Najlepsi w sportach obronnych

II Wojewódzki Turniej Sportów Obronnych OHP, którego organizatorami byli Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie oraz Wielkopolska WK OHP, odbył się 15 czerwca.

Na trasie marszobiegu, mierzącej 1400 metrów, usytuowanych zostało 14 punktów kontrolnych (przeszkód), przy których drużyny wykonywały określone zadania, m.in. szkolenie chemiczne, równoważnia stała, równoważnia ruchoma, zasieki, drabinka malarska, rzut granatem, rów z wodą czy też wspinanie po linie. Dodatkową konkurencją było strzelanie z broni sportowej kbks w Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Margoninie przy udziale organizacyjnym i sędziowskim członków Bractwa. W strzelaniu uczestniczył 1 zawodnik z każdej drużyny.

   

Obecni byli m.in.: wicestarosta powiatu chodzieskiego Mirosław Juraszek oraz burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski. Sędzią głównym turnieju była mł. asp. Beata Luberska z Komendy Policji w Chodzieży.

W kategorii „Marszobieg” najlepsza okazała się drużyna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. Drugie miejsce zajęła młodzież z Hufca Pracy w Wolsztynie, a na trzecim miejscu uplasowała się ekipa z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie.

W kategorii „Strzelanie z kbks” pierwsze miejsce zajął uczestnik Hufca Pracy w Kole, drugi był podopieczny Hufca Pracy w Kłecku, a trzeci wychowanek Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli gospodarze, czyli drużyna z OSiW w Próchnowie.

Współorganizatorami wydarzenia byli również: Bractwo Kurkowe w Margoninie, Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Urząd Miasta i Gminy Margonin, Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży, Edukacja Lubasz S.C. oraz PPHU „Komfort” Budzyń.

„Pielęgnując tradycje – uczymy się tolerancji”

To tytuł i zarazem myśl przewodnia projektu międzynarodowej wymiany młodzieży, który od 11 do 17 czerwca br. zrealizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

W 24-osobowej grupie uczestniczącej w projekcie znaleźli się uczniowie z gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Nemenczynie na Litwie oraz z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy. Pierwszego dnia uczestników wymiany oraz ich opiekunów: lidera grupy litewskiej Sabinę Gwozdowicz, nauczycielkę języka litewskiego w Gimnazjum im. K. Parczewskiego Juratę Kryłowiczenie, st. wychowawcę 9-19 Hufca Pracy w Dębicy Wiesława Wiktora oraz koordynatora projektu Walentynę Turowską przywitali Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie Bogusława Gubernat oraz komendant HP w Dębicy Agnieszka Panek.

W ramach wymiany odbyły się warsztaty językowe i patriotyczne, warsztaty dekupażu na świecach, warsztaty etnograficzne pn. „Szlakiem tradycji – poznaj dziedzictwo regionu” oraz „Od stóp do głów” w Muzeum Etnograficznym i Okręgowym w Rzeszowie, warsztaty malowania na koszulkach oraz zajęcia patriotyczno-historyczne pn. „Wirtualny powrót do przeszłości”. W programie znalazły się również wieczory międzykulturowe, karaoke, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Obok codziennych zajęć warsztatowych, edukacji międzykulturowej, spotkań ze społecznością lokalną każdego wieczoru był czas na ewaluację pn. „Z życia wzięte” w formie dyskusji, rozmów, ankiet i zabaw.

    

Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia młodzież odwiedziła Urząd Marszałkowski, gdzie została powitana przez Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha. Interesujące spotkanie i audycję na żywo młodzież miała w Radiu Via z dziennikarką Izabelą Fac w programie „Żyj z pasją i muzyką”. 15 czerwca na zakończenie projektu odbył się „Polsko-Litewski wernisaż” z udziałem mieszkańców oraz mediów, na którym młodzież zaprezentowała dorobek kulturalny swojego kraju i regionu.

W ramach współpracy międzypokoleniowej w podsumowaniu projektu wziął udział Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” oraz Kapela „Wójta Tycznera” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie. Wystąpił także Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Studio Baletowe Lajli Arifuliny. Gościem honorowym wernisażu był Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Sponsorami i współorganizatorami wymiany byli: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus, Zakład Mięsny Smak Górno, Cukiernia Julian Orłowski, Kazimierz Rak, Cukiernia Piekarnia Radosław Rak z Zaczernia oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Patronat medialny nad projektem sprawowało Polskie Radio Rzeszów. Młodzież z obu państw wyjechała zadowolona i pełna wrażeń. Bogatsza nie tylko o wiedzę na temat tradycji i kultury występujących w kraju partnerskim, ale także o nowych przyjaciół z zagranicy.

Projekt został sfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wojewódzkie zakończenie

Delegacje jednostek opiekuńczo-wychowawczych Pomorskiej WK wzięły udział w wojewódzkim zakończeniu roku szkoleniowego 2017/2018.

