Hufiec Pracy w Słupcy

W Hufcu Pracy w Słupcy młodzież wraz z kadrą uczciła zakończenie Roku Szkoleniowego 2022/2023.

Najbardziej wyróżniający się uczestnicy pod względem wyników w szkoleniu zawodowym, wyników w nauce oraz frekwencji, otrzymali nagrody oraz dyplomy. W trakcie spotkania zostały odczytane listy Komendanta Głównego OHP i Wojewódzkiego Komendanta OHP – Pana Zbigniewa Hurnego skierowane do uczestników, absolwentów i kadry Ochotniczych Hufców Pracy. Życzenia wszelkiej pomyślności na kolejnych etapach życia, dalszych osiągnięć i nowych wyzwań, umiliły ten szczególny dzień.

Kolejnym miłym wydarzeniem był wspólny obiad z absolwentami, podczas którego wspominano czas pobytu w Hufcu Pracy w Słupcy. Na koniec spotkania, kadra jednostki kolejny raz przypomniała o obowiązujących zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego, aby z wakacji wszyscy wrócili zdrowi i szczęśliwi.

28.06 SłupcaTekst i zdjęcia: Agnieszka Nowacka

Hufiec Pracy w Poznaniu

Wakacje czas zacząć! W szkole uczniowie otrzymują świadectwa z promocją do następnej klasy, ciesząc się z oczekującej ich wakacyjnej przygody. Także w Hufcu Pracy w Poznaniu uczestnicy spotkali się ze swoimi wychowawcami, żeby porozmawiać o minionym roku, otrzymać nagrody za udział w przedsięwzięciach oraz się pożegnać.

W hufcowej świetlicy, przy słodkim poczęstunku i napojach, uczestnicy wraz z wychowawcami uważnie przyglądali się wydarzeniom z ich udziałem. Trzeba przyznać: było ich sporo. Zorganizowane wyjścia z okazji różnych ważnych uroczystości patriotycznych czy historycznych, liczne konkursy i wiele innych.

Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do podsumowania bieżącego roku szkoleniowego. Młodzi ludzie dzielili się także swoimi marzeniami wakacyjnymi, było wiele śmiechu i radości.

Wychowawcy, przebywając z młodzieżą, już planowali  kolejne wspólne przedsięwzięcia i to nie tylko wakacyjne.

Każde spotkanie się zaczyna i kiedyś musi się zakończyć. Tak było i tym razem. Jednak na wszystkich twarzach nie gościł smutek, ale radość ponownego spotkania. Dobrze być razem!

 

28.06 PoznańTekst: Marek Kwiecień
Zdjęcia: Karolina Szablińska

Hufiec Pracy we Wrześni

Nadszedł dzień zakończenia roku szkoleniowego 2022/2023. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych, przy której funkcjonuje wrzesiński Hufiec Pracy. Ze względu na warunki pogodowe zostało ono podzielone na dwie części: zakończenie dla klas promocyjnych oraz dla absolwentów szkoły. W obu zakończeniach brała udział kadra i uczestnicy wrzesińskiej jednostki.

Część oficjalna dla klas III Szkoły Branżowej I stopnia oraz wyróżnionych uczniów odbyła się w auli szkolnej i rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Obecni byli nauczyciele, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych, pracodawcy, rodzice uczniów. Wręczono nagrody za wyróżniające wyniki w nauce i konkursach. Wśród nich byli uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni: Dominika Purczykiewicz, Marlena Purczykiewicz, Natalia Staszak. Cześć artystyczna w wykonaniu uczestniczki Nikoli Gulczyńskiej zakończyła uroczystość.

Druga część obejmowała zakończenie roku dla klas promocyjnych, która odbywała się w klasach ze swoimi wychowawcami. Po jej zakończeniu uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni spotkali się z kadrą jednostki. Pełniący obowiązki Komendanta Pan Jerzy Kamiński odczytał młodzieży list Komendanta Głównego OHP oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP. Następnie wręczono dyplomy i upominki dla najbardziej wyróżniających się uczestników i absolwentów Hufca Pracy we Wrześni. Młodzież została nagrodzona przede wszystkim za wyniki w nauce, działalność Klubu Aktywnych, wolontariat oraz zaangażowanie w działalność artystyczną. Dyrektor szkoły również nagrodził najlepszych uczniów w swoim zawodzie. Wśród nich była uczestniczka jednostki. Puchar Dyrektora dla najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer otrzymała Natalia Staszak.

