Fabryka biżuterii

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) realizowano w dniach od 5 do 12 sierpnia projekt wymiany międzynarodowej pn. „Jewellery Factory” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

Wnioskodawcami projektu byli podopieczni OHP z grupy Dream Team działającej przy OSiW OHP w Mrągowie. Młodzież z Rumunii, Słowacji i Polski przez tydzień poznawała tajniki rękodzielnictwa, a dokładnie tworzenia biżuterii, w szczególności techniki jej wykonywania, jak makrama (kumihimo), decoupage, filcowanie, z użyciem koralików TOHO oraz siatki jubilerskiej.

Motywem przewodnim i inspiracją dla tworzonej biżuterii były lokalne, regionalne i narodowe symbole, wzory oraz charakterystyczne dla danego kraju kolory. Podczas warsztatów powstały naszyjniki, kolczyki, bransoletki, broszki i pierścionki.

   

W programie projektu znalazły się też zajęcia z przedsiębiorczości, podczas których można było m.in. określić swoje predyspozycje zawodowe czy mocne i słabe strony.

Nie zabrakło wieczorów narodowych poświęconych kulturze, tradycji i tańcom narodowym poszczególnych państw. Ponadto dzięki animacji językowej młodzież uczyła się języków zagranicznych kolegów.

Odbywający się 12 sierpnia Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie był okazją do zorganizowania wystawy wykonanych naszyjników, kolczyków, bransoletek, broszek i pierścionków połączonej z warsztatami dotyczącymi tworzenia oryginalnej biżuterii.

Wystawę oraz warsztaty zorganizują uczestnicy projektu także po wakacjach w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Wszystkie powstałe produkty zostaną przekazane na cele charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych z Fundacji Fructus z Mrągowa.

Wakacyjne hufce

Młodzieżowe Centrum Kariery z Dzierżoniowa (Dolnośląska WK) już od kilku lat razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miasta organizuje wakacyjne hufce pracy.

Młodzi ludzie pomagają w kuchni, sprzątają hotel, koszą trawę i pielęgnują tereny zielone na terenie OSiR. Wykonują także proste prace remontowe. Młodzież zaczyna pracę codziennie o godz. 8.00, a kończy około 13.00, chyba że wywiąże się wcześniej z powierzonych zadań. Nad bezpieczeństwem młodych ludzi czuwa opiekun zatrudniony przez Ochotnicze Hufce Pracy.

W każdy piątek rano komendant organizuje naradę Rady Hufca, podczas której omawiane są bieżące sprawy.

Po skończonej pracy młodzież może korzystać bezpłatnie z basenu otwartego, siłowni, kortów oraz mini golfa.

Opiekunowie z ramienia pracodawcy są bardzo zadowoleni z pracy uczestników hufca, a młodzież cieszy się, że wybrała taki sposób spędzania wakacji i możliwość zarobienia pieniędzy.

Szczebrzeszyn: „Po pierwsze zdrowie”

11 sierpnia w Szczebrzeszynie pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, a także Hufca Pracy w Biłgoraju (wszystkie jednostki z Lubelskiej WK) uczestniczyli w festynie w ramach programu „Po pierwsze zdrowie”.

Jest to wielospecjalistyczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zainicjowany w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego. Akcja prowadzona jest we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia oraz audycją „Lato z Radiem”. W ramach wakacyjnej trasy w kilku miastach w Polsce upowszechniane są postawy prozdrowotne, a ludzie zachęcani są do wykonywania badań profilaktycznych.

„Miasteczko” przygotowane na szczebrzeszyńskim rynku cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców „stolicy języka polskiego” oraz odwiedzających Szczebrzeszyn turystów z różnych stron kraju. Działalność OHP spotkała się ze sporym zainteresowaniem, co miało swoje odbicie w pytaniach o doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i rozwój zawodowy oraz edukację, opiekę, kształcenie i wychowanie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.

Choroby cywilizacyjne są pochodną wielu czynników i często dotykają ludzi już w młodym wieku. Powszechna jest wiedza, że lepiej i łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć. Dzięki udziałowi w akcji „Po pierwsze zdrowie” Ochotnicze Hufce Pracy dają sygnał o możliwości i gotowości udzielania wsparcia młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz innym naturalnym partnerom w procesie edukacji, wychowania i opieki. OHP włączają się w ten sposób w kampanię informacyjną dotyczącą profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Lato z koszalińskim Centrum

W okresie wakacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie (Zachodniopomorska WK) jest otwarte dla każdego, kto chce poznać swoje talenty, poszukuje zatrudnienia czy przygotowuje się do pierwszej rozmowy z pracodawcą.

8 sierpnia w Młodzieżowym Biurze Pracy odbyła się kolejna giełda pracy na stanowiska opiekuna osoby starszej, kuriera oraz pracownika fizycznego do załadunku towaru. Oferta firmy była skierowana do osób, które myślą o pracy za granicą w okresie wakacyjnym, jak również zainteresowanych stałą współpracą. Pracodawca gwarantował zatrudnienie dla 60 osób w kilku miejscowościach. Rozmowy rekrutacyjne prowadził przedstawiciel firmy IDEAL WORK GERMANY, który wyjaśniał wszystkie wątpliwości i odpowiedział na zadawane przez młodzież pytania dotyczące podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

W czasie wakacji młodzi ludzie mogą też skorzystać z usług doradcy zawodowego. W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej każdy chętny określi swoje mocne strony, udoskonali umiejętności autoprezentacji, pozna strategie poszukiwania pracy, zdiagnozuje atuty, które wykorzysta w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno pośrednik pracy/asystent EURES, jaki i doradcy zawodowi pomagają sporządzić czy zredagować dokumenty aplikacyjne, podpowiadają jak znaleźć swoje miejsce na lokalnym, jak i zagranicznym rynku pracy. Dzięki doradcom można poznać zadania zawodowe, opis czynności zawodowych typowych i wybranych przez siebie zawodów, a także możliwości zatrudnienia.

W najbliższym czasie odbędą się warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej. Przez cały czas można korzystać z porad indywidualnych oraz dostępnych ofert pracy, m.in. w branży handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej.

Razem dla młodzieży

Śląska WK OHP podpisała 7 sierpnia porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków oraz dyrektor szkoły Ewa Wasylkowska.

Celem porozumienia jest realizacja wspólnych działań w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży, a w szczególności współpraca Hufca Pracy w Bielsku-Białej z nowo powstałą w ZS klasą branżową I stopnia o profilu magazynier logistyk. Jest to klasa mundurowa.

Strony mając na względzie zapewnienie odpowiedniego przygotowania edukacyjno-psychospołecznego młodzieży oraz uzyskania przez nią kwalifikacji zawodowych postanowiły działać na rzecz realizacji kształcenia zawodowego uczniów, podejmowania przedsięwzięć służących podnoszeniu kształcenia młodych osób, inicjowania przedsięwzięć zachęcających młodzież do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz udziału i realizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-turystycznych.

Na zdjęciu u samej góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków, komendant Hufca Pracy w Bielsku-Białej Tadeusz Wydra, nauczyciel języka angielskiego Przemysław Borgosz, p.o. kierownik Zespołu Programów Edukacyjnych, Kształcenia i Wychowania Beata Chrobak, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ewa Wasylkowska.

Czas na podsumowanie

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy podsumowano 7 sierpnia projekt „Czas na staż” realizowany w ramach programu Erasmus+.

Podczas spotkania zostały omówione cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu. Młodzież opowiedziała też o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych, które odbyły się w Sewilli w Hiszpanii oraz Gyomaendrőd na Węgrzech. Zaprezentowano również album zawierający informacje o stażach, relacje uczestników oraz zdjęcia z wyjazdów.

Podczas spotkania młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała z rąk dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Karola Sudewicza zaświadczenia w języku polskim i angielskim potwierdzające udział w stażu zawodowym wydane przez instytucje partnerskie, a także pamiątkowe zdjęcia, upominki oraz kubki z logo programu Erasmus+.