Wśród obecnych w restauracji AUREUS w Słupsku byli także: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty, Wojewódzki Duszpasterz OHP ksiądz Zdzisław Dmuchała, dyrekcja współpracujących już od 10 lat ze słupskim hufcem szkół – Krystyna Żydaczek i Beata Pietkiewicz, kadra pedagogiczna szkół, komendanci i kadra opiekuńczo-wychowawcza z zaproszonych jednostek oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali komendant słupskiego 11-19 Hufca Pracy Piotr Wojciechowski oraz Wicewojewoda Pomorski, który w słowach skierowanych do młodzieży życzył spokojnego, ale aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Z kolei Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty (na zdjęciu u góry) podkreślił sukcesy uczestników i zachęcił ich do dalszej, wytężonej pracy.

   

W podsumowaniu działalności w roku szkoleniowym 2017/2018 komendant Piotr Wojciechowski przytoczył dane statystyczne dotyczące kształcenia młodzieży w całej komendzie (1838 kształcących się uczestników, 661 absolwentów, z czego 376 osób podejdzie do państwowych egzaminów zawodowych). Przedstawił też dane dotyczące zorganizowanych konkursów, inicjatyw oraz programów zarówno autorskich, jak i wojewódzkich.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Swoje talenty wokalne zaprezentowały uczestniczki słupskich Hufców Pracy. Ponadto uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum życzyli swoim rówieśnikom bezpiecznego, rozważnego, ale jednocześnie interesującego wypoczynku. Wiele ciepłych słów skierowali do wychowawców i nauczycieli dziękując za uśmiech, dobre słowo i zachętę do pracy.

Wicewojewoda Pomorski i Wojewódzki Komendant OHP wręczyli nagrody wyróżniającym się w mijającym roku szkolnym uczestnikom.

W dalszej części uroczystości głos zabrali pracodawcy współpracujący ze słupską jednostką – Sylwester Skrzypkowski i Stanisław Łoś. Obaj podkreślili potrzebę istnienia Ochotniczych Hufców Pracy i zaangażowanie młodzieży w naukę zawodu. Złożyli podziękowania dla kadry pedagogicznej za pomoc w wychowaniu i przygotowaniu młodych ludzi do funkcjonowania w dorosłym życiu i na rynku pracy. O korzyściach, jakie uzyskała podczas nauki w słupskim hufcu opowiedziała jego ubiegłoroczna absolwentka. Podsumowaniem uroczystości było błogosławieństwo wygłoszone przez Wojewódzkiego Duszpasterza OHP księdza Zdzisława Dmuchałę.

Pamięci „Inki”

„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba” – tymi słowami skierowała się po raz ostatni do swoich bliskich w grypsie z gdańskiego więzienia Danuta Siedzikówna pseudonim „Inka”, niespełna osiemnastolenia sanitariuszka AK, której pamięć uczciła delegacja Podlaskiej WK OHP.

W miejscowości Gruszki nieopodal siedziby Nadleśnictwa Browsk, przed pomnikiem zmarłej tragiczne z rąk komunistycznych władz bohaterki złożono wieniec, zapalono znicz oraz odczytano krótki życiorys.

Urodzona w 1928 roku Siedzikówna należała do pokolenia ludzi wychowanych i ukształtowanych w atmosferze patriotyzmu i dumy z bycia Polakiem. Takie wartości przekazali jej najbliżsi, między innymi ojciec, który był leśnikiem. Przysięgę AK złożyła w wieku 15 lat i aktywnie działała jako sanitariuszka oraz łączniczka w akcjach przeciwko NKWD i UB.

W lipcu 1946 r. została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Tam została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. „Inkę” osadzono w więzieniu w Gdańsku. Została skazana na karę śmierci, a wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r. Szczątki Danuty Siedzikówny ekshumowano we wrześniu 2014 r. na gdańskim cmentarzu garnizonowym. W 70. rocznicę jej śmierci, odbył się jej uroczysty państwowy pogrzeb.

Pomnik w Gruszkach powstał przed rokiem z inicjatywy Lasów Państwowych. Był to symboliczny powrót bohaterki w jej rodzinne strony. Przedstawia postać młodej sanitariuszki, która przez ramię ma przewieszoną torbę sanitarną, a w ręku trzyma bandaż. Przesłaniem jest wartość dobroci oraz pomoc drugiemu człowiekowi.

Delegacja Podlaskiej WK pod przewodnictwem Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Krzysztofa Romatowskiego jednogłośnie przyjęła propozycję cyklicznych czerwcowych spotkań przed pomnikiem „Inki”.

Na zdjęciu u góry: uczestnicy i komendant Hufca Pracy w Białymstoku Jolanta Powichrowska (z lewej) wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim (drugi od prawej), jego zastępcą Emilią Karwowską (z prawej) oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia, wychowania i refundacji PWK Ewą Kosińską (czwarta od prawej).

