Żółty symbol pamięci

19 kwietnia już po raz kolejny uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) wzięli udział w 6 edycji ogólnopolskiej akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Żonkil to symbol pamięci powstania w getcie warszawskim, które wybuchło właśnie 19 kwietnia 1943 r. Co roku jeden z jego przywódców Marek Edelman składał wiązankę żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania.

Wałeccy uczestnicy z innymi uczniami z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu rozdawali papierowe żonkile wśród społeczności szkolnej, które wykonali z wychowawczynią hufca Natalią Mochort. Z kolei członkowie kółka fotograficznego „Chwila” działającego pod kierunkiem wychowawcy Małgorzaty Angel przygotowali wystawę informującą o akcji oraz plakaty. Na zajęciach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego wykorzystano materiały edukacyjne udostępnione przez Muzeum POLIN w Warszawie. Akcję współorganizowała również nauczycielka języka polskiego Elżbieta Grzech.

Z kolei dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu pięciu lat młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku uczestniczyła w zajęciach poświęconych historii tego zrywu i sytuacji w getcie w czasie wojny, a także historie Żydów przedwojennej Warszawy. Uczestnicy OSiW włączyli się do akcji społeczno-edukacyjnej poświęconej pamięci bohaterów powstania – „Żonkile” przygotowując żonkile z papieru.

Po raz dziesiąty w Ciechanowie

Za nami dziesiąta edycja Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy, które jak co roku odbywają się w Ciechanowie. Tradycyjnie już w hali MOSiR 19 kwietnia pojawiło się mnóstwo osób – zwłaszcza młodzieży ze szkół powiatu ciechanowskiego.

Na tegorocznym stoisku Mazowieckiej WK OHP swoją ofertę skierowaną do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz młodzieży poszukującej zatrudnienia prezentowały jednostki ciechanowskie: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 7-5 Środowiskowy Hufiec Pracy, Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu i Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.

Na uczestników czekało również kilkudziesięciu innych wystawców, wśród nich m.in. szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie i placówki edukacyjne. Swoje oferty prezentowali pracodawcy, instytucje rynku pracy i lokalni przedsiębiorcy.

Poza zwiedzaniem stoisk młodzież mogła wziąć udział w warsztatach zaproponowanych przez organizatorów oraz różnego rodzaju pokazach, prezentacjach czy występach artystycznych.

W Targach uczestniczył również Wojewódzki Komendant MWK OHP Wiesław Leszko, który wraz z kadrą zachęcał do korzystania z oferty jednostek Ochotniczych Hufców Pracy – na pierwszym zdjęciu u góry: od lewej Wojewódzki Komendant Wiesław Leszko, komendant ŚHP w Ciechanowie Barbara Ropelewska, dyrektor CEiPM w Ciechanowie Wiesława Cichowska, kierownik OSiW w Jaciążku Wojciech Gąsiewski oraz dyrektor PUP w Ciechanowie Elżbieta Latko.

   

Mistrzostwa Dolnego Śląska

W Legnicy rozegrano XXI Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w piłce halowej chłopców, których organizatorami byli miejscowy hufiec pracy, Dolnośląska WK OHP oraz Prezydent Legnicy.

W halach przy ulicy Tatrzańskiej i Mazowieckiej rywalizowało w sumie dziesięć drużyn z jednostek Dolnośląskiej WK. Mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym” sędziowali doświadczeni sędziowie.

W tym roku pierwsze miejsce zajął Hufiec Pracy z Polkowic, drugie – Hufiec Pracy z Trzebnicy, a trzecie – Hufiec Pracy z Jawora. Zwycięzcy otrzymali nagrody, puchary, dyplomy z rąk komendant legnickiego hufca Teresy Woźniakowskiej, dyrektor Zespołu Szkół z Legnicy oraz radnej, a także Wojciecha Gembary z Dolnośląskiej komendy OHP.

Najlepsi w województwie

W Mrągowskim Centrum Kształcenia spotkali się 18 kwietnia uczestnicy Warmińsko-Mazurskiej WK OHP biorący udział w wojewódzkich eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza.

Do konkursu przystąpiło pięć dwuosobowych zespołów, które wygrały eliminacje lokalne. Były to drużyny z hufców pracy w Piszu, Giżycku, Ostródzie, Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie. Po rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy gastronomicznej, młodzież przystąpiła do części praktycznej, która polegała na przyrządzeniu roladek z polędwiczek wieprzowych i placków z kaszy gryczanej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w składzie: kierownik ZKiW WM WK w Olsztynie Karolina Mrówczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie Paweł Długoborski oraz pośrednik pracy PPP OHP w Mrągowie Norbert Osiński. Oceniano nie tylko walory smakowe, ale również technikę wykonania i estetykę podania potrawy oraz przestrzeganie zasad BHP.

