Nasi bohaterowie

Zespół Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach był w dniu 13 grudnia miejscem uroczystego spotkania, podczas którego uhonorowano trzech uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK): Sławomira Czyża, Wojciecha Morawca i Piotra Piętaka w podziękowaniu za uratowanie życia swojemu wychowawcy.

30 listopada, godziny poranne. Trzech uczestników ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie jedzie samochodem ze swoim wychowawcą, który jest równocześnie kierowcą, na Mistrzostwa Śląska OHP w tenisie stołowym. Nagle wychowawca zaczyna się źle czuć, zatrzymuje auto, po czym traci przytomność. Chłopcy próbują zatrzymać jakikolwiek samochód, ale bez rezultatów. Jeden z uczestników dzwoni na pogotowie, pozostali dwaj rozpoczynają reanimację kontynuując ją aż do przyjazdu karetki. Wojciech Morawiec, Sławomir Czyż i Piotr Piętak w tym dniu wygrali coś bardzo cennego – walkę o ludzkie życie. Bez ich pomocy wychowawca nie miałby żadnej szansy.

Bohaterscy uczestnicy otrzymali listy z podziękowaniami od Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Arkadiusza Sobków (na zdjęciu u góry z uczestnikami), pamiątkowe zegarki i bony towarowe. Nagrody ufundował również prezes katowickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jacek Kwiatkowski.

W liście Komendanta Głównego skierowanym do uczestników czytamy:

Dziękuję Wam za działanie bez wahania, zgodne z powinnością ratowania życia bliźniego. Przyczyniliście się do ocalenia życia naszego wychowawcy. Wykazaliście się dojrzałością, odwagą i determinacją. Jestem z Was dumny, choć czynimy starania, by oszczędzać Wam najtrudniejszych wyzwań. Dobry uczynek zasługuje na uznanie i wdzięczność nie tylko rodziny naszego pracownika, ale całej społeczności Ochotniczych Hufców Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Komendant Arkadiusz Sobków, wiceprezes Zarządu ZDZ w Katowicach Halina Kasznia, dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Kazimierz Lamch oraz komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, którego uczestnikami są chłopcy, Halina Konefał.

    

Wielka wigilia w Krakowie

Z inicjatywy Klubu Aktywnych działającego w Hufcu Pracy w Limanowej (Małopolska WK) jego uczestnicy pomagali 16 grudnia jako wolontariusze w organizacji Wielkiej Wigilii na krakowskim Rynku.

Od 22 lat organizuje to wigilijne spotkanie restaurator pan Jan Kościuszko. Wspiera je także najstarsza w Polsce organizacja charytatywna – Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie. Co roku na Rynku w Krakowie przed Świętami Bożego Narodzenia bezdomni i ubodzy mają okazję usiąść razem przy wigilijnym stole i zjeść ciepły posiłek.

Młodzież należąca do hufca postanowiła w tym roku wspomóc akcję i podarować coś od siebie. Przewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Aktywnych – Angelika Czopek zainicjowała zbiórkę czapek, szalików i rękawiczek. Do zbiórki przyłączyli się uczestnicy z innych małopolskich jednostek OHP. W niedzielę młodzież z limanowskiego hufca pojechała do Krakowa, gdzie pomagała przy pakowaniu i rozdawaniu paczek oraz ciepłych posiłków. Zebrane wcześniej czapki i szaliki zostały przekazane do krakowskich noclegowni.

Uczestnicy, pomimo zmęczenia, wrócili do domów szczęśliwi, że mogli przyczynić się do powodzenia tego przedsięwzięcia. Zadeklarowali w nim swój udział także w następnym roku.

    

Inwestycja w przyszłość

Współpraca OHP na Warmii i Mazurach z placówkami oświatowymi w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji przez uczniów-uczestników OHP i wymiana dobrych praktyk były przedmiotem obrad ostatniego w bieżącym roku posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się 14 grudnia w Olsztynie.

Obradom, które otworzyli Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik oraz dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, towarzyszył ożywiony, dynamiczny dyskurs, który przyniósł wiele interesujących postulatów i opinii.

