Białystok: Projekt pt. „WYstartujMY RAZEM”

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku realizuje projekt pt. „WYstartujMY RAZEM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.5 Wspieranie zatrudnienia w regionie - projekty podmiotów innych niż PUP.

O PROJEKCIE

Numer projektu: FEPD.07.05-IP.01-0001/23
Instytucja pośrednicząca (IP): Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
#WYstartujMYrazem #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 3 418 353,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 905 600,00 zł

Głównym celem projektu „WYstartujMY RAZEM” – jest zapobieżenie wczesnemu ukończeniu edukacji oraz nabycie przez 200 podopiecznych OHP w wieku 15-17 lat umiejętności cyfrowych oraz kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych ważnych na podlaskim rynku pracy. Będą one umożliwiały uczestnikom projektu podejmowanie zatrudnienia po skończonej edukacji lub jej kontynuowanie po zakończeniu udziału w projekcie.

Zaplanowano 4 edycje naboru uczestników do projektu: w okresie od 2.10.2023r. do 30.09.2027r.
Termin realizacji I edycji ogółem: X.2023 r. – IX.2024 r.
Termin planowany do realizacji działań z udziałem młodzieży: XI.2023 – VII.2024 r.

UCZESTNICY PROJEKTU

Planowana liczba osób ogółem z czterech edycji: 200 os.

W trakcie 4 edycji (w tym planowanych w nich działań dla młodzieży trwających po 9 mies. każda, tj. od XI do VII w danym roku szkolnym) projektem objęte zostaną cztery 50-os. grupy uczestników OHP z Podlasia (każda edycja/50os.po dwie grupy: I grupa - uczniowie z kl. I,II i II grupa - uczniowie kl. III szkoły branżowej I st.) zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbujące obowiązek nauki lub przedwcześnie ją kończący, znajdujący się z powodu uwarunkowań rodzinnych lub środowiskowych w trudnej sytuacji społecznej.

Liczba ogółem osób w I edycji: 50 os. (tj. 5 grup po 10 os.) z wyznaczonych niżej wymienionych jednostek wychowawczych Podlaskiej WK OHP w Białymstoku z terenu woj. podlaskiego usytuowanych  w miejscowościach: Kolno, Grajewo, Łomża, Augustów i Wasilków.

We wszystkich formach wsparcia w ramach projektu młodzież będzie brała udział NIEODPŁATNIE.

DZIAŁNIA/ WSPARCIE PLANOWANE do realizacji dla UCZESTNIKÓW

Wiedząc, iż aktywizacja społeczno-zawodowa jest najlepszą formą przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym, oferujemy uczestnikom specjalistyczne wsparcie, które pomoże im uniknąć niebezpieczeństw związanych z wykluczeniem, marginalizacją społeczną i poradzić sobie z ich negatywnymi skutkami.

Zaplanowaliśmy 4 główne działania projektowe, które zakładają:

  • Diagnozę uczestników w celu indywidualizacji wsparcia pod kątem kompetencji społecznych, cyfrowych, umiejętności i doświadczenia zawodowego (wsparcie realizować będą psycholodzy, doradcy zawodowi, opiekunowie grup).
  • Wsparcie szkoleniowe, w tym: szkolenie w zakresie umiejętności społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO kursy zawodowe; przeprowadzenie kursów i warsztatów prowadzących do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym kursy prawo jazdy kat B (wsparcie realizować będą specjaliści psycholodzy i inni).
  • Wsparcie edukacyjne, w tym: zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych i zawodowych, kursy komputerowe (wsparcie będzie prowadzone przez np. nauczycieli/ trenerów, itp.).
  • Integrację i rozwoju osobisty uczestników poprzez udział w „warsztatach  samorozwoju i motywacji” planowane zgrupowanie wszystkich uczestników podczas ferii zimowych w OSiW Wasilków (w tym udział młodzieży m.in. warsztatach umiejętności społecznych, warsztatach z technik sportowo-relaksacyjnych, warsztatach samorozwoju i motywacji, zajęciach z zachowań ryzykowanych, wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie wykorzystującym „zielone” technologie, warsztatach zawodowych (m.in. gastronomicznych, budowlano/stolarskich, kosmetyczno/fryzjerskich, krawieckich), wyjściach edukacyjno-relaksacyjnych, itp.

plakat WystartujmyRazem

WYKAZ MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU

1) Kolno – 10 osób / grupa
Hufiec Pracy w Kolnie
ul. 11 listopada 1, 18-500 Kolno
osoba do kontaktów: Martyna Chylińska - koordynator lokalny projektu / MCK Kolno
tel. 86 278 10 62, e-mail: hp.kolno@ohp.pl

2) Grajewo – 10 osób / grupa
Hufiec Pracy w Grajewie
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
osoba do kontaktów: Anna Bednarko - koordynator lokalny projektu / MCK Grajewo
tel./fax: 86 261 00 65, 86 261 10 43, e-mail: mck.grajewo@ohp.pl

3) Łomża - 10 osób / grupa
Hufiec Pracy  w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
osoba do kontaktów: Tomasz Kurkowski - koordynator lokalny projektu / CEiPM Łomża
tel. 86 216 33 08, e-mail: ceipm.lomza@ohp.pl

4) Augustów - 10 osób / grupa
Hufiec Pracy w Augustowie
Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
osoba do kontaktów:
Milena Augustajtys - koordynator lokalny projektu / CEiPM Suwałki
tel.: 87 566 51 57, tel./fax: 87 566 51 59, e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl

5) Wasilków – 10 osób / grupa
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
osoba do kontaktów: Patrycja Szymanowska - koordynator lokalny projektu / CEiPM Białystok
tel.: 85 652 34 98, e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl

Koordynator wojewódzki projektu - Elżbieta Dziemianiuk / Podlaska WK OHP w Białymstoku

finansowanie WR

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.