Alternatywa dla wirtualnego świata

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce wraz z podopiecznymi „Chmielnickiego Miejskiego Związku Polaków im. W. Reymonta” działającego na Ukrainie realizowała w dniach 10-16 czerwca 2019 r. projekt pn. „Alternatywa dla wirtualnego świata”.

Tematem przewodnim spotkania było poszukiwanie przez młodzież alternatywnych form spędzania wolnego czasu – innych niż wirtualna rzeczywistość. Młodzi ludzie wspólnie zaplanowali cykl zajęć, które nawiązywały do głównego tematu projektu.

Podczas warsztatów z redagowania artykułów uczestnicy próbowali tworzyć profesjonalne notatki pod okiem trenera Aliny Lelito – Redaktor gazety „Z doliny Grajcarka”. Opracowali także zasady przebiegu spotkania w trzech językach (angielskim, polskim i ukraińskim).

  

12 czerwca młodzież spędziła w Muzeum Pienińskim, gdzie miała okazję usystematyzować wiedzę na temat kultury regionu. Następnie brała udział w warsztatach w domu seniora, gdzie rozmawiano m.in. o czasach bez telefonu, elektryczności czy internetu, a także jak dawniej wyglądał obieg informacji i skąd czerpano wiedzę. Podsumowaniem spotkania były zajęcia integracyjne, w których uczestniczyła młodzież z Polski, Ukrainy oraz seniorzy. Jednym z ich efektów było stworzenie fotorelacji ze spotkania.

Dodatkowo każdego dnia młodzi ludzie uczestniczyli w grach terenowych poznając walory Pienińskiego Parku Narodowego. Odbyły się również animacje językowe oraz debata na temat wad i zalet spędzania wolnego czasu poprzez aktywność fizyczną.

Projekt odbył się w ramach programu Erasmus+.

Nagrody dla najlepszych

Podczas uroczystego zakończenia roku szkoleniowego 2018/2019 w Opolskiej WK wręczono statuetki, dyplomy i upominki dla wyróżniających się uczestników ze wszystkich jednostek organizacyjnych.

Na uroczyste zakończenie roku 14 czerwca 2019 r. wraz z wyróżnionymi uczestnikami przybyli komendanci jednostek oraz wychowawcy. Uczestnicy zostali nagrodzeni w trzech kategoriach: Absolwent Roku 2019, Uczestnik Roku 2019 oraz Finaliści i Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP. Młodzieży gratulowali Wojewódzki Komendant Dariusz Medoliński, jego zastępca Łukasz Kubica oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Zajączkowska.

W Wojewódzkim Konkursie na najlepszego Absolwenta Roku 2019 w kategorii zasadniczej szkoły zawodowej zwyciężyła Nikola Mędrek z HP w Kędzierzynie-Koźlu. W tej kategorii zostali również wyróżnieni: Sandra Kamińska z grupy wychowawczej w Brzegu, Jan Proskurnicki z HP w Głubczycach, Arkadiusz Przytulski z HP w Nysie, Arkadiusz Kozica z HP w Opolu oraz Aleksandra Bereska z OSiW w Oleśnie. W kategorii gimnazjum zwyciężyła Aleksandra Duda z HP w Nysie. Natomiast wyróżnieni zostali: Rafał Kulczycki z ŚHP w Namysłowie, Krystian Tkaczuk z HP w Polanowicach, Kamila Słota z OSiW w Oleśnie, Kamil Besia z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Kamil Bajorko z HP w Opolu.

W kategorii absolwentów szkoły podstawowej zwyciężyła Dominika Stachowiak z HP w Opolu, a wyróżniona została Julia Błaszczak z HP w Polanowicach. Nagrodzeni absolwenci osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, dużą kulturą osobistą, postawą moralną oraz godnie reprezentowali OHP w środowisku lokalnym. Posiadają także wiele zainteresowań i pasji, które stale rozwijają oraz uczestniczyli w wielu konkursach na różnych szczeblach. Nikola Mędrek, Aleksandra Duda oraz Dominika Stachowiak zostaną zgłoszone do Ogólnopolskiego etapu Konkursu na Absolwenta Roku.

