Wybory do Rady Młodzieży

25 września w Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie odbyły się wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Młodzież wraz z wychowawcami powitał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, po czym kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł przedstawiła cel spotkania, strukturę Rady Młodzieży oraz zadania, jakie przed nią stoją. Po wspólnej rozmowie z uczestnikami opracowano plan pracy oraz program działania rady.

W trakcie głosowania wybrano przewodniczącą Rady Młodzieży – uczestniczkę Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Sylwię Widz, zastępcę – Różę Wróblewską z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu oraz sekretarza, którym została Klaudia Kuta z dębickiego hufca. Taki sam skład został jednomyślnie wybrany do zarządu Klubu Aktywnych Kapituły Samorządności Młodzieży Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie. W trakcie spotkania ustalono również plan zadań Klubu Aktywnych.

„Wołyńskie spotkania”

Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży pn. „Wołyńskie spotkania” realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz tamtejszy Środowiskowy Hufiec Pracy dobiegł końca. Na jego zakończenie uczestnicy wzięli udział w dniach 17-24 września w obozie odbywającym się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.

Latem rówieśnicy z Polski i Ukrainy spotkali się na Wołyniu. Porządkowali wówczas polskie cmentarze, między innymi w Szumsku, Ostrogu, Wiśniowcu i Skurczach. Ten czas był także okazją do spotkań, rozmów i wzajemnego poznania się. Z kolei w Iwoniczu uczestnicy projektu pracowali na cmentarzach w Desznie, Bałuciance i Króliku Polskim. Miejsca te to ślady dawnej bytności na ziemiach polskich Łemków i Słowian wschodnich. Młodzi ludzie kosili trawę, grabili liście, plewili ziemne mogiły, czyścili kamienne groby, a na koniec prac zapalali znicze i odmawiali modlitwę w języku polskim i ukraińskim. Również uczestnicy OSiW w Iwoniczu włączyli się w działania projektowe biorąc udział w spotkaniach tematycznych oraz pracach porządkowych i renowacyjnych.

W programie znalazł się też czas na zwiedzenie cerkwi w Bałuciance i Sandomierza oraz przejście szlakiem turystycznym przez Iwonicz Zdrój i posmakowanie lokalnej wody o właściwościach zdrowotnych. Zorganizowano też wieczór polsko-ukraiński, podczas którego młodzież mogła skosztować tradycyjnych polskich i ukraińskich potraw, jak również zaprezentować swój kraj poprzez tańce, pieśni i przygotowane prezentacje.

Finałem spotkania młodych Polaków i Ukraińców była wspólnie przygotowana wystawa podsumowująca cały projekt. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki i certyfikaty Youth Pass.

Na Rajdzie Pielgrzymkowym

Ponad stuosobowa grupa młodzieży i kadry Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach uczestniczyła 24 września w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż”. Jego pomysłodawcą oraz inicjatorem był zmarły niedawno biskup Kazimierz Ryczan, zaś organizatorami: Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz Diecezja Kielecka.

W skład delegacji Świętokrzyskiej Komendy OHP, która przybyła do Sanktuarium na Świętym Krzyżu weszli uczestnicy oraz kadra hufców pracy z Pińczowa, Kielc, Końskich i Skarżyska-Kamiennej, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Towarzyszyli im również Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, jego zastępca Lucyna Brelska oraz duszpasterz ŚWK ks. Dariusz Jarliński.

Zwieńczeniem wędrówki była Msza Święta, której przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik. Obecni byli też: ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz i sufragan kielecki biskup Marian Florczyk.

  

Wielkopolska inauguracja

Tegoroczna Wielkopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2017/2018 odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania do młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości skierował Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba. Głos zabrał też Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk. Mszę świętą w intencji młodzieży oraz wszystkich wychowawców i pedagogów Ochotniczych Hufców Pracy celebrował ks. proboszcz Ryszard Kufel w asyście Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. Piotra Węża. Ważnym momentem inauguracyjnego spotkania było uroczyste ślubowanie uczestników pierwszego rocznika, które złożyli w imieniu ogółu młodzieży rozpoczynającej kształcenie w wielkopolskich Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zebrani mieli także okazję zwiedzić Muzeum Polskich Pojazdów w Kąkolewicach, w którym to Jan Kubacki przez kilkadziesiąt lat kolekcjonował pojazdy polskiego pochodzenia: samochody, motocykle, maszyny rolnicze, a nawet wozy strażackie.

Tego dnia odbył się również marszobieg zespołowy połączony z wykonaniem zadań na punktach kontrolnych: strzelanie z broni pneumatycznej, obrona przeciwchemiczna, szkolenie techniczne, rzut granatem do celu oraz szkolenie sanitarne. Młodzież rozwiązywała zadania sprawdzające wiedzę ogólną oraz zadania sprawnościowe. W każdej z konkurencji komisja sędziowska oceniała dokładność i czas wykonania poszczególnych zadań. W marszobiegu czołowe miejsca zajęły zespoły z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, Hufców Pracy z Koła, Gostynia, Kalisza, Edukacji Lubasz oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. W strzelaniu ze sportowego kbks-u najlepsi okazali się Krystian Rybak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, Krzysztof Laszczowski z Hufca Pracy w Kole i Andrzej Nowacki z Hufca Pracy w Gostyniu. Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP otrzymała drużyna z Hufca Pracy w Kole, Puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego przypadł Hufcowi Pracy w Gostyniu, a Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Margonin zdobył Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie.

