Czy historia nas łączy czy dzieli?

Podczas realizowanego w dniach 19-22 września projektu „Historia dzieli i łączy” podopiecznym Hufca Pracy w Świnoujściu (Zachodniopomorska WK) towarzyszyła młodzież z CJD Insel Usedom z Zinnowitz (Niemcy).

Była to okazja do podjęcia tematu wspólnej historii Polaków i Niemców oraz poznania dziejów ziem Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku. Głównym punktem programu był wyjazd do zamku w Malborku, ale również warsztaty plastyczne o tematyce historycznej, rozmowy i dyskusje o historii, wspólne ognisko i integracja. Rozmawiano też o współczesnych relacjach Polaków i Niemców. Na koniec młodzież zwiedziła Świnoujście oraz zabytkowe budynki tego miasta.

Zakończenie praktyki wikliniarskiej

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich (Lubuska WK) zakończyli 22 września trójstronną praktykę wikliniarską w Nowym Tomyślu. Polska młodzież wraz z kolegami i koleżankami z Niemiec i Ukrainy przez pięć dni brała udział w zajęciach plecionkarskich, które odbywały się w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dzięki temu młodzi ludzie poznawali tajniki niszowego już dziś zawodu, a także zapoznali się ze sposobem uprawy wikliny.

Uczestników podzielono na dwie grupy. Podczas gdy jedna pracowała przy wyplocie wikliny, druga brała udział w zajęciach integracyjnych i animacjach językowych. Tematem tegorocznej praktyki był wyplot wyrobów kombinowanych z wykorzystaniem materiałów sztucznych, jak metal-drut, igielity, plastikowa taśma, technoratan.

Wolny czas młodzież spędziła m.in. zwiedzając Nowy Tomyśl, gdzie główną atrakcją był rynek miasta, na którym można było podziwiać wszelkiego rodzaju ozdoby zrobione z wykorzystaniem wikliny, w tym największy na świecie kosz wiklinowy wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

  

W Małopolsce dla młodzieży

Kolejne porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej podpisano 22 września w Małopolsce. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Edward Jankowski. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Związku Antoni Cieślik oraz wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania. Dotyczy ono także wyrównywania szans rozwoju młodych ludzi, socjalizacji młodzieży zaniedbanej wychowawczo, upowszechnienia wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego idei w czasach obecnych, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych. Strony będą wdrażać wspólne projekty i organizować przedsięwzięcia z zakresu kultury i wychowania, a młodzieży będzie mogła uczestniczyć w akcjach, konkursach czy zawodach.

Na zdjęciu u góry od prawej: sekretarz Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Antoni Cieślik, prezes Edward Jankowski, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

 

Edukacja i zatrudnienie

Propozycje zatrudnienia m.in. w służbach mundurowych, gastronomii, handlu, budownictwie, produkcji, administracji i usługach czekały na uczestników Bartoszyckich Targów Edukacji i Pracy zorganizowanych 21 września przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) wraz z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie mieszkańców powiatu bartoszyckiego z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, pozaedukacyjnymi formami rozwoju zdolności i zainteresowań, propozycjami lokalnych instytucji wspomagających integrację z lokalnym rynkiem pracy, ofertami zatrudnienia w regionie i za granicą oraz umożliwienie młodzieży bezpośrednich konsultacji ze specjalistami rynku pracy. Zaprezentowali się lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, firmy szkoleniowe oraz instytucje pozaedukacyjne.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu informowało o usługach międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, zaś Młodzieżowe Centrum Kariery OHP przygotowało ofertę bezpłatnych kursów zawodowych. Odbyły się również warsztaty edukacyjno-zawodowe dla młodzieży dotyczące m.in. odkrywania własnego potencjału.

Targi pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego odbyły się Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.

  

Kieleckie Targi

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP była organizatorem 21 września Targów Pracy odbywających się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dawid Tobiasz.

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy miały możliwość zapoznania się z propozycjami zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, którymi dysponowali licznie przybyli pracodawcy reprezentujący różne branże. Poszukiwano m.in. murarzy, stolarzy, spawaczy, kierowców, magazynierów, pracowników ochrony, kucharzy.

Swoją ofertę w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kształcenia i wychowania, szkoleń oraz możliwości uczestnictwa w projektach unijnych przygotowały jednostki Świętokrzyskiej Komendy OHP: Młodzieżowe Biuro Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery w Kielcach oraz Starachowicach, a także 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach.