W Wojewódzkim Konkursie na Najlepszego Uczestnika roku 2019 zwyciężył Krzysztof Kowalski z HP w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkowo zostali wyróżnieni: Dominika Kretus z grupy wychowawczej w Brzegu, Mikołaj Matuszek z ŚHP w Namysłowie, Wiktoria Lejawa z HP w Nysie, Natalia Piłat z HP w Opolu, Rafał Szczepański z OSiW w Oleśnie, Marcin Metel z HP w Głubczycach oraz Wiktor Hucz z HP w Polanowicach. Działają oni aktywnie na rzecz swoich jednostek, szkół oraz środowiska lokalnego. Są inicjatorami wielu projektów. Swoją postawą pokazują jak można ciekawie żyć, a tym samym przełamują postawę bierności swoich kolegów i koleżanek. Jednocześnie wzorowo wypełniali swoje obowiązki szkolne, jak również obowiązki pracownika podczas odbywania przygotowania zawodowego.

Wśród nagrodzonych uczestników byli również finaliści i laureaci ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP: Dawid Wadas – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zawodowym – „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” z wiedzy o przepisach BHP i prawie pracy, Justyna Sosna finalistka tego samego konkursu w zawodzie fryzjera, Dominika Kretus i Weronika Cupek – finalistki w zawodzie kucharza, Jan Proskurnicki – finalista w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Dodatkowo nagrodzeni zostali uczestnicy, którzy godnie reprezentowali OWK OHP na Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Młodzieży OHP w CKiW w Pleszewie: Julia Błaszczak z HP w Polanowicach oraz Dominika Stachowiak, Justyna Staniak, Filip Król, Adam Kelmer i Ralf Kosok z HP w Opolu.

Uroczyście na Podlasiu

W miejscowości Gruszki, w siedzibie Nadleśnictwa Browsk, odbyło się 14 czerwca 2019 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 podopiecznych jednostek wychowawczych Podlaskiej WK oraz podsumowanie działalności Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż z pobliskiej wsi Guszczewina pochodziła Danuta Siedzikówna „Inka”, której pomnik znajduje się nieopodal kompleksu nadleśnictwa. Hołd bohaterce oddawany jest tutaj już cyklicznie, szczególnie przez uczestników OHP z Podlasia. Również w tym szczególnym dniu złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem sanitariuszki. Delegacji przewodniczyli Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski wraz z zastępcą Emilią Karwowską.

Kolejnym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów gratulacyjnych oraz upominków dla uczestników wyróżniających się w danym roku szkolnym w działalności artystycznej, samorządowej, szkolnej, zawodowej, a także wysokimi wynikami w nauce, bardzo dobrą frekwencją na zajęciach szkolnych i praktycznych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Klaudia Czarnobil, Klaudia Chmielewska, Kinga Danilczyk i Magdalena Karp z Hufca Pracy w Augustowie, Weronika Meller, Krystian Sałaj, Barbara Jasińska i Ewa Domalewska z Hufca Pracy w Suwałkach, Maria Magdalena Chojnowska, Anna Kurowicka, Dawid Kiryłowicz i Klaudia Chludzińska z Hufca Pracy w Białymstoku, Alicja Kalinowska, Milena Katarzyna Kordal, Natalia Żochowska i Patryk Chmielewski z Hufca Pracy w Łomży, Karolina Ciszewska, Maciej Barszczewski, Patrycja Pisiak i Robert Borys z Hufca Pracy w Kolnie, Emil Podleś, Klaudia Ogórkowska, Michał Zieliński, Sylwia Bednarek z Hufca Pracy w Zambrowie, Barbara Mońko, Katarzyna Śmiarowska, Patrycja Pacewicz i Patryk Kozikowski z Hufca Pracy w Grajewie oraz Kacper Wiesław Kiczkajło, Mateusz Turowski, Szymon Nobis i Zbigniew Knajp z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.

W dalszej części spotkania, młodzież zrzeszona w samorządach lokalnych wraz opiekunem Wojewódzkiej Rady Młodzieży podsumowała inicjatywy zgłoszone w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór 2019”. Następnie, korzystając z gościnności Nadleśnictwa w Centrum Edukacji Leśnej przygotowano wykład na temat szeroko pojętej ekologii, którego część praktyczna przeniosła się na ognisko integracyjne podsumowujące całe spotkanie.

  

Międzykulturowa ławka

Po długim okresie przygotowań nadszedł czas na rozpoczęcie trójstronnej wymiany młodzieży pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze” odbywającej się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Przedsięwzięcie zorganizowała Opolska WK OHP w partnerstwie ze Specjalną Szkołą Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z Arnsberga (Niemcy) oraz Szkołą Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Kosowa (Ukraina). Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Uczestnicy z Polski – pełniąc rolę gospodarza – oprowadzili zagranicznych gości zapoznając ich z infrastrukturę Ośrodka. Poprzez kilka luźnych i zabawnych gier integracyjnych młodzież bliżej się poznała, a następnie wspierana przez opiekunów z entuzjazmem przystąpiła do ustalania szczegółów dotyczących budowy i zdobień tytułowej ławki, która wraz z kolorową, trójjęzyczną publikacją stanowić będzie rezultat końcowy projektu.