W toku dyskusji zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński podkreślił rolę partnerów OHP, reprezentowanych przez poszczególnych członków rady programowej, w realizacji priorytetów OHP w zakresie wspierania młodzieży na drodze zawodowego, społecznego i emocjonalnego rozwoju. Kierownik zespołu ds. programów europejskich, współpracy międzynarodowej i rynku pracy Katarzyna Milczarek zaprezentowała działania OHP na Warmii i Mazurach stanowiące element edukacji nieformalnej, wspierający i uzupełniający pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną w jednostkach OHP skupiając się na wymianach międzynarodowych oraz zagranicznych stażach zawodowych, które pozwalają na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty.

Członkowie rady zwrócili uwagę na cykl projektów realizowany w ramach Programu Erasmus+, pn. „Inwestycja w przyszłość”, których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczestników podczas nauki zawodu w szkole, nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznanie nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji.

Podkreślili znaczenie tego typu inicjatyw w zakresie rozwoju kompetencji interdyscyplinarnych, tj. umiejętności pracy pod presją czasu, lepsze radzenie sobie ze stresem, zwiększenie potencjalnej mobilności zawodowej uczestników, wzrost odpowiedzialności za powierzone mienie i zadania, rozwój komunikatywności i umiejętności współpracy w grupie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Podczas dyskusji padło pytanie, czy uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych mogłoby zostać uwzględnione na świadectwie promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen. Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Renata Iłeczko przedstawiła stan prawny, który na dzień dzisiejszy nie daje takich możliwości. Dyrektorzy szkół zawodowych uczestniczący w spotkaniu widząc potrzebę i wartość dodaną dla młodzieży zawarcia dodatkowych informacji na świadectwie zaproponowali sformułowanie postulatu w tej sprawie. Wyrazili również chęć kontynuowania lub podjęcia współpracy w zakresie realizacji projektów, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych podopiecznych OHP. Poświęcono sporo uwagi sprawom organizacyjnym związanym z udziałem młodzieży w stażach zawodowych w ciągu roku szkolnego.

Na zakończenie spotkania Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik podziękował za owocną dyskusję mającą na celu wymianę dobrych praktyk przekładających się na wzmocnienie wsparcia w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy.

Udział w radzie programowej wzięli ponadto: Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkel, Monika Kocimska-Warczak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego reprezentowała, Małgorzata Bojarowska z Komendy Wojewódzkiej Policji, Justyna Jachacy-Majewska z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Anna Pliszka z Miejskiego Urzędu Pracy, jak również dyrektorzy szkół zawodowych oraz pracownicy Wojewódzkiej Komendy OHP.

Wojewódzka Rada Programowa była poprzedzona wystawą prezentującą rezultaty projektu „Inwestycja w przyszłość III” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

W nagrodę do Brukseli

Pięciodniowa wycieczka do Brukseli była nagrodą Komendanta Głównego OHP w Ogólnopolskim Konkursie z Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”.

Wygrali ją uczestnicy Hufca Pracy w Sieradzu (Łódzka WK) Patryk Pasierb, Zuzanna Makówka oraz Joanna Ślipek. I to oni mogli przez trzy dni na początku grudnia zwiedzać stolicę Belgii.

Rozpoczęli od wizyty w Stacji Europa, mieszczącej się w dawnym punkcie sprzedaży biletów stacji kolejowej Bruxells – Luxemburg, gdzie – dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości i stołom multimedialnym można się dowiedzieć, co warto zobaczyć.

Na pierwszy ogień poszedł Parlament Europejski i Parlamentarium znajdujące się w budynku Willy’ego Brandta. Tam uczestnicy odbyli m.in. wirtualną podróż po Europie, poznali funkcjonowanie PE oraz informacje na temat 751 posłów. Z kolei wizyta w Domu Historii Europejskiej pozwoliła na poznanie historii tworzenia się wspólnoty europejskiej pokazanej przez pryzmat wielu wydarzeń historycznych dających podwaliny kształtowania się myśli o integracji europejskiej.