Porady, praca, edukacja

Z udziałem mazowieckich jednostek OHP odbyły się XV Siedleckie Targi Pracy XVI oraz Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, nad którymi patronat sprawowała m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

W Siedlcach organizatorem przedsięwzięcia był miejscowy Powiatowy Urząd Pracy. W hali sportowej Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 3 zgromadziło się 60 wystawców oferujących ponad 1000 miejsc pracy w kraju i za granicą. Podzielono ich na pięć bloków tematycznych. W strefie zielonej swoją ofertę prezentowała branża handlowa, usługowa i transportowa, w niebieskiej – firmy doradztwa personalnego i HR, w pomarańczowej – służby mundurowe, w różowej – zdrowie, uroda i edukacja, zaś w żółtej – firmy przemysłowe. Program obejmował między innymi bezpłatne warsztaty z pracodawcami. Zainteresowane osoby mogły sobie zrobić bezpłatnie zdjęcie cyfrowe do CV.

  

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach miało kolejną szansę na promocję własnej działalności, w tym doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy EURES, oraz realizowanych projektów z EFS i autorskich. Z kolei przedstawicielki miejscowego Hufca Pracy informowały o zasadach rekrutacji do jednostek OHP. Stoisko chętnie odwiedzały osoby poszukujące pracy, jak i pracodawcy.

Patronat nad siedleckimi targami sprawowali także Prezydenta Miasta oraz Starosta Siedlecki.

XVI Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości stworzyły możliwość prezentacji oferty pracodawców i przedsiębiorców działających na terenie powiatu mińskiego. Odwiedzający mogli również skorzystać z porad i opinii fachowców w dziedzinie przedsiębiorczości, prawa, planowania kariery zawodowej. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Dla siedleckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży była to kolejna szansa na przedstawienie własnej działalności na terenie powiatu mińskiego. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, osób poszukujących pracy, jak i samych pracodawców. Wśród pozostałych wystawców znaleźli się: BluePOS, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, Delikatesy GRANAT, Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A., Grupa Jackonet czy KOSMBUD Bracia Kosińscy Sp. z J., ARGO A&G sp. z .o.o.

Już niedługo wakacje

W Mysłakowicach odbyło się 15 czerwca wojewódzkie zakończenie roku szkoleniowego dla wszystkich uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z terenu Dolnego Śląska, a w szczególności dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły branżowej.

Uczestników żegnali wychowankowie, instruktorzy, kadra kierownicza i wychowawcza. Obecni byli także: Wojewódzka Komendant DWK OHP Bernadetta Brożyna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach Grzegorz Truchanowicz, dyrektor Publicznego Ośrodka Zdrowia w Mysłakowicach Elżbieta Zakrzewska oraz dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej z Karpacza Bogumiła Kozłowska.

Kierownik Ośrodka Anetta Kurczyńska oraz Komendant Bernadetta Brożyna życzyły młodym ludziom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak i zawodowym, w szczególności znalezienia wymarzonej pracy. Wychowankowie zaś podziękowali kadrze za ciągłą motywację oraz pomoc, na którą zawsze mogli liczyć. Swoich kolegów pożegnali również pozostali uczestnicy Ośrodka.

Podczas spotkania nagrodzono też uczniów, którzy wyróżniali się w nauce podczas mijającego roku szkoleniowego. Część uczestników otrzymała stypendia pieniężne ufundowane przez firmę KRAM z Mysłakowic oraz DREWKAN z Jeleniej Góry.

  

Na sportowo

Na Stadionie Miejskim w Trzebiatowie rozegrano 14 czerwca Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Plażowej, których organizatorami byli Zachodniopomorska WK OHP, miejscowy Hufiec Pracy, Starostwo Powiatowe w Gryficach oraz Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów.

Otwarcia zawodów dokonali Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański oraz komendant hufca Anna Konieczka. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn reprezentujących hufce w Kołobrzegu, Koszalina, Wałcza, Białogardu, Dębna, Polic, Szczecina, Łobza, Trzebiatowa, ośrodki szkolenia i wychowania w Stargardzie Szczecińskim i Rowie/Trzcińsku-Zdroju, a także zaproszeni goście – uczniowie trzebiatowskiego Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta.

   

Między poszczególnymi rozgrywkami młodzież mogła skorzystać z porad pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Trzebiatkowe Joanny Mączyńskiej, zagrać w piłkę nożną i koszykówkę, badmintona czy speed badmintona.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Hufca Pracy w Wałczu, a na trzecim – ekipa z Hufca Pracy w Koszalinie. Puchary, medale oraz nagrody wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, wicestarosta powiatu gryfickiego Ireneusz Wojciechowicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów Józef Domański.