Zawody strzeleckie

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieży Lubelskiej WK OHP pn. „Chełmski Hubertus 2017” odbyły się 22 września na strzelnicy w Kumowej Dolinie. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy OHP w Chełmie.

W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali chłopcy z Hufca Pracy w Kraśniku, drugie miejsce zajęła młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, a trzecie – uczestnicy z Hufca Pracy w Chełmie. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Patryk Hurko ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, tuż za nim uplasował się Jakub Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego, który pokonał jednym punktem Rafała Bieleckiego z Kraśnika.

Wśród dziewcząt nagrodzono dwie uczestniczki. Pierwsze miejsce zajęła zwyciężczyni ubiegłorocznych zawodów Weronika Oszust z hufca w Chełmie, a druga na podium była Klaudia Gardecka z Tomaszowa Lubelskiego.

  

Czy historia nas łączy czy dzieli?

Podczas realizowanego w dniach 19-22 września projektu „Historia dzieli i łączy” podopiecznym Hufca Pracy w Świnoujściu (Zachodniopomorska WK) towarzyszyła młodzież z CJD Insel Usedom z Zinnowitz (Niemcy).

Była to okazja do podjęcia tematu wspólnej historii Polaków i Niemców oraz poznania dziejów ziem Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku. Głównym punktem programu był wyjazd do zamku w Malborku, ale również warsztaty plastyczne o tematyce historycznej, rozmowy i dyskusje o historii, wspólne ognisko i integracja. Rozmawiano też o współczesnych relacjach Polaków i Niemców. Na koniec młodzież zwiedziła Świnoujście oraz zabytkowe budynki tego miasta.

Zakończenie praktyki wikliniarskiej

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich (Lubuska WK) zakończyli 22 września trójstronną praktykę wikliniarską w Nowym Tomyślu. Polska młodzież wraz z kolegami i koleżankami z Niemiec i Ukrainy przez pięć dni brała udział w zajęciach plecionkarskich, które odbywały się w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dzięki temu młodzi ludzie poznawali tajniki niszowego już dziś zawodu, a także zapoznali się ze sposobem uprawy wikliny.

Uczestników podzielono na dwie grupy. Podczas gdy jedna pracowała przy wyplocie wikliny, druga brała udział w zajęciach integracyjnych i animacjach językowych. Tematem tegorocznej praktyki był wyplot wyrobów kombinowanych z wykorzystaniem materiałów sztucznych, jak metal-drut, igielity, plastikowa taśma, technoratan.

Wolny czas młodzież spędziła m.in. zwiedzając Nowy Tomyśl, gdzie główną atrakcją był rynek miasta, na którym można było podziwiać wszelkiego rodzaju ozdoby zrobione z wykorzystaniem wikliny, w tym największy na świecie kosz wiklinowy wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

  

W Małopolsce dla młodzieży

Kolejne porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej podpisano 22 września w Małopolsce. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Edward Jankowski. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Związku Antoni Cieślik oraz wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania. Dotyczy ono także wyrównywania szans rozwoju młodych ludzi, socjalizacji młodzieży zaniedbanej wychowawczo, upowszechnienia wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego idei w czasach obecnych, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych. Strony będą wdrażać wspólne projekty i organizować przedsięwzięcia z zakresu kultury i wychowania, a młodzieży będzie mogła uczestniczyć w akcjach, konkursach czy zawodach.

Na zdjęciu u góry od prawej: sekretarz Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Antoni Cieślik, prezes Edward Jankowski, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

 

Edukacja i zatrudnienie

Propozycje zatrudnienia m.in. w służbach mundurowych, gastronomii, handlu, budownictwie, produkcji, administracji i usługach czekały na uczestników Bartoszyckich Targów Edukacji i Pracy zorganizowanych 21 września przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) wraz z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie mieszkańców powiatu bartoszyckiego z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, pozaedukacyjnymi formami rozwoju zdolności i zainteresowań, propozycjami lokalnych instytucji wspomagających integrację z lokalnym rynkiem pracy, ofertami zatrudnienia w regionie i za granicą oraz umożliwienie młodzieży bezpośrednich konsultacji ze specjalistami rynku pracy. Zaprezentowali się lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, firmy szkoleniowe oraz instytucje pozaedukacyjne.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu informowało o usługach międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, zaś Młodzieżowe Centrum Kariery OHP przygotowało ofertę bezpłatnych kursów zawodowych. Odbyły się również warsztaty edukacyjno-zawodowe dla młodzieży dotyczące m.in. odkrywania własnego potencjału.

Targi pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego odbyły się Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.

  

Kieleckie Targi

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP była organizatorem 21 września Targów Pracy odbywających się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dawid Tobiasz.

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy miały możliwość zapoznania się z propozycjami zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, którymi dysponowali licznie przybyli pracodawcy reprezentujący różne branże. Poszukiwano m.in. murarzy, stolarzy, spawaczy, kierowców, magazynierów, pracowników ochrony, kucharzy.

Swoją ofertę w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kształcenia i wychowania, szkoleń oraz możliwości uczestnictwa w projektach unijnych przygotowały jednostki Świętokrzyskiej Komendy OHP: Młodzieżowe Biuro Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery w Kielcach oraz Starachowicach, a także 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach.