasę biegu wyznaczały trzy pomniki św. Jana Pawła II znajdujące się przy bocheńskich parafiach. Bieg miał charakter symboliczny, nie było zwycięzców ani przegranych. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Bochni oraz Starosty Bocheńskiego.

  

Z kolei młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu udała się na nowosądecki rynek, aby pod pomnikiem Wielkiego Polaka złożyć kwiaty i zapalić znicz. Po drodze uczestnicy zatrzymali się również na Plantach obok skały poświęconej św. Janowi Pawłowi II, gdzie odczytali przesłanie papieża wyryte na pamiątkowej tablicy.

Natomiast uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie uczcili Dzień Papieski zapalając znicze pod pomnikiem znajdującym się przy Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym Karol Wojtyła często bywał. Jako papież przybył tu dwukrotnie, 7 czerwca 1979 r., nadając kościołowi tytuł bazyliki oraz 19 sierpnia 2002 r. w czasie obchodów 400-lecia sanktuarium. W tym miejscu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski zwrócił się z prośbą: „I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili…”. Spełniając to przesłanie, młodzież uhonorowała patrona OHP modlitwą i minutą ciszy.

Do miejsc, które upamiętniają św. Jana Pawła II wybrała się młodzież z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wychowawcami. Uczestnicy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 oraz Niepubliczne Przedszkole Ochronka – placówki te noszą imię Papieża Polaka. Następnie przeszli pod pomnik przy kościele parafialnym, gdzie oczyścili monument, uporządkowali otaczający go teren, zapalili znicze i chwilą ciszy oddali hołd św. Janowi Pawłowi II.