Młodzieżowe Targi w Gdyni

„Moja pierwsza praca” – to tytuł Młodzieżowych Targów Pracy, które zorganizowało 16 listopada Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni (Pomorska WK) wraz z miejscowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Ich celem było przedstawienie ofert pracy dla przyszłych absolwentów szkoły, ale również uczniów zainteresowanych zatrudnieniem w okresie świątecznym.

Wśród wystawców znalazły się firmy prowadzące warsztaty i salony samochodowe, z branży spawalniczej oraz morskiej, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw zatrudniających młodzież do prac krótkoterminowych oraz instytucje rynku pracy. Poszukiwano mechaników samochodowych, elektromechaników samochodowych, doradców serwisowych, blacharzy samochodowych, spawaczy, monterów rurociągów, pracowników produkcji, operatorów maszyn i urządzeń, operatorów CNC, magazynierów, szlifierzy, ślusarzy, pracowników restauracji, ankieterów telefonicznych. Przyszli absolwenci bardzo chętnie korzystali z zaproszeń na rozmowy indywidualne do siedzib pracodawców, pozyskiwali kontakty i materiały promocyjne.

Przedsięwzięciu towarzyszyły warsztaty z zakresu rynku pracy prowadzone przez doradcę EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz doradcę z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Ponadto zaproszona młodzież została poinformowana o prowadzonej rekrutacji do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Pracowite dni MCK na Podkarpaciu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzozowie zorganizowano „Dzień informacyjny EURES”. Pośrednik pracy-asystent EURES z krośnieńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zapoznał młodzież z rodzajem usług, jakie świadczą jednostki OHP oraz poinformował o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert zatrudnienia pozyskiwanych w ramach sieci EURES. Poszukującym pracy przekazano także informacje na temat umiejętności i kwalifikacji pożądanych na zagranicznym rynku pracy. Każdy z uczestników spotkania dostał ulotki oraz inne materiały informacyjne dotyczące sieci EURES.

W tym samym dniu, 16 listopada, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie spotkał się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z uczniami klas trzecich gimnazjum. Zajęcia miały na celu rozwinięcie postaw przedsiębiorczych u młodych osób i odbyły się w ramach programu „ABC Przedsiębiorczości”. Część z nich dotyczyła badań predyspozycji przedsiębiorczych, a inna część – instytucji wspierających osoby planujące założyć firmę oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.

W Sanoku z kolei Młodzieżowe Centrum Kariery gościło absolwentów szkolenia zawodowego „Operator robotów spawalniczych”, zorganizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu UE „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili dokumenty niezbędne na etapie zakończenia szkolenia, otrzymali zaświadczenia oraz drobne upominki promujące OHP. Szkolenie na operatorów robotów spawalniczych, które obejmowało 50 godzin, zakończyło się egzaminem wewnętrznym.

   

Projekty gimnazjalistów

Ostatni tydzień upłynął uczestnikom Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim (Zachodniopomorska WK), uczniom trzeciej klasy Gimnazjum dla Dorosłych, na realizacji trzech projektów edukacyjnych.

Pierwszy to polonistyczno-historyczny pn. „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, drugi – z języka obcego „Niemieckie wynalazki”, a trzeci – chemiczny pn. „Recykling”. Z pomocą nauczycieli uczniowie planowali zadania, przydzielali poszczególnym osobom różne obowiązki, gromadzili potrzebne informacje i materiały oraz opracowywali sprawozdania z przeprowadzonych działań. Pracy było sporo, należało przygotować prezentacje multimedialne, fotografie, rysunki, gazetki, plakaty i rekwizyty potrzebne do dekoracji sali.

Na dzień przed publicznym wystąpieniem wszystko było dopięte na ostatni guzik i wówczas młodzież zorganizowała wieczór „Przy muzyce i zabawie”. Była to cenna inicjatywa wewnętrzna Rady Młodzieży, w którą zaangażowali się wszyscy uczestnicy obecni w Ośrodku. Patrycja Grzelak i Klaudia Czarniak, animatorki zabaw, stworzyły miłą i radosną atmosferę, a gry „Buty”, „Jaskółki”, czy „Pytania” zyskały uznanie w oczach ich koleżanek i kolegów.