Podczas spotkania nie zabrakło chwil wzruszeń absolwentów, którzy byli związani z kadrą Hufca Pracy we Wrześni i była ona dla nich wsparciem przez cały okres kształcenia. 

28.06 WrześniaTekst: Jerzy Kamiński
Zdjęcia: Ewa Kajewska, Paulina Stawska, Dariusz Bibel

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie

„Sukces jest sumą małych kroczków, powtarzanych dzień po dniu”
Robert Collier

Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.

W dniu 23 czerwca 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2022/2023. Apel otworzyła Kierownik internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Pani Katarzyna Tybiszewska, która w imieniu młodzieży powitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Chodzieskiego Pana Mirosława Juraszka, Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy Pana Zbigniewa Hurnego, Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Pana Janusza Piechockiego, Proboszcza Parafii Żoń ks. Ryszarda Kufla, Prezesa Edukacji Lubasz Pana Ryszarda Kosickiego, Dyrektora Biura Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Panią Agnieszkę Kotewicz-Wojnowską, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, rodziców, kadrę pedagogiczną oraz uczestników.

Kierownik internatu Pani Katarzyna Tybiszewska podziękowała nauczycielom, wychowawcom, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz rodzicom za pracę i trud włożony w wychowanie i kształcenie młodzieży. Uczestnikom pogratulowała osiągniętego sukcesu i skierowała do nich słowa: Mamy nadzieję, że znaleźliście u nas nie tylko możliwość uzupełnienia wykształcenia czy zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale także wszechstronną opiekę, wsparcie i pomoc. Taką, która w rezultacie ma ułatwić Wam wejście w dorosłe życie. Dziękuję Wam za wysiłek, trud i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Gratuluję wyników w nauce oraz osiągniętych sukcesów, tych wielkich i tych małych. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego pobytu w naszym ośrodku. Teraz nadszedł czas by spojrzeć w przyszłość. Przed Wami rozciągają się nowe wyzwania, cele do osiągnięcia i marzenia do spełnienia. Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach.

Swoje słowa do młodzieży skierowali także zaproszeni goście i również zachęcali do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dokształcania się, dokonywania mądrych przemyślanych wyborów w życiu. Podczas uroczystości Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Pan Zbigniew Hurny odczytał list z podziękowaniami od Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji zakończenia roku szkoleniowego 2022/2023.

Podczas uroczystości podziękowano również Proboszczowi Parafii Żoń ks. Ryszardowi Kuflowi za 22-letnią opiekę Duszpasterską, za wsparcie w chwilach, kiedy bardzo tego potrzebowali, za przykład miłości bliźniego oraz każde, życzliwe słowo. 

Po przemówieniach nadszedł czas na rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród uczestnikom, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczyli w życiu ośrodka oraz reprezentowali ośrodek w konkursach lokalnych i wojewódzkich. Nagrodzeni zostali również uczestnicy, którzy zostali Absolwentami Roku OHP 2023 na etapie I w kategorii Branżowa Szkoła I stopnia i Szkoła Podstawowa. Nagrody książkowe i rzeczowe wręczali zaproszeni goście. Rodzice nagrodzonych absolwentów otrzymali również listy pochwalne.

Na zakończenie głos zabrali uczestnicy, którzy podziękowali za trud włożony w ich wychowanie i pomoc w ukończeniu kolejnego etapu w ich życiu.

Kierownik internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Pani Katarzyna Tybiszewska życzyła wychowankom zdrowych i bezpiecznych wakacji spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół oraz by okres wakacyjny był czasem odpoczynku, natomiast tegoroczni absolwenci zaprosili kadrę pedagogiczno-wychowawczą, rodziców oraz zaproszonych gości na słodki poczęstunek.

27.06 PróchnowoTekst: Magdalena Konys
Zdjęcia: Izabela Lupa-Ćwirko

Hufiec Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Rok szkolny 2023 dobiegł końca – rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje.