  

Młodzież odwiedziła już zakład kowalski w Chocianowicach, gdzie poznała wzornictwo i techniki kowalstwa artystycznego. Zwiedziła zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach oraz poszukiwała inspiracji w Oleskim Muzeum Regionalnym i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Ponadto młodzi ludzie byli z wizytą u władz Olesna oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podczas wieczorków narodowych poznali bliżej tradycje, obyczaje, kraje i regiony partnerów spotkania.

Podsumowanie w Małopolsce

Z udziałem przedstawicieli Małopolskiej WK, kadry wychowawczej i podopiecznych wszystkich jednostek organizacyjnych odbyły się 12 czerwca 2019 r. w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu wojewódzkie uroczystości podsumowujące rok szkolny 2018/2019.

Mszę świętą w Sanktuarium św. Rity – kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej koncelebrował Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Rafał Bobek wraz z proboszczem parafii MBN ks. Czesławem Paszyńskim.

Następnie w siedzibie hufca Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek dokonał podsumowania upływającego roku szkolnego. Wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników, którzy osiągnęli wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Natomiast najlepsi absolwenci poszczególnych jednostek tytułem wyróżnienia otrzymali z rąk Komendanta dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody rzeczowe.

W trakcie uroczystości zaprezentowali się także kandydaci do tytułu Absolwenta roku OHP. Oprawę artystyczną zapewnili uczestnicy nowosądeckiego hufca, którzy swoim repertuarem wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój. Na zakończenie Komendant Krzysztof Świerczek podziękował kadrze pedagogicznej za pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia oraz złożył wszystkim uczestnikom i pracownikom życzenia bezpiecznych wakacji.

  

Targi Edukacji i Pracy

W Pińczowie odbyły się 12 czerwca 2019 roku Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie.

Uroczystego otwarcia dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, wicestarosta powiatu pińczowskiego Ryszard Barna oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach Dawid Tobiasz.

Ofertę dla osób bezrobotnych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich przygotowały jednostki OHP: Młodzieżowe Centra Kariery w Pińczowie i Mniowie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach, Hufiec Pracy w Pińczowie. Doradzano jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie znaleźć pracę stałą lub krótkoterminową. Udzielano także informacji o ofercie hufca, bezpłatnych szkoleniach i projektach unijnych. Rozdawano broszury, ulotki, w tym dotyczące działalności Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Swoje stoiska prezentowali także: instytucje rynku pracy, pracodawcy, szkoły wyższe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

  

„Znaki wiary i pamięci”

To motyw przewodni Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego, który rozstrzygnięto 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Podlaskiej WK OHP.

Zadaniem młodzieży było sfotografowanie i opisanie przydrożnych kapliczek i krzyży wpisanych w krajobraz województwa.

Komisja w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski, jego zastępca Emilia Karwowska i Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok oceniała 75 prace. Pierwsze miejsce przyznano Oliwii Jakubczyk z Hufca Pracy w Kolnie, która sfotografowała kapliczkę na drzewie we wsi Kozioł. Drugie miejsce zajął Sebastian Skłodowski z Hufca Pracy w Zambrowie (zdjęcie kapliczki z figurą św. Antoniego w Drewnowie Ziemakach), a trzecie – Karolina Klepacka z Hufca Pracy w Białymstoku (zdjęcie krzyża w lesie z okolic Krynickich).

Wyróżnienia otrzymali: Patryk Kozikowski z Hufca Pracy w Grajewie, Gabriela Janusz, Iza Strękowska, Karolina Statkiewicz, Damian Putyński i Jakub Galiński z Hufca Pracy w Augustowie, Natalia Roszkowska i Paweł Bujnarowski z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, Sebastian Łazarczyk i Radosław Ruchała z Hufca Pracy w Kolnie, Weronika Małecka, Klaudia Daniłowicz i Anna Kosakowska z Hufca Pracy w Suwałkach, Małeusz Łaszczuk i Jadwiga Jaromińska z Hufca Pracy w Białymstoku, Piotr Gawrych i Adam Dobkowski z Hufca Pracy w Łomży, oraz Jakub Ciuchta z Hufca Pracy w Zambrowie.

Z nadesłanych prac powstanie wystawa, którą będzie można obejrzeć w siedzibie Podlaskiej WK.

I miejsce
II miejsce

 

III miejsce