W tym roku poziom młodych kucharzy był wyjątkowo wysoki, a różnica punktowa pomiędzy walczącymi drużynami była minimalna. Ostatecznie na zwycięskim podium stanęła ekipa z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie Justyna Onyszko i Kinga Szyba.

Podsumowania konkursu dokonał Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, który wręczając nagrody, życzył młodzieży dalszych sukcesów edukacyjnych i rozwijania swoich zainteresowań, a zwycięskiej drużynie powodzenia w trakcie etapu centralnego, który odbędzie się w maju w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

   

Dla młodzieży

150 wystawców prezentowało swoją ofertę podczas XV Targów Pracy, które 18 kwietnia odbyły się w Lublinie. Zostały one zorganizowane przez lubelski Miejski Urząd Pracy przy udziale miejscowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wystąpienie zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Marka Drączkowskiego.

Równolegle z targami odbywała się konferencja „Ratuj chleb – nowoczesne piekarstwo – nowoczesny piekarz” z udziałem przedstawicieli branży piekarniczej, dyrektorów szkół branżowych, prezesów nadzorujących piekarnie, prezesów organizacji promujących zdrowe żywienie oraz naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W trakcie dyskusji zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie szkolenia dualnego i świadczonych przez OHP usług. Zachęcał do zwiększonej współpracy, zarówno samorządy jako organy prowadzące szkoły, jak i placówki oświatowe. Wspólne działanie na rzecz promocji szkolenia branżowego będzie skutkować przygotowaniem wykwalifikowanej kadry.

Konferencja o zawodzie piekarza i braku uczniów chętnych do nauki tego zawodu była sygnałem do zwiększonej aktywności w zakresie prowadzenia dualnego szkolenia zawodowego.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Lublina, Lubelski Kurator Oświaty oraz Lubelski Wojewódzki Komendant OHP.

Wycieczka do Brukseli

Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń powrócili ze stolicy Unii Europejskiej uczestnicy z warszawskiego 7-6 Hufca Pracy (Mazowiecka WK) wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6.

Sam pobyt w Brukseli wiązał się nie tylko ze zwiedzaniem stolicy Belgii, Brugii czy Gandawy, ale także z uczestnictwem w spotkaniach z politykami unijnymi w Parlamencie Europejskim – tej międzynarodowej, wielojęzycznej i politycznej instytucji.

W Brukseli, oprócz wizyty w Parlamencie Europejskim młodzi ludzie zobaczyli także symbol miasta – Manneken Pis, Parlamentarium – multimedialne Muzeum Historii Europy, Katedrę św. Michała i św. Guduli, Grand Plac, oraz Atomium – powiększony 150 miliardów razy atom żelaza. Zachwyt młodzieży wzbudziła Brugia – nazwana Wenecją Północy, w której podziwiano niezliczoną liczbę kanałów, charakterystyczne kamienice Grote Markt czy historyczną dzielnicę Burg. Gandawa natomiast zafascynowała młodzież swoim pięknem, zabytkami i urzekającą atmosferą.

Ponadto uczestnicy wycieczki zapoznali się z głównymi zasadami działania Unii Europejskiej oraz pracą posłów PE. Duże zainteresowanie budziła rola Parlamentu we wspieraniu walki o demokrację, wolność wypowiedzi i uczciwe wybory na całym świecie. W programie było też spotkanie z europarlamentarzystami.

   

 

Praca i edukacja

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurska WK), miejscowy Powiatowy Urząd Pracy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu byli organizatorami Targów Pracy i Edukacji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Kętrzyński Jarosław Pieniak oraz Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman.

Targi to impreza cykliczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kętrzyna. W tym roku wśród przybyłych wystawców swoje oferty prezentowali prywatni przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, służby mundurowe, jednostki szkoleniowe, lokalne stowarzyszenia oraz placówki oświatowe. Firmy oferowały zatrudnienie w branży m.in. produkcyjnej, mechanicznej, handlowej, gastronomicznej i administracyjnej.