Symbol naukowych i technicznych osiągnięć, pozostałość po Wystawie Światowej z 1958 r., czyli Atomium monumentalna budowla w kształcie atomu kryształu żelaza była pierwszym punktem programu następnego dnia. Uczestnicy wjechali windą na wysokość 102 metrów, by stamtąd podziwiać panoramę miasta.

Po powrocie do centrum dotarli do jednego z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Brukseli – Grande Place wpisanego w 1998 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wąskimi kupieckimi uliczkami, na których można się zaopatrzyć w najlepszą na świecie czekoladę i chrupiące belgijskie gofry, doszli do symbolu Brukseli – Manneken Pis. Figurki małego, siusiającego chłopca, którą w tym czasie można było podziwiać w przebraniu św. Mikołaja.

Ostatni dzień zajęło zwiedzanie Antwerpii, miasta położonego w północnej części Belgii i uznanego za centrum przemysłu diamentowego w Europie. Młodzi ludzie podziwiali m.in. katedrę Najświętszej Marii Panny czy też muzeum Rubensa mieszczące się w domu, w którym kiedyś mieszkał. Po powrocie do Brukseli przyszedł czas na spacer po Jarmarku Bożonarodzeniowym na placu przed Kościołem św. Katarzyny.

Pobyt w Brukseli, zwiedzanie, poruszanie się komunikacją miejską był bardzo pouczającą lekcją wiedzy o społeczeństwie, kulturze i polityce. Zdobytą wiedzę na pewno będą potrafili przekuć na udany występ w kolejnej edycji konkursu „Europa da się lubić”.

   

Zdobywają kwalifikacje

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęło pionierski kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wysokiego składowania kategorii II WJO.

Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z zaangażowaniem przystąpiła do zdobywania kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Rozbudowany program zajęć teoretycznych oraz duża liczba godzin ćwiczeń praktycznych mają przygotować uczestników kursu do niełatwego egzaminu końcowego składanego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu przewiduje między innymi uzyskanie wiedzy z zakresu czynności przygotowawczych i końcowych operatora przy obsłudze wózków, konstrukcji wózka, ładunkoznawstwa, zasad BHP, bezpiecznej wymiany butli gazowej. Pod okiem profesjonalnych instruktorów kursanci uczą się jazdy wózkiem widłowym oraz operowania hydraulicznym układem podnośnikowym pojazdu podczas podnoszenia ładunków na znacznej wysokości.

Moduł szkolenia zawodowego został poprzedzony warsztatami z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK w Kętrzynie. Celem tego etapu było wyposażenie uczestników w wiedzę przygotowującą do aktywnego poszukiwania oraz utrzymania zatrudnienia. W ramach zajęć kursanci dowiedzieli się jak sporządzić profesjonalne CV, gdzie poszukiwać ofert pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, jakie znaczenie mają kompetencje interpersonalne w zespole pracowniczym. Komplementarne kwalifikacje uzyskane podczas modułu zawodowego i pozazawodowego dają pewność, że po ukończeniu kursu młodzi ludzie odnajdą się na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Kurs jest realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

Konferencja „Rodziny Szkół”

11 grudnia na Zamku Książąt Oleśnickich, który jest siedzibą Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, odbyło się pierwsze robocze spotkanie Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej.

„Rodzina” powstała przed dwoma miesiącami i w jej skład wchodzą oprócz CKiW Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, a także placówki z Wrocławia, Mąkoszyc, Lubiąża i Długołęki.

Gości przywitał dyrektor Centrum Przemysław Wróbel wraz z zastępcą Wiolettą Leśniowską oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Dorotą Rasałą-Świtoń. W imieniu burmistrza Jana Bronsia zabrała głos jego zastępczyni Edyta Małys-Niczypor, która odczytała list skierowany do uczestników konferencji. Podczas spotkania wręczono przedstawicielom szkół listy od arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego oraz kuratora dolnośląskiego Romana Kowalczyka potwierdzające wyrażenie zgody na powstanie takiej inicjatywy.

W programie konferencji znalazł się wykład dyrektora Wydziału katechetycznego Archidiecezji Wrocławskiej księdza doktora Krzysztofa Boreckiego, który mówił o roli Jana Pawła II w wychowywaniu młodych ludzi. Po wykładzie zebrani goście debatowali nad metodami wcielania nauk papieża w życie codziennie młodzieży.