Nazajutrz przybyli na uroczystość do Ośrodka dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Iwona Kucharska oraz wicedyrektor Anna Ignacak, jak również nauczyciele i wszyscy uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych. Przed tak licznie zgromadzonym audytorium należało zaprezentować się jak najlepiej i tak się też stało, a dowodem na to były gromkie brawa, słowa uznania i podziękowania pani dyrektor Ignacak skierowane uczniów i nauczycieli.

Być przedsiębiorczym

Zajęcia dla młodzieży z technikum logistycznego w Więcborku zorganizowali w dniach 13-15 listopada pośrednik pracy oraz doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle nad Notecią (Kujawsko-Pomorska WK) w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Najpierw zapoznano uczniów z działalnością jednostki OHP, po czym przedstawiono założenia i cele nowego projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem zajęć była ocena cech osobowości człowieka przedsiębiorczego, diagnoza zdolności, a także propagowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, które w dzisiejszych czasach są uznawane za jedne z najbardziej cenionych. Zwrócono uwagę, że osobę przedsiębiorczą cechuje gotowość do podejmowania zadań, rozpoczynania samodzielnej pracy oraz pomocy. To najczęściej ludzie aktywni, pomysłowi, energiczni, posiadający inicjatywę, ceniący niezależność. Podsumowaniem zajęć była projekcja filmów pt. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” oraz „Spacer po zawodach”. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności i danych teleadresowych nakielskiego MCK.

Wypełniając testy z zakresu określania predyspozycji zawodowych młodzi ludzie mogli zapoznać się ze swoimi mocnymi stronami oraz obszarami, nad którymi powinni jeszcze popracować. Doradca zawodowy odpowiadał na pytania uczniów dotyczące możliwości i kierunków dalszej edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania umiejętności i cech niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy. Zainteresowane osoby wypełniły ankietę poszukującego pracy. Zachęcano też do odwiedzenia portalu internetowego dokariery.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji na temat rynku pracy, edukacji oraz działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Najlepsi w udzielaniu pierwszej pomocy

15 listopada w Kętach odbyły się II Małopolskie Wojewódzkie Zawody OHP w udzielaniu pierwszej pomocy. Do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, które najpierw rozwiązywały indywidualnie test wiedzy złożony z 30 pytań, a następnie wykonywali zadania praktyczne. Poszczególne reprezentacje były oceniane przez dwóch ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna z 6-18 Hufca Pracy w Kętach z liczbą 73 punktów, drugie – ekipa z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej (72 punkty), a trzecie – uczestnicy z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie (71 punktów). Zwycięskim drużynom nagrody wręczyła kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP Ewa Opałek-Śnieg. Na zakończenie zawodów odbył się profesjonalny pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez sędziów.

   

Czas na karierę

Niemal 400 osób oraz 30 wystawców wzięło udział w VII Targach Edukacji i Pracy pn. „Czas na karierę” zorganizowanych w Rumi przez wejherowski Punkt Pośrednictwa Pracy (Pomorska WK).

14 listopada otworzyła Targi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wejherowskiego Marian Lademann, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi Halina Filińska. W przedsięwzięciu wzięli także udział lokalni pracodawcy, agencje pracy, uczelnie wyższe, szkoły policealne, firmy szkoleniowe i doradcze, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowe Urzędy Pracy w Wejherowie i Gdyni, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień.

OHP było reprezentowane również przez Młodzieżowe Centra Kariery w Lęborku, Luzinie oraz Gdyni, a także Młodzieżowe Biuro Pracy w Słupsku. Doradca zawodowy z Luzina udzielał indywidualnych konsultacji z zakresu badania predyspozycji zawodowych oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Na Targach prezentowano nie tylko oferty zatrudnienia. Możliwe były również rozmowy z potencjalnymi pracodawcami oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych w przypadku wyboru oferty.