W programie przedsięwzięcia organizatorzy zaplanowali również zajęcia i warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kętrzynie. Specjaliści rynku pracy udzielali porad w zakresie wyboru zawodu i drogi kształcenia, jak również planowanych szkoleń zawodowych. Młodzi uczestnicy targów zdobyli cenne informacje o aktualnych trendach na lokalnym rynku pracy oraz ofertach pracy stałej, krótkoterminowej i weekendowej. Zainteresowani mieli możliwość nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz skorzystania z konsultacji z pośrednikiem pracy i doradcą EURES. Prezentowano ponadto usługi świadczone na rzecz młodzieży przez jednostki OHP oraz realizowany projekt unijny „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

   

Cukiernicy na medal

W Wielkopolskiej WK OHP odbył się wojewódzki finał konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii cukiernika.

Część teoretyczna odbyła się kilka dni wcześniej przed etapem praktycznym w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i polegała na rozwiązaniu testu, do którego przystąpiło pięć dwuosobowych zespołów reprezentujących Hufce Pracy z Kalisza, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Kościana i Poznania. Etap ten wyłonił trzy najlepsze zespoły, które awansowały do części praktycznej, mającej miejsce w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie.

Głównym zadaniem młodych cukierników z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Kościana było przygotowanie szarlotki z bezą. Komisja konkursowa zwracała uwagę na przygotowanie surowców i sporządzenie półproduktów oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, jak również współpracę z partnerem, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, wykonywanie czynności zgodnie z recepturą oraz prezentację końcową wypieku.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły Marta Włodarczyk i Martyna Nowak z Hufca Pracy w Kościanie (na zdjęciu u samej góry), które zdobyły łącznie 75 punktów. Drugie miejsce zdobyły Marta Wiertelak i Natalia Strzelczyk z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim (71 punktów), a trzecie – Julia Kordus i Sandra Nowak z krotoszyńskiego hufca (65 punktów).

Laureatki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy z rąk zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Agnieszki Leciej oraz członków komisji: Sławomira Zaprzałki z Zespołu ds. kształcenia i wychowania WWK OHP, Eweliny Rogackiej, Ryszarda Ziajki.

   

Mazowiecka oferta OHP

W Grodzisku Mazowieckim i Mławie odbyły się 17 kwietnia Targi Pracy, podczas których swoją ofertę prezentowały mazowieckie jednostki OHP.

Pierwsze z targów zorganizowano w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, gdzie można było spotkać się z lokalnymi pracodawcami i zapoznać z dostępnymi propozycjami zatrudnienia. Mazowiecką Komendę reprezentowała komendant miejscowego Hufca Pracy Elżbieta Wiśniewska oraz doradca zawodowy Karolina Karasek i pośrednik pracy Piotr Kapusta z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sochaczewie. Informowano o zasadach rekrutacji, organizacji kształcenia i nauki zawodu, możliwości realizacji swoich pasji w ramach kół zainteresowań, jak również zachęcano do skorzystania z indywidualnych porad specjalistów rynku pracy w zakresie m.in. tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą, wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Z kolei Mławskie Targi Pracy to cykliczne wydarzenie organizowane przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy. Oprócz pracodawców przy stoiskach można było spotkać pracowników różnych instytucji i urzędów udzielających porad i konsultacji.

Swoją działalność prezentowało też Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie. Zainteresowani mogli spotkać się i porozmawiać z doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistą ds. programów. Udzielano porad w zakresie wyboru zawodu i drogi kształcenia, jak również planowanych szkoleń zawodowych oraz ofert pracy. W przedsięwzięciu uczestniczył zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacek Figiel.

   

Na targach w Zamościu

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK) zorganizowało 17 kwietnia wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy VI Targi Edukacji i Pracy.

Poszukujący pracy mogli spotkać się w Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z pracodawcami oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół branżowych i instytucji działających w obszarze pośrednictwa pracy. Targi otworzyli: kanclerz WSHE Ewa Lipczyńska, dyrektor CEiPM OHP Agnieszka Kazańska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krystyna Bondyra, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamościa Jerzy Michalski oraz kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Aneta Najda.

Przy stoisku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu udzielano informacji na temat rekrutacji do placówki, oferty edukacyjnej, a także o usług komercyjnych.

Odwiedzającym, zarówno młodzieży, jak dorosłym, prezentowano propozycje pracy, praktyk i staży zawodowych. Prowadzone były indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi oraz warsztaty pt. „Jestem aktywny na rynku pracy” dla młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Cennych wskazówek udzielali pracownicy ZUS. Na uznanie zasługuje zaangażowanie młodzieży w przygotowanie stoisk wystawienniczych oraz prezentacje oferty edukacyjnej i szkoleniowej placówek oświatowych.