   

Na ścieżce edukacyjnej

Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięła udział w warsztatach w ramach projektu „Ścieżka Edukacyjna – Leśna Kwatera Legionistów” popularyzujących wiedzę o bohaterstwie Legionów Polskich i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie jest skierowane do wszystkich, którzy w sposób nieszablonowy pragną poznać historię Polski z czasów odzyskania niepodległości latach 1914-1920.

Organizatorzy zajęć zadbali o niekonwencjonalny przekaz, tworząc żywą ścieżkę edukacyjną składającą się z okopów i ziemianek, jakich używali legioniści. Uczestnictwo w warsztatach polegało na wykonaniu kilku zadań terenowych, w tym przejściu przez labirynt w okopach, udzieleniu pomocy rannemu i wyniesieniu go na noszach do punktu sanitarnego oraz poszukiwaniu min wykrywaczem metalu. Teoretycznym etapem było opracowanie biogramu i zaprezentowanie wybranego legionisty.

Podczas warsztatów młodzież poznała szlak bojowy legionów Józefa Piłsudskiego oraz wkład legionistów w dzieło odbudowy Rzeczypospolitej po 1918 r. Zaprezentowano życiorysy kilkunastu „legunów”, ich losy powojenne oraz niekiedy tragiczne zdarzenia z okresu PRL w latach 50-tych.

   

Bombki nie tylko na choinkę

109 bombek o średnicy do 15 cm przystrojone cekinami, patyczkami higienicznymi, słomą, ziarnami ryżu, obsypane brokatem w złocie, czerwieni, zieleni i srebrze przy użyciu materiałów plastycznych, recyklingowych, zostały zamienione w niezwykłe bombki.

Przez ostatnie tygodnie uczestnicy i wychowawcy jednostek Ochotniczych Hufców Pracy na Dolnym Śląsku zaangażowali się w Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Bombka z motywem świątecznym”, którego organizatorem była Dolnośląska Wojewódzka Komendę OHP oraz Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Do konkursu zgłosiło się w 109 uczestników z 17 jednostek. Do współpracy zaproszono jednostki Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, których przedstawiciele pomogli ocenić prace.

12 grudnia komisja konkursowa w składzie: dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Kamila Szuszkiewicz-Czekała, Anna Plewak z Działu Dziecięco-Młodzieżowego tejże biblioteki oraz instruktor ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie Aleksandra Łakomska stanęła przed nie lada wyzwanie. Komisję zaskoczyła przede wszystkim liczba prac konkursowych oraz bardzo wysoki poziom ich wykonania, mnogość pomysłów oraz techniki i materiały użyte przy ozdabianiu bombek. Zgodnie z regulaminem przy ocenie prac uwzględniono wymienione kryteria: oryginalność; wykorzystanie niestandardowych materiałów, w tym naturalnych; zgodność pracy z tematyką konkursu oraz ogólną estetykę.

Jako najładniejsze oceniono ex aequo prace Mai Rusnarczyk z Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej – grupa wychowawcza w Nowej Rudzie oraz Zuzanny Olejniczak z Hufca Pracy w Górze, drugie miejsce zajął Kacper Doroz z Hufca Pracy w Ziębicach. Jury przyznało także sześć wyróżnień.

Dzięki uprzejmości dyrekcji dzierżoniowskiej biblioteki, bombki zostaną pokazane na wystawie eksponowanej między 11 a 18 grudnia tego roku. W dalszym terminie prace zostaną przekazane na cele charytatywne, by wspomóc działalność stowarzyszeń działających przy szkołach, oraz instytucjom współpracującymi z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

W hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku kolejny raz spotkały się drużyny rywalizujące w niecodziennym turnieju halowej piłki nożnej.

Hufiec Pracy w Rybniku (Śląska WK OHP), przy wsparciu Regionalnego rybnickiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz sponsora głównego – firmy „Stoma-Dental”, był organizatorem XIII Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieży, Wychowawców i Służb Mundurowych. Jak co roku turniej dostarczył wielu sportowych emocji, sprzyjał integracji różnych środowisk, a także pokazał, że gra w piłkę nożną kształtuje charakter oraz pozwala aktywnie i zdrowo spędzić wolny czas.

W tegorocznej edycji do rywalizacji przystąpiło łącznie 13 drużyn młodzieżowych i dorosłych. W pierwszej kategorii spotkały się reprezentacje Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach, uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku, uczniowie rybnickich Szkół Branżowych: Izby Rzemieślniczej i Zespołu Szkół Budowlanych, uczniowie warsztatów DB Cargo w Rybniku, Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Urszulańskich, a także dwie drużyny Liceum Mundurowego Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku.

W pierwszej części turnieju drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup, z których po dwie najlepsze uzyskiwały awans do fazy półfinałowej. W grupie A bezapelacyjnie dominowali uczniowie z warsztatów DB Cargo, którzy wygrali wszystkie mecze, tracąc tylko trzy bramki. Z awansu do półfinału cieszyli się również uczniowie pierwszej drużyny Liceum Mundurowego ZDZ w Rybniku z dorobkiem dwóch zwycięstw z podopiecznymi MOW Rudy oraz MOS Gliwice. W grupie B rywalizowało pięć zespołów. Komplet zwycięstw odnieśli reprezentanci Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, natomiast drugie, premiowane awansem miejsce, wywalczyła drużyna gospodarzy – rybnickiego Hufca Pracy.

W pierwszym meczu półfinałowym spotkały się drużyny DB Cargo oraz OHP Rybnik. Uczestnicy OHP szybko uzyskali przewagę na parkiecie, którą potwierdzili zdobyciem dwóch bramek. W połowie pojedynku drużyna OHP mogła rozstrzygnąć losy spotkania, ale zmarnowała doskonałą okazję do zdobycia trzeciego gola. Jak bywa w futbolu, niewykorzystane sytuacje się mszczą i piłkarze z DB Cargo strzelili, tuż przed końcem, bramkę kontaktową. Zaciekle dążyli do wyrównania, jednak zawodnicy z OHP obronili wynik i mogli cieszyć się z awansu do finału.

Drugi półfinał przebiegał pod dyktando uczniów z „Budowlanki”, którzy pewnie wygrali 2:0 z LO Mundurowym ZDZ. Mecz o trzecie miejsce zakończył się wynikiem 2:0 dla uczniów warsztatów DB „Cargo”, którzy co prawda nie obronili tytułu sprzed roku, ale ponownie stanęli na podium.

Największych emocji dostarczył wielki finał. Gospodarze szybko uzyskali przewagę i co rusz mieli doskonałe okazje do zdobycia gola, jednak brak skuteczności i wyśmienita dyspozycja bramkarza ZSB spowodowały, że „Budowlanka” zachowywała czyste konto. Jeden z wyprowadzonych kontrataków wykorzystał napastnik ZSB i pomimo usilnych ataków gospodarzy wynik meczu nie zmienił się. Tym samym Zespół Szkół Budowlanych cieszył się zwycięstwem w całym turnieju.

W turnieju młodzieżowym przyznano także nagrody indywidualne. Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika otrzymał Krzysztof Janowicz z ZSB Rybnik, królem strzelców został Marcin Stasiowski z OHP w Rybniku, natomiast statuetkę dla najlepszego bramkarza odebrał Mateusz Kałuża z „Budowlanki”.

Na przemian z meczami młodzieży turniej rozgrywali funkcjonariusze służb mundurowych: Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Gliwicach, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, policjanci z komisariatów policji w Gaszowicach i Rybniku-Boguszowicach (połączona drużyna) oraz wychowawcy z MOW w Rudach. Mecze rozegrano systemem ligowym. W tym roku najlepszą formę zaprezentowali strażacy z Rybnika, którzy wyprzedzili policjantów z Gaszowic i Boguszowic, funkcjonariuszy SW z Gliwic oraz wychowawców z MOW. Najwięcej emocji dostarczył mecz pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach oraz Państwową Strażą Pożarną w Rybniku. Więziennicy z AŚ w Gliwicach długo utrzymywali prowadzenie 1:0, jednak w doliczonym czasie strażacy z Rybnika zdobyli, po stałym fragmencie gry, bramkę wyrównującą. Jak się okazało, wynik tego spotkania miał bardzo duży wpływ na końcowy układ tabeli.