Dwutygodniowe staże zawodowe odbyły się w prywatnych przedsiębiorstwach oraz w placówce kształcenia zawodowego i stanowiły okazję do poznania zagranicznych standardów pracy, nowoczesnego wyposażenia stanowisk, języka branżowego, kultury, tradycji oraz zwyczajów kraju przyjmującego. Każdy z uczestników mógł pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia zawodowego nabywanym w Polsce.

Przed wyjazdem na staże młodzież brała udział w kursie pedagogicznym i kulturowym, a także kursach językowych. Po powrocie zorganizowano spotkania promujące projekt, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej. Wychowankowie Centrum prezentowali zebranym gościom przygotowane przez siebie prezentacje, jak również dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie.

   

Wakacyjne zatrudnienie

Podczas akcji LATO 2018 z Punktem Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) i dzięki współpracy z miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji młodzież podjęła zatrudnienie polegające na drobnych pracach porządkowych oraz pomocy przy organizacji różnego typu imprez okolicznościowych odbywających się na terenie Ośrodka.

Podczas podsumowania pracodawca zorganizował spotkanie, na którym m.in. wymieniano się doświadczeniami zawodowymi dotyczącymi minionego miesiąca. W tym dniu młodzież otrzymała również tak bardzo wyczekiwane wynagrodzenie za pracę.

O zatrudnieniu w kolejnym wakacyjnym miesiącu poinformowała zainteresowanych pośrednik pracy Justyna Rogacz. Natomiast wskazówek dotyczących dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej udzielała doradca zawodowy Edyta Stachowicz.

OHP pamiętają o Bohaterach

Młodzież z jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce brała udział 1 sierpnia w obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Małopolska WK

W Wadowicach młodzież z miejscowego hufca uczciła też święto 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej. Pod tablicą poświęconą 12 pułkowi piechoty Ziemi Wadowickiej i 12 pułkowi piechoty Armii Krajowej umieszczonej na ścianie Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zapalono znicze. Następnie młodzi ludzie udali się pod pomnik 12 pułku piechoty Wojska Polskiego, gdzie zapalili znicz dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, święta 12 pułku piechoty Armii Krajowej i 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej.

Mazowiecka WK

Kilkudziesięciu wolontariuszy z warszawskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 1 sierpnia w akcji pod nazwą „OHP pamiętają o Bohaterach”, którą rozpropagował w mediach Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK Wiesław Leszko. Polegała ona na wręczaniu mieszkańcom miasta pamiątkowych biało-czerwonych tasiemek z symbolem Polski Walczącej, a także patriotycznych kokardek w narodowych barwach.

Młodzi ludzie w rozmowach z warszawiakami oraz zagranicznymi gośćmi podkreślali, że w roku, w którym wszyscy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, pragną przypomnieć wartości, takie jak patriotyzm, odpowiedzialność za kraj, prawość i braterstwo, za które powstańcy nie zawahali się złożyć najwyższej ofiary.

Dla naszego pokolenia Powstanie Warszawskie, to nie tylko jedna z tragiczniejszych kart polskiej historii, ale przede wszystkim pamięć o Tych, którzy walczyli dla nas, walczyli o Niepodległą… Na prawie każdej ulicy można znaleźć ślady historii, miejsca związane z heroizmem warszawiaków. Mijamy je codziennie i nie zawsze zdajemy sobie sprawy z tego, co działo się w stolicy 74 lata temu. 1 sierpnia, to dla nas ważna data, to moment, w którym wszyscy są w stanie wziąć udział w tak dużej akcji społecznej i zrobić coś razem. Każdego roku o godzinie „W” zatrzymujemy się w zadumie. Pamiętamy i pamiętać będziemy, to nasz skromny hołd dla pokolenia Kolumbów – opowiadali wolontariusze.

Przedsięwzięcie, zorganizowane po raz pierwszy w tym roku, spotkało się z przychylnym odzewem zarówno władz miasta, sponsorów, jak i – przede wszystkim – mieszkańców stolicy. Charakter akcji oraz jej podniosły nastrój udzielił się warszawskim przechodniom przywołując wiele wzruszeń i wspomnień, umocnił patriotyczne zaangażowanie młodzieży, uświadomił, jak ważną rolę w życiu każdego narodu pełni wspólnota, poczucie tożsamości narodowej i obywatelska postawa.

Podczas wydarzenia obecni byli również przedstawiciele mediów m.in. redaktor TVP1 Krzysztof Ziemiec.

Delegacja młodzieży i kadry wychowawczej Mazowieckiej WK OHP uczestniczyła też w uroczystościach w Warszawie na Woli upamiętniających zdobycie 3 sierpnia 1944 roku przez żołnierzy z batalionu „Chrobry I” posterunku żandarmerii niemieckiej tzw. Nordwache, który mieścił się w kamienicy na rogu Żelaznej i Chłodnej.

Inicjatorką uroczystości była poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska, a honorowy patronat sprawował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Wzięli w niej udział powstańcy warszawscy, weterani II wojny światowej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in.: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, wiceprezes PiS i b. szef MON Antoni Macierewicz, wiceminister sprawiedliwości i kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, wiceminister kultury Paweł Lewandowski oraz parlamentarzyści. Odczytano listy okolicznościowe od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Pamięć o Bohaterach zrywu, którzy podczas Powstania Warszawskiego zdobyli „Północną Strażnicę” uczczono odczytaniem Apelu Pamięci, podczas którego oddano salwę honorową. Złożono też kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Młodzież z Mazowsza przedstawiła montaż piosenek powstańczych.

Uczestnicy z powagą wsłuchiwali się także w słowa okolicznościowych przemówień. – Musimy pamiętać o tych wydarzeniach, o odwadze i determinacji walczącej Warszawy, musimy pamiętać o Powstańcach. Jesteśmy im to winni – podsumowały Ola i Martyna – uczestniczki z Mazowieckiej WK OHP.

Na zakończenie uroczystości zastępca Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK OHP Jacek Figiel wraz z młodzieżą złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą zdobycie posterunku przez żołnierzy Armii Krajowej batalionu „Chrobry I” pod dowództwem kpt. Gustawa Billewicza „Sosny”.

Podkarpacka WK

Zajęcia poświęcone 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w świetlicy środowiskowej Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Maluchy spędziły ten dzień pod hasłem „Dzieci Walczącej Stolicy – Powstanie Warszawskie w oczach najmłodszych”.

Poprzez zajęcia plastyczne dzieci poznały symbole Polski Walczącej oraz Czerwonego Krzyża, natomiast „zakazane piosenki” posłużyły do zabawy ruchowej z elementami musztry harcerskiej i kręgu przyjaźni. Maluchy obejrzały również archiwalne zdjęcia dzieci biorących udział w Powstaniu, m.in. zdjęcie ośmioletniej dziewczynki Róży Goździewskiej, która pomagała w szpitalu powstańczym przy ulicy Moniuszki 9/11; zdjęcie młodego gazeciarza; zdjęcia harcerek w mundurkach z poczty polowej.

   

Podlaska WK

Podopieczni Hufca Pracy w Kolnie wraz z wychowawcami uczestniczyli w obchodach zorganizowanych na terenie miasta. Zebrani wyruszyli spod Urzędu Miasta na stary cmentarz pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, a towarzyszyło im Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczczono minutą ciszy, przy dźwięku syren alarmowych, godzinę „W”, zaś dźwięk trąbki przypomniał o poległych bohaterach walczącej Warszawy. Oddając im hołd i cześć zapalono znicze pod pomnikiem.

   

Świętokrzyska WK

O godzinie 17.00 w Skarżysku-Kamiennej zawyły syreny upamiętniające godzinę „W”. Właśnie o tej porze, 74 lata temu, Warszawiacy chwycili za broń, by stawić czoło hitlerowskiemu okupantowi.

Uczestnicy Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej wiedzą, jak wielkie znaczenie w historii Polski odgrywa Powstanie Warszawskie. Doceniając bohaterstwo tych, którzy walczyli za wolną Polskę, delegacja młodzieży wraz z wychowawcą Ireneuszem Kasprzykiem zapaliła znicz przy pomniku ku czci Harcerzy Poległych za Ojczyznę. Minutą ciszy oddano hołd żołnierzom AK, harcerzom i ludności cywilnej, która własną krwią dała świadectwo miłości do Ojczyzny. W uroczystości wzięła również udział komendant hufca Marzena Zajączkowska.