  

Międzykulturowa receptura kulinarna

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie (Opolska WK) odbyło się trójstronne spotkanie kulinarne pn. „Między tradycją a nowoczesnością”. Młodzież z Polski, Ukrainy i Niemiec rozsmakowała się w tradycyjnych potrawach i ich nowoczesnych, zmodyfikowanych wersjach. Zmagania kulinarne były możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Partnerami projektu byli: Szkoła Specjalna z Internatem (dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej) z miejscowości Kałusz (Ukraina) oraz Instytut Studiów Międzykulturowych i Europejskich Europa Direkt e.V z Drezna (Niemcy).

Projekt miał na celu zbadanie polsko-niemiecko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego, znalezienie wspólnych smaków, nadanie tradycyjnym przepisom współczesnego aromatu i wyrazu. Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu zaowocowały m.in. wypracowaniem podręcznych, trójjęzycznych słowniczków, kalendarza warzyw sezonowych, kart menu, unikalnych przepisów zebranych w mini książce kucharskiej „Smaki Regionalne Europy”.

  

Najpierw był czas na integrację i lepsze poznanie się. W kolejnym dniu uczestnicy rozmawiali na temat sposobów przygotowania potraw w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Dyskusja przyniosła oczekiwane efekty – znaleziono wspólne płaszczyzny, pomimo dzielących odległości i różnic. Ciekawym punktem był spacer po oleskich restauracjach, których różnorodność stanowiła źródło inspiracji. Dzień trzeci upłynął na zgłębianiu zasad zdrowego żywienia, technik porcjowania potraw, dekorowania stołów w różnych krajach, jak również wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. W trakcie wieczorków narodowych biesiadowano przy potrawach charakterystycznych dla danego kraju.

W programie znalazły się także wycieczki do Krakowa i Ogrodzieńca. Wyjątkowym przeżyciem była wizyta w restauracji, której budynek był niegdyś domem Wita Stwosza. W Ogrodzieńcu uczestnicy trójstronnej wymiany poznali odmienną od staropolskiej (charakterystycznej dla Krakowa) kuchnię śląską i jej historyczne uwarunkowania.

Podsumowaniem działań było zorganizowanie przez młodzież wraz z członkami Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” – „Festiwalu Smaków”, na który zaproszono mieszkańców Olesna.

  

Oferta dla każdego

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się 21 września Targi Pracy Powiatu Mieleckiego zorganizowane przez Podkarpacką WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie oraz miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery i Powiatowy Urząd Pracy. Na odwiedzających czekali przedstawiciele ponad 40 firm z całego powiatu reprezentujący m.in. branżę lotniczą, metalową, budowlaną, informatyczną, gastronomiczną, hotelarską i odzieżową.

Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Renata Siembab oraz Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Głos zabrali także Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła i wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Maciej Karasiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz oraz placówek oświatowych. Honorowy Patronat nad targami objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

  

Na specjalnie wyznaczonych stoiskach osoby poszukujące pracy lub chcące ją zmienić miały możliwość rozmowy z przedstawicielami firm, poznania potrzeb kadrowych pracodawców i oczekiwań stawianych przed kandydatami, jak również bezpośredniego zaprezentowania swojej osoby i pozostawienia dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielano informacji na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej i perspektyw, jakie daje praca w poszczególnych branżach. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mielcu prezentowali dostępne formy wsparcia, a także zachęcali do udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pomocą w redagowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych służyli specjaliści z Mieleckiego Urzędu Pracy.

Targom towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich: specjalna lekcja biznesu, loty na symulatorach szybowca i śmigłowca, prezentacje drukarki 3D, okularów wirtualnej rzeczywistości, zestawów narzędzi specjalistycznych i laserowego ramienia pomiarowego, pokazy ratownictwa medycznego, pomiary i analiza składu ciała, porady dietetyka i fizjoterapeuty.

Wspólne działania

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie podpisało porozumienie o współpracy ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Centrum Leona Winczewska-Wróbel oraz Janusz Grzelązka i Tomasza Stępień ze Związku Piłsudczyków. Strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań w aspekcie rozwijania aktywności społecznej oraz pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, oraz w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży.

W ramach współpracy przewiduje się m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także szerzenie jego idei w czasach obecnych. Podopieczni Centrum będą m.in. brali udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze państwowe, samorządowe oraz inne podmioty, jak również w wycieczkach po szlakach historyczno-patriotycznych Polski. Będą też sprawować opiekę nad mogiłami uczestników walk o niepodległość oraz spędzać czas wolny podczas zajęć o tematyce patriotycznej.

Grzybobranie

Na terenie lasów Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbył się 20 września konkurs pn. „Grzybobranie na wrzosowej polanie” skierowany do uczestników i kadry OHP z województwa zachodniopomorskiego. To ciekawe przedsięwzięcie, którego organizatorami byli Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie oraz Hufiec Pracy w Szczecinku odbyło się już po raz ósmy. Współorganizatorami konkursu byli: Gmina i Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Sanepid Szczecinek oraz Budynek Kulturalno-Oświatowy w Bornem Sulinowie.

Wśród obecnych podczas konkursu byli także: posłowie Małgorzata Golińska, Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, członek Zarządu Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Zając, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński i dyrektor biura ZWK OHP Dariusz Pisarski. Głównym celem imprezy było promowanie wśród młodzieży zachowań przyjaznych środowisku, kształtowanie wrażliwości ekologicznej, zachęcenie jej do aktywnego spędzania czasu. Grzybobranie poprzedziło spotkanie w izbie muzealnej, gdzie zebrani poznali historię Bornego Sulinowa, o której opowiedział kierownik Budynku Kulturalno-Oświatowego Dariusz Czerniawski. Kolejnym ważnym elementem było zapoznanie uczestników z zasadami rozpoznawania i zbierania grzybów. To istotne zagadnienie omówiły specjalistki ze szczecineckiego sanepidu: grzyboznawca Teresa Przekwas i promotor zdrowia Izabela Jadwiżyc. Z kolei leśnik Adam Kander z Nadleśnictwa Borne Sulinowo przypomniał uczestnikom zasady właściwego zachowania i bezpiecznego poruszania się po lesie.

Tuż przed południem trzyosobowe drużyny z trzynastu jednostek, wyposażone w mapki terenu wyruszyły w las. Zebrane grzyby oceniła komisja w składzie: Teresa Przekwas – przewodnicząca, Izabela Jadwiżyc i Honorata Galerczyk. Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej i puchar Wojewódzkiego Komendanta oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez ZWK OHP otrzymała drużyna z Wałcza – Paweł Bezhubka, Marcin Sakosik, Bohdan Kamiński – opiekun, II miejsce, puchar i nagrody rzeczowe przypadły reprezentacji ze Stargardu – Bartoszowi Pyrce, Miłoszowi Czerwińskiemu, Stanisławowi Kotule – opiekun, III miejsce, puchar i nagrody rzeczowe wywalczyła drużyna z Dębna – Adrian Grochowski, Konrad Myszkowski i Bogusław Patroś – opiekun. Dyplomy za IV, V i VI w kolejności otrzymały ekipy ze Szczecinka, Białogardu i Koszalina. Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa za najpiękniejszy okaz powędrował do Adriana Grochowskiego z Dębna.

W quizie wiedzy o lesie najlepszy był Daniel Osiński ze Szczecinka, drugi – Bartosz Pyrka ze Stargardu, a trzeci – Paweł Bezhubka z Wałcza. Nagrody w tej kategorii ufundowało Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

Na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

19 września w siedzibie Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z terenu całego województwa, poradni psychologiczno-pedagogicznych, biur karier uczelni wyższych, olsztyńskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Aresztu Śledczego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Organizatorami spotkania byli pracownicy olsztyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zebranych powitał dyrektor CEiPM Marek Obrębski, który następnie przedstawił działania jednostek rynku pracy, a także ofertę edukacyjną i projekty realizowane przez Warmińsko-Mazurską Komendę OHP. Z kolei zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński (na zdjęciu u góry) szczegółowo omówił reformę edukacji i wpływ rozwoju szkolnictwa branżowego na wojewódzki rynek pracy w perspektywie zmian ustawowych. Ostatnie wystąpienie należało do doradcy zawodowego Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA Marka Zbytniewskiego, który podzielił się informacjami o wdrażanym przez Federację projekcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „W drodze do aktywności”.

Druga część spotkania była skierowana wyłącznie do członków Zespołu informacji zawodowej Paktu i miała na celu ustalenie tematyki i programu warsztatów zaplanowanych do przeprowadzenia podczas zbliżającego się jubileuszu dziesięciolecia Warmińsko-Mazurskiego Paktu.

Wojewódzka Komanda OHP w Olsztynie jest członkiem Paktu od początku jego założenia, czyli od 10 lat. W partnerstwie zrzeszonych jest aktualnie 69 instytucji rynku pracy, urzędów pracy, placówek edukacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji szkoleniowych oraz uczelni wyższych.