Oprócz sportowej rywalizacji organizatorzy postanowili także w inny sposób promować zdrowy styl życia i bezpieczeństwo. Podczas imprezy zaprezentowali się kucharze z rybnickiego hufca pracy, którzy przygotowywali dla zawodników oraz gości pyszne i zdrowe kanapki. Dzięki wolontariuszom z Rybnickiego Sztabu Ratownictwa wszyscy uczestnicy turnieju zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawodnicy i kibice mogli też skorzystać z bezpłatnych porad kosmetycznych, dietetycznych i stomatologicznych.

Wszyscy zawodnicy i wolontariusze zostali uhonorowani nagrodami i upominkami, nie tylko za wyniki sportowe, ale także zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy.

Podsumowania turnieju i dekoracji najlepszych drużyn dokonali: wiceprezydent Miasta Rybnika Piotr Masłowski, zastępca Komendanta Śląskiej WK OHP Jarosław Kańkowski, przewodnicząca Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku Mariola Kujańska oraz komendant rybnickiego Hufca Pracy Magdalena Szrek-Moroń. Pogratulowali oni uczestnikom sukcesów sportowych, podziękowali za rywalizację w duchu fair-play oraz podkreślili, że impreza od wielu lat przynosi wiele pozytywnych efektów i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zastępca Komendanta zaznaczył, że dużą wartością turnieju jest szkolenie młodzieży z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak ważna to umiejętność udowodnili uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, którzy w dniu 30 listopada 2018 r. uratowali życie swojemu wychowawcy.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, wolontariuszom oraz osobom, które kolejny raz wsparły to wartościowe przedsięwzięcie i zapraszają na kolejny Mikołajkowy Turniej już w przyszłym roku.

Co wiesz o Powstaniu Wielkopolskim

Popularyzacja wychowania patriotycznego, propagowanie wśród młodzieży idei i postaw patriotycznych, rozwijanie pasji i zainteresowań młodego pokolenia tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcanie do poznawania tradycji regionu oraz poznanie ważnych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości to cele Regionalnego Konkursu Wiedzy pn. „100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.

Jego organizatorem był Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, a współorganizatorami Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP, Starostwo Powiatowe w Chodzieży oraz Urząd Miasta i Gminy w Margoninie.

W konkursie wzięły udział cztery zespoły reprezentujące: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, Hufce Pracy z Piły i Hufiec Pracy w Czarnkowie. Po oficjalnym rozpoczęciu przez kierownika Ośrodka Zbigniewa Behrendta uczestnicy wraz z opiekunami i zaproszonymi gości udali się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich w Margoninie, aby złożyć kwiaty oraz odśpiewać hymn narodowy.

Podczas konkursu zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących przebiegu Powstania Wielkopolskiego na terenie subregionu pilskiego. Każda ekipa składała się z dwóch uczestników, którzy wspólnie rozwiązywali test wiedzy. Po zakończeniu testu komisja podsumowała wyniki i odczytała protokół.

Konkurs odbył się z udziałem m.in. Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego, wicestarosty Powiatu Chodzieskiego Juliana Hermaszczuka, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusza Piechockiego, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Margoninie Jerzego Staniewskiego, wiceprzewodniczącego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Romana Grewlinga.

Zwycięzcą okazał się zespół z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie – Kamila Andrzejczak i Bartosz Brenk, II miejsce zajęli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie – Oskar Karpyn i Maciej Łochowicz, trzecie – Jakub Adler i Emil Piątkowski z Hufca Pracy w Pile, a czwarte – Patrycja Kulik i Natalia Kozioł z Hufca Pracy w Czarnkowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczył Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski oraz wiceprzewodniczący Roman Grewling.

Obdarowane prezentami zostały również dzieci uczestniczek wielkopolskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych w ramach akcji Komendy Głównej OHP, pn. „Życie jest cudem Boże Narodzenie w rodzinie OHP”.