   

Mistrzowie pleneru

Małopolska WK OHP oraz Hufiec Pracy w Limanowej byli organizatorami 14 czerwca Plenerowego Konkursu Kulinarnego „Mistrz pleneru”.

Do Żmiącej koło Limanowej przybyli uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Małopolski, a także centrów kształcenia i wychowania, na co dzień kształcący się w zawodzie kucharza. Otwarcia konkursu dokonali komendant limanowskiego hufca Łucja Filipiak oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał.

Młodzież pracowała w dwuosobowych zespołach, a jej zadaniem było przyrządzenie w ciągu 90 minut potrawy z grilla według samodzielnie opracowanego przepisu z użyciem fileta z kurczaka, łososia, wołowiny lub polędwiczek wieprzowych.

   

Jury w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, dyrektor Biblioteki Jacenty Musiał, gospodarz miejsca Szymon Nowak, szef kuchni w Karczmie Matras w Limanowej i laureat ogólnopolskich konkursów kulinarnych Jakub Kasiński, a także wychowawca hufca w Skomielnej Białej Michał Kowalczyk nie miało łatwego zadania. Jak podkreślali, tegoroczne potrawy były przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Przy ocenie komisja brała pod uwagę smak, estetykę podania i kreatywność.

Mistrzami okazali się reprezentanci Hufca Pracy w Myślenicach: Grzegorz Łukasik i Eryk Napora. Drugie miejsce przypadło w udziale Annie Wojtas i Damianowi Lizoniowi z Hufca Pracy w Starym Sączu, a trzecie – Ewelinie Miczołek i Katarzynie Jeleńskiej ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonał Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli pokaz przygotowania deserów z użyciem ciekłego azotu, w wykonaniu młodzieży z limanowskiej jednostki i pana Jakuba Kasińskiego. Każdy mógł spróbować sorbetu arbuzowego i kremu na bazie mascarpone i grillowanych owoców.

Egzaminy zawodowe

Uczestnicy ostatniego rocznika odbywający praktyki w warsztatach Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie (Wielkopolska WK) przystąpili 13 czerwca do egzaminu zawodowego.

Najpierw przyuczający się do zawodu ogrodnika, koszykarza-plecionkarza i kucharza wzięli udział w części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu obejmującego zagadnienia z wiedzy specjalistycznej.

Następnie przyszli ogrodnicy prezentowali prowadzony przez siebie ogródek warzywny oraz teren przypałacowego parku, którym się opiekują, zaś koszykarze-plecionkarze – własnoręcznie przygotowane kwietniki, kosze i rzeźby wiklinowe. Z kolei zadaniem młodych kucharzy było przygotowanie obiadu dla swoich kolegów z internatu. Podano rosół z kury z lanymi kluskami, ziemniaki z klopsami drobiowymi z sosem koperkowym, a na deser szarlotkę z bitą śmietaną.

Po zdanym egzaminie uczestnicy podziękowali swoim instruktorom za pomoc w przygotowaniu zawodowym.

  

Pożegnanie ze stażem

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zakończyła projekt „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”, który był realizowany od 1 września 2017 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
W projekcie wzięło udział 40 uczestników z hufców pracy w Białymstoku, Grajewie, Łomży, Zambrowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Młodzież odbyła dwutygodniowe staże w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Spotkanie podsumowujące staż czwartej, ostatniej grupy – kucharzy odbyło się 13 czerwca tego roku w wasilkowskim Ośrodku.

Na uroczystość, młodzież będąca uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, zaprosiła swoich pracodawców, instruktorów zawodu, dyrekcję szkół, w których realizuje naukę teoretyczną.

Pamiątkowe zdjęcie stażystów. Piąta od prawej zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska, następnie koordynator projektu Elżbieta Andraka.

Przedstawiono prezentacje multimedialne, wspominano i rozmawiano o zdobytych doświadczeniach. Uczestnicy, ze wsparciem ze strony opiekuna grupy, przygotowali wybór zdjęć i filmów opisujących, w jakim zakresie pobyt na stażu zagranicznym wpłynął na ich umiejętności zawodowe, społeczne i językowe i zachęcił do mobilności na europejskim rynku pracy.

Na zakończenie spotkania zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska (na zdjęciu u samej góry z prawej) wręczyła dwanaściorgu uczestnikom staży certyfikaty udziału. Młodzi kucharze otrzymali też upominki oraz zestawy noży specjalistycznych, które wzbogacą wyposażenie ich warsztatu pracy. Koordynator projektu Elżbieta Andraka, w imieniu instruktora gastronomii z organizacji niemieckiej, wręczyła upominek najlepszej stażystce, uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego Ewa Mikulak, dyrektor Domu Dziecka w Białowieży Krystyna Dackiewicz oraz wychowawca klasy z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce Eugeniusz Iwaniuk.