• Kontrast strony

Hufce Pracy

Najstarszą wieloletnią formą organizacyjną działalności OHP są hufce pracy bez zakwaterowania. Zapewniają uczestnikom  możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Na Dolnym Śląsku hufce są zorganizowane w wielu miejscowościach, w miejscu zamieszkania młodzieży. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy, w tym w  zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w ponad 35 zawodach:

  • sprzedawca 
  • kucharz
  • stolarz, tapicer
  • ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
  •  robotnik budowlany (murarz -tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
  • krawiec oraz zawodach rzemieślniczych takich jak np. cukiernik, piekarz, fryzjer i inne.

Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

Na Dolnym Śląsku działają następujące hufce pracy:

W rejonie Wałbrzycha:

1-7  Hufiec Pracy Dzierżoniów

 Komendant HP - Jadwiga Hajduk-Stalica
 Rynek 36/20
 58-200 Dzierżoniów
 Tel. 74 831 48 54
 e-mail: hp.dzierzoniow@dolnoslaska.ohp.pl,   j.stalica@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz.


1-30 Hufiec Pracy Wałbrzych

Komendant HP - Tomasz Napiórkowski
 pl. Magistracki 3
 58-300 Wałbrzych
 tel. 74 666 75 73
 e-mail:  hp.walbrzych@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiajacymi do pracy (VIII klasa), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (VII klasa), Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego; blacharz.


 1-33 Hufiec Pracy Bielawa

  Komendant HP - Mariola Stasiewicz
  ul. Wolności 109
  58-260 Bielawa
  tel. 74 833 21 38
  e-mail: hp.bielawa@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa),  Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; operator obrabiarek skrawających


 1-34 Hufiec Pracy Ziębice

 (funkcjonuje grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śl.)
  Komendant HP - Grzegorz Abrahamik
  Pl. Strażacki 8
  57-220 Ziębice
  tel. 531 160 893, 74 816 12 04
  e-mail: hp.ziebice@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; kamieniarz; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; cukiernik; piekarz; operator urządzeń skrawających; rolnik.


 Grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śląskich

 st. wychowawca - Agnieszka Bednarczyk, Klaudia Kaczorowska
 pl.Marii Curie-Skłodowskiej 1
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74 815 12 20
e-mail: gw.zabkowiceslaskie@dolnoslaska.ohp.pl


 1-38 Hufiec Pracy Nowa Ruda

Komendant HP – Anna Grochowska
ul. J. Piłsudskiego 14
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 873 50 62
e- mail: hp.nowaruda@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; stolarz.


 1-40 Hufiec Pracy Świdnica

Komendant HP - Irena Nowak
ul. Długa 33 lok.28
58-100 Świdnica
tel. 74 852 04 27
e-mail: hp.swidnica@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego:  Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; tapicer; elektromechanik pojazdów samochodowych.

W rejonie Legnicy:

1-1 Hufiec Pracy Legnica
Komendant HP - Dagmara Florczyk-Choma
ul. A.Mickiewicza 21
59-220 Legnica
tel. 76 862 43 33
e-mail: hp.legnica@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; elektryk.


1-2 Hufiec Pracy Góra
Komendant HP - Zofia Świerszcz
ul. Piastów 6
56-200 Góra
tel. 65 544 11 77
e-mail: hp.gora@dolnoslaska.ohp.pl  
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; blacharz samochodowy.


1-13 Hufiec Pracy Przemków

Komendant HP - Aneta Maszczak
ul. Leśna Góra 3
Przemków 59-170
tel. 76 831 91 36
e-mail: hp.przemkow@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; operator obrabiarek skrawających; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; monter mechatronik; cukiernik; piekarz.


1-21 Hufiec Pracy Jawor

(funkcjonuje grupa wychowawcza w Złotoryi)
Komendant HP - Monika Sikorska
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor
tel. 76 87 072 76
e-mail: hp.jawor@dolnoslaska.ohp.pl 

Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


Grupa wychowawcza w Złotoryi

st. wychowawca - Andrzej Kowalik
ul. Wojska Polskiego 52
59-500 Złotoryja
tel. 733-341-467
e-mail: gw.zlotoryja@dolnoslaska.ohp.pl


1-23 Hufiec Pracy Polkowice

Komendant HP - Katarzyna Nowak
ul. Skalników 6
59-100 Polkowice
tel. 76 740 01 65
e- mail: hp.polkowice@dolnoslaska.ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; operator obrabiarek skrawających; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz.

W rejonie Jeleniej Góry:

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec
(funkcjonuje grupa wychowawcza w Zgorzelcu)
Komendant HP - Nina Rusin
ul. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 732 86 06,
e-mail: hp.boleslawiec@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia, Rzemieślnicza Nauka Zawodu (w Bolesławcu).

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; dekarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz; stolarz.


Grupa wychowawcza w Zgorzelcu

st. wychowawca - Joanna Żuber-Żółtowska
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 75 641 25 40 
e-mail: gw.zgorzelec@dolnoslaska.ohp.pl


1-6 Hufiec Pracy Jelenia Góra

Komendant HP -  Lucjan Danielewicz
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 342 37
e-mail:  hp.jeleniagora@dolnoslaska.ohp.pl 

Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa), Rzemieślnicza Nauka Zawodu

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; rolnik; ogrodnik; kamieniarz; murarz-tynkarz; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


1-10 Hufiec Pracy Kamienna Góra
Komendant HP - Małgorzata Żółtowska-Dzierzbińska
ul. Lubawska 8
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 769 52 36
e-mail: hp.kamiennagora@dolnoslaska.ohp.pl


Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; murarz- tynkarz; blacharz samochodowy; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; piekarz; stolarz.

W rejonie Wrocławia:

1-4 Hufiec Pracy Wołów
Komendant HP -  Aldona Augustyńska - Mikołajczyk
pl. Szkolny 1
56-100 Wołów
tel. 534 617 771
e-mail:  hp.wolow@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; betoniarz-zbrojarz; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; operator urządzeń przemysłu chemicznego; cukiernik.


1-47 Hufiec Pracy Wrocław
Komendant HP - Cecylia Sulima
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
50-413 Wrocław
tel. 71 342 47 75, 71 798 59 48
e-mail: hp.wroclaw@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik; piekarz; ślusarz.

Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa),  Branżowa Szkoła I Stopnia, Rzemieślnicza Nauka Zawodu

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec.


1-48 Hufiec Pracy Trzebnica
Komendant HP - Agnieszka Januszowska
ul. Żeromskiego 25
(siedziba Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy)
55-100 Trzebnica
tel. 071 312 17 03 ,  502 405 756
e-mail: hp.trzebnica@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, ślusarz, wędliniarz, cukiernik, stolarz i inne.


1-63 Hufiec Pracy Strzelin
Komendant HP - Katarzyna Wachowska
ul. Pocztowa 3
57-100 Strzelin
tel. 71 392 28 65
e-mail: hp.strzelin@dolnoslaska.ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.