• Kontrast strony

Strona internetowa Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (www.wielkopolska.ohp.pl) jest podstroną strony internetowej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy www.ohp.pl.

Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej, znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: wielkopolska@ohp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 61-831-24-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
61-485 Poznań ul. 28 Czerwca 1956r nr 211

1. Lokalizacja obiektu: Obiekt położony jest przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 211 w czteropiętrowym budynku. Obiekt dzieli budynek z Hotelem KOREL.
2. Wejście do obiektu znajduje się na szczycie budynku – dostępne są schody bez możliwości podjazdu – pochylni umożliwiającej dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
3. Przy wejściu znajduje się dzwonek – domofon.
4. Budynek nie posiada wind, platform, informacji głosowej ani pętli indukcyjnej.
5. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu ani online.
6. W pomieszczeniach użytkowanych przez WWK OHP brak jest toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Na terenie obiektu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
8. Do budynku i pomieszczeń użytkowanych przez WWK OHP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. Do siedziby WWK OHP można dojechać tramwajem – przystanek znajduje się kilka metrów od wejścia do siedziby WWK OHP.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. Dostępność cyfrowa – Portal gov.pl (www.gov.pl).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.