W dniu 23 czerwca 2023 roku kadra wychowawcza i młodzież uczestniczyła w obchodach zakończenia roku szkolnego w szkołach współpracujących z ostrowskim Hufcem Pracy. W uroczystościach brali udział zaproszeni goście między innymi: pracodawcy, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne. Obchody zakończenia roku rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i powitaniem gości, po czym nastąpiła część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną. W trakcie uroczystości podsumowano osiągnięcia młodzieży, nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw i dyplomów. Najlepsi otrzymali wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce i zaangażowanie w działalność szkoły, wśród nich zostali wyróżnieni uczestnicy ostrowskiej jednostki. Na zakończenie dyrektorzy szkół podziękowali kadrze dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej za wytężony trud, a młodzieży życzyli dalszych sukcesów w nauce oraz bezpiecznych wakacji.

Po zakończeniu uroczystości w jednostce zorganizowano poczęstunek dla najlepszych absolwentów. W miłej atmosferze toczyły się rozmowy na temat dalszych perspektyw życiowych absolwentów, planów wakacyjnych i startu w dorosłe życie. Wychowawcy zachęcali młodzież do aktywnego włączania się w życie Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, między innymi poprzez działający Klub Absolwenta. W trakcie spotkania zostały wręczone dyplomy, karty podarunkowe oraz drobne upominki dla zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Absolwent Roku 2023, ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu. Na zakończenie Komendant Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Pani Ewa Kurzawa życzyła wszystkim pomyślności, realizacji wymarzonych pragnień oraz bezpiecznych wakacji.

27.06 Ostrów wlkpTekst: Dobrochna Wesołowska
Zdjęcia: Dobrochna Wesołowska, Ewa Suska

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

W Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie obyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie podsumowano wyniki oraz sportowe osiągnięcia uczniów i rozdano świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych. W uroczystości brała udział również kadra wychowawcza Hufca Pracy w Ostrzeszowie. Komendant Hufca Pracy Pani Małgorzata Wardęga odczytała list Komendanta Głównego OHP przesłany do jednostek z okazji zakończenia roku szkoleniowego 2022/2023. W trakcie zakończenia roku szkolnego nagrody otrzymała również młodzież bardzo zaangażowana w życie Hufca Pracy w Ostrzeszowie.

Absolwentom, a także wszystkim uczniom kadra jednostki życzy udanych i bezpiecznych wakacji. 

HP Ostrzeszów 27.06Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Daria Blewąska

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie

W piątek 23 czerwca 2023 roku na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Przybyłych na uroczystość uczniów, rodziców i gości przywitała p.o. Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania Pani Grażyna Kozanecka. W trakcie uroczystości zabrali również głos, Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania z biura Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Pan Sławomir Zaprzałka, który przeczytał list Wojewódzkiego Komendanta Pana Zbigniewa Hurnego, wicedyrektor szkoły Pani Jolanta Bubacz, oraz ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski z parafii w Niechanowie.

Wśród wszystkich uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania, wyróżniono absolwenta trzeciej klasy szkoły branżowej Daniela Wilkosza oraz absolwentkę ósmej klasy szkoły podstawowej Izabellę Maciejewską. Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni brawami przez koleżanki i kolegów zebranych na uroczystości, oraz otrzymali okolicznościowe dyplomy, upominki w postaci zegarków i kart podarunkowych. Inni uczestnicy otrzymali dyplomy za osiągnięcia w nauce i sporcie wraz z kartami podarunkowymi. Po wręczeniu wyróżnień wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa szkolne. Uroczystość została zakończona podziękowaniami przekazanymi przez delegacje uczniów.

27.06 NiechanowoTekst: Agnieszka Cyganek 
Zdjęcia: Monika Sławek Kozłowska

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

23 czerwca 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 roku. Spotkanie rozpoczął Zastępca Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowani OHP w Szamocinie Pan Mirosław Twardowski, który przywitał gości, pracowników oraz młodzież i podsumował mijający rok. Pan Twardowski złożył podziękowania kadrze ośrodka oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie i Szkoły Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie za zaangażowanie i troskę, jaką otaczała młodzież każdego dnia. Zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo młodzieży podczas wakacji i zachęcił do kontaktowania się z pracownikami Ośrodka w razie potrzeby.