Zamek pięknieje

Od dłuższego czasu trwają wokół Zamku Piastowskiego w Oleśnicy, w którym mieści się Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, prace związane z upiększeniem terenu. Są one odpowiedzią na apel burmistrza miasta, który chce uczynić miasto ponownie różaną wizytówką regionu.

Wzdłuż skrzydła mieszczącego m.in. sale lekcyjne, ale również Aulę i Salę Rycerską, gdzie odbywają się koncerty i uroczystości organizowane przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe, uczestnicy OHP sadzą krzewy różane. Tych krzewów zostanie posadzonych 350, a wszystko po to, aby hasło promocyjne „Oleśnica miastem wież i róż” stało się aktualne. Wybrano róże odmiany Multiflora Alba i Rosa Rugosa, odporne na warunki atmosferyczne i doskonałe do zadarniania terenu. Wzdłuż chodnika posadzono dodatkowo 100 sztuk berberysu Thunberga w odmianie Atropurpurea. Ma on stanowić nieformowany szpaler pięknie okalający rabatę różaną. Dodatkowo całość zostanie uzupełniona warstwą kory.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Tegoroczna, jubileuszowa X edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju, odbywa się w dniach 13-19 listopada br., a jednym z uczestników jest Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

W ramach przedsięwzięcia w MCK zorganizowano 13 listopada seminarium pn. „Pomysł na społeczny biznes”, które poprowadziła opiekun-konsultant z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku Natalia Skoratko. Jego celem było zapoznanie młodych uczestników z ideą i zasadami działania specyficznej formy przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa społecznego, będącego głównym filarem ekonomii społecznej. Młodzież poznała rodzaje przedsiębiorstw społecznych, dowiedziała się kto i w jaki sposób może takie przedsiębiorstwo założyć oraz zapoznała się z zasadami tworzenia biznesplanu firmy społecznej.

Młodzi ludzie opracowali również własne pomysły na biznesplany przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zdobyta wiedza z zakresu ekonomii społecznej jako formy wspierającej rozwiązywanie problemów lokalnych środowisk, poszerzyła spojrzenie młodzieży na kwestię prowadzenia firmy i uświadomiła możliwości pomocy innym przy okazji rozwoju własnej kariery zawodowej.

Świętokrzyski Turniej

14 listopada dwunastu uczestników z sześciu jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zmierzyło się w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży OHP w Skarżysku-Kamiennej.

Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłopców, systemem „każdy z każdym”. Sędzią zawodów był wychowawca ze skarżyskiego Hufca Ireneusz Kasprzyk, a dopingowała zawodników kadra wychowawcza. W grupie dziewcząt I miejsce zajęła Anna Kryszczak z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach, II – Nikola Sęp z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, III – Katarzyna Grudziecka reprezentująca Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Wśród chłopców zwyciężył Patryk Duda z 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, tuż za nim był Jakub Papież z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, a III miejsce na podium zajął Patryk Maciąg z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach.

Po zakończeniu zawodów dyrektor Biura Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Dariusz Bielecki wręczył zwycięzcom nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

   

Aktywizacja, integracja

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu (Lubelska WK) uczestnicy projektu regionalnego pn. „Aktywizacja, Integracja w OHP” rozpoczęli 13 listopada indywidualne zajęcia z psychologiem. Wcześniej przeprowadzono zajęcia grupowe z psychologiem. W ramach spotkań indywidualnych zostaną zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i oczekiwania każdego uczestnika. Zostanie udzielona pomoc w ukierunkowaniu na właściwy zawód, a także poruszona tematyka radzenia sobie z uzależnieniami, agresją, barierami w kontaktach międzyludzkich, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

W ramach projektu odbędą się także spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia sportowe i kursy zawodowe. W zamojskim Ośrodku działaniami objęto 20 uczestników.

Projekt „Aktywizacja, integracja w OHP” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.