   

Zachodniopomorska WK

Również w Trzebiatowie 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17.00 zawyły syreny alarmowe, upamiętniające 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na ulicach miasta odbyła się rekonstrukcja historyczna przygotowana przez miejscową Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”, której patronem jest uczestnik powstania – Stanisław Komornicki pseudonim „Nałęcz”. W rekonstrukcji brał także udział podopieczny Hufca Pracy w Trzebiatowie Krzysztof Smoła.

Przedstawiono codzienne życie Warszawy z 1944 r. w czasie niemieckiej okupacji, m.in. walki na ulicach miasta oraz przeprawę Wojska Polskiego przez Wisłę. Żywa lekcja historii przybliżyła nie tylko pierwsze godziny powstania, ale też zaprezentowała tragiczne skutki tamtych czasów, w szczególności walczące i ginące dzieci, straty ludzkie i materialne, ludzi, którzy przelali krew walcząc o wolność.

   

 

„Keep calm and be tolerant”

Pod takim hasłem odbyła się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+.

Podczas 10-dniowego pobytu młodzież z Polski, Malty, Czech i Słowacji poszerzała swoją wiedzę o świecie, poznawała wzajemną kulturę, wymieniała się informacjami o różnorodności kultur i narodów swoich regionów. Warsztaty, gra terenowa i wieczory narodowe – to przykłady działań, które służyły wzajemnemu poznawaniu się i integracji, a także realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Każdy dzień rozpoczynał się od rozgrzewki fizycznej w strefie uzdrowiskowej. W projekcie szczególnie ważną rolę odegrało przełamywanie barier pokoleniowych i obalanie stereotypów. Stąd spotkania młodzieży z seniorami i wspólnie przeprowadzone działania, jak warsztaty, rozmowy, gry oraz tańce i odgrywanie scenek nawiązujących do tytułu projektu. Końcowym efektem było nakręcenie krótkiego filmu przestawiającego odegrane scenki teatralne oraz wspólny taniec.

Młodzi ludzie gościli też w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie m.in. brali udział w pieczeniu sękacza, odwiedzili Izbę Regionalną Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza oraz spotkali się z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Skorzystali również z lokalnych atrakcji, jak Piękna Góra, tężnie, park rozrywki „Mazurolandia”, spływ kajakowy Krutynią oraz safari.

   

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież z czterech krajów otworzyła się na nawiązanie bliższych relacji z osobami starszymi (również niepełnosprawnymi) i wspólnie z seniorami wyrażała siebie i własne uczucia poprzez sztukę. Uczestnicy projektu wzmocnili postawy tolerancji dla odmienności narodowych i kulturowych.

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi przygotowuje się już do udziału w kolejnej międzynarodowej wymianie młodzieży, tym razem na Słowacji, dokąd zaprosiła ją tamtejsza organizacja partnerska. Wymiana odbędzie się w sierpniu 2018 r.

Link do filmu zrealizowanego podczas wymiany „Keep calm and be tolerant”.

Zajęcia z doradcą

Ginących zawodów uczą się uczestnicy kursów odbywających się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. 30 lipca odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego.

Pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Terespolu przygotował zabawy integracyjne i ćwiczenia związane z komunikacją interpersonalną, z uwzględnieniem elementów komunikacji niewerbalnej. Zwrócono uwagę na poprawną autoprezentację, jaka powinna obowiązywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Doradca zawodowy tłumaczył też, jakich błędów nie należy popełniać podczas redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Zaznaczono, że nabycie uprawnień do wykonywania danego zawodu, w szczególności zawodu ginącego, jest bardzo ważne, a zdobycie nowego cennego doświadczenia zawodowego zwiększa możliwość wykonywania konkretnej profesji w przyszłości. Zajęcia urozmaicono zagadkami i grami kreatywnymi.

W Roskoszy odbywają się obecnie – od 30 lipca do 11 sierpnia – kursy w zawodach zduna, dekarza i wędliniarza. Biorą w nich udział pełnoletnie osoby niepracujące. Kursy zakończą się egzaminami sprawdzającymi przez komisjami z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.