Pani Marianna Duda Kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego z biura Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu odczytała list Wojewódzkiego Komendanta Pana Zbigniewa Hurnego z okazji zakończenie roku szkoleniowego 2022/2023. Pani Weronika Winiecka Wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie podziękowała pracownikom Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie oraz szkoły za owocną współpracę, oraz życzyła młodzieży odpoczynku i wspaniałych wakacji.

Młodzież podziękowała każdemu pracownikowi podczas przygotowanej akademii. Symbolem wdzięczności za naukę i wychowanie były wręczone kwiaty. Uczestnicy wystąpili i przedstawili taniec, który przyniósł I miejsce podczas Przeglądu Artystycznego w Kole. Układ powstał pod okiem wychowawczyni Pani Jagody Geisler. Wysiłek włożony w naukę oraz wysoka frekwencja została doceniona. Młodzież otrzymała nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne. Podczas apelu został rozstrzygnięty etap hufcowy Konkursu "Absolwent Roku 2023". Nikola Rozynek została Absolwentem Roku w kategorii Szkoła Podstawowa, natomiast Bartosz Bureta został Absolwentem Roku Szkoły Branżowej. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody oraz statuetki. Podczas apelu 5 uczestników otrzymało dyplomy potwierdzające udział w Kursie Barista-kelner. Podczas uroczystości zostały przedstawione również planowane działania w ramach Akcji Lato 2023, które odbędą się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie. Na koniec spotkania zostały zrobione zdjęcia klasowe oraz wspólna fotografia uczestników oraz pracowników.

27.06.23 Szamocin

27.06 OSIW SzamocinTekst: Natalia Ptakowska
Zdjęcia: Natalia Ptakowska, Robert Bieńkowski

Hufiec Pracy w Kaliszu

23 czerwca 2023 roku uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy wraz z wychowawcami wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2022/2023, które odbyło się w Zespole Szkół w Kaliszu przy ulicy Wąskiej 13.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie Dyrektor Szkoły podziękowała nauczycielom i pracownikom Hufca Pracy w Kaliszu za zaangażowanie i wsparcie podczas działań wychowawczych i pracy z młodzieżą w mijającym roku szkolnym.

Uczniowie otrzymali gratulacje uzyskania promocji do następnej klasy, a absolwenci usłyszeli życzenia sukcesów w pracy zawodowej. Młodzież wyróżniająca się wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce otrzymała świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe.

Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcą ze szkoły i z kaliskiej jednostki udali się do klas, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw, podczas którego odczytano list Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy.

Tego samego dnia w siedzibie kaliskiego Hufca Pracy odbyło się podsumowanie Konkursu "Absolwent Roku". W tym roku tytuł ten otrzymał Jakub Markulak, który z rąk Pani Iwony Mikołajczyk – Komendanta Hufca Pracy w Kaliszu, otrzymał dyplom oraz nagrodę.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze kadra gratuluje i życzy udanych, ale zarazem bezpiecznych wakacji.

26.06.23 HP KaliszTekst i zdjęcia: Iwona Woźniak

Hufiec Pracy w Kłecku

Nadszedł dzień, w którym kończy się kolejny etap edukacji po roku ciężkiej i wytężonej pracy. Uczestnicy wraz z gronem pedagogicznym, kadrą Hufca Pracy w Kłecku oraz doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery we Wrześni oddział w Kłecku pożegnali razem mijający rok szkolny 2022/2023.

Wydarzenie to było zwieńczeniem całorocznej nauki. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, następnie odczytano list Wojewódzkiego Komendanta, który był  skierowany do uczestników oraz kadry. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Edukacja Lubasz" wraz z Komendantem Hufca Pracy w Kłecku i wychowawcami klas wręczyli uczestnikom świadectwa oraz nagrody w postaci bonów dla młodzieży, która aktywnie brała udział w przedsięwzięciach na rzecz jednostki.

Podsumowano i przypomniano również kwestie dotyczące bezpieczeństwa wychowanków podczas wakacji. Teraz nastąpił czas na zasłużony odpoczynek i nabranie sił na nowy rok szkolny.

26.06.23 KłeckoTekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Alina Stachowiak-Kondracka, Katarzyna Lipińska

Hufiec Pracy w Śremie

W dniu 23 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie – Szkoły Branżowej I stopnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2022/2023.

Dyrekcja przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, uczniów oraz kadrę Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Śremie, odczytano również list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy. Uczestnicy śremskiej jednostki w minionym roku zdobyli wysokie lokaty w bardzo wielu przedsięwzięciach sportowych, w konkursie "Sprawny w zawodzie" i w wielu innych, więc okazji do gratulacji i podziękowań oraz nagród nie brakowało. Nagrodzono również osoby, które najaktywniej angażowały się w przedsięwzięcia Hufca Pracy w Śremie oraz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Uczestnicy zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Wychowawcy zaapelowali do młodzieży o rozwagę podczas korzystania z akwenów wodnych, przedstawili także ofertę Hufca Pracy w Śremie na czas wakacji – Akcja Lato oraz półkolonie OHP. Przedstawiciele młodszych klas uroczyście pożegnali tegorocznych absolwentów i życzyli im powodzenia w dokonywaniu dalszych wyborów zawodowych i życiowych. Również kadra Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery życzyła swoim uczestnikom spokojnych i bezpiecznych wakacji. W radosnej atmosferze uczestnicy rozeszli się do swoich klas po odbiór świadectw i nagród.

26.06.23 ŚremTekstr: Marta Konieczna
Zdjęcia: Paulina Łapińska

Hufiec Pracy w Krotoszynie

Wychowawcy Hufca Pracy w Krotoszynie pożegnali kolejny rocznik absolwentów, wręczyli dyplomy za czynny udział w życiu społecznym jednostki przez cały okres kształcenia. Młodzież poza dyplomami otrzymała karty podarunkowe. Absolwentom zapewniono wsparcie przez kolejne lata zarówno w oferowanych projektach przekwalifikowania zawodowego, jak i indywidualnie w poradnictwie zawodowym.

Kadra wychowawcza, uczestnicząc w zakończeniach roku szkolnego w szkołach, odczytywała list Wojewódzkiego Komendanta gratulując młodzieży, uczestnikom i absolwentom Ochotniczych Hufców Pracy osiągnięcia wielu sukcesów, zdobycia nowych umiejętności i rozwoju osobistego. List Komendanta Głównego z okazji zakończenia roku szkoleniowego został zamieszczony na portalu społecznościowym jednostki.

W tym roku szkolnym kończył naukę ostatni rocznik Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie. Uroczyste pożegnanie uczestników ósmej klasy odbyło się 20 czerwca 2023 roku. Wręczono dyplomy oraz upominki od sponsorów. Uczniowie wypełniali ankiety absolwenckie i dyskutowali o planach na przyszłość z wychowawcami i nauczycielami. Zostali zapewnienie o dalszej pomocy na rynku pracy, ale także na dalszym etapie kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Rozmowa toczyła się we włoskiej atmosferze przy konsumpcji pizzy.

26.06 HP KrotoszynTekst i Zdjęcia: Artur Gręda

Hufiec Pracy w Czarnkowie

W dniu 23 czerwca 2023 roku na terenie Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Uroczystość była zorganizowana wspólnie z Prywatnym Zespołem Szkół w Czarnkowie. W spotkaniu z młodzieżą, kadrą Hufca Pracy w Czarnkowie i szkoły, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczestniczyła Dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół Pani Agnieszka Radomska, Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia Pani Ewa Czyżewska i Komendant Hufcu Pracy w Czarnkowie Pan Marek Słupczyński. Komendant czarnkowskiej jednostki odczytał list Wojewódzkiego Komendanta Wielkopolskiej Wojewódzkiego Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Pana Zbigniewa Hurnego na zakończenie roku szkoleniowego 2022/2023 oraz podziękował wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie młodzieży oraz wspólną, owocną pracę. Podczas pożegnania absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia został wyróżniony przez Dyrektor Szkoły Panią Ewę Czyżewską i Komendanta Hufca Pracy w Czarnkowie Pana Marka Słupczyńskiego absolwent Jakub Makrocki, który przez pięć lat pobytu w Hufcu Pracy w Czarnkowie z sukcesami, aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i jednostki.

Jakub w 2020 roku zdobył 1 miejsce w kraju w Konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP w kategorii Szkoła Podstawowa, był Przewodniczącym Rady Młodzieży Hufca Pracy w Czarnkowie. Uczestnikom jednostki: Jakubowi Makrockiemu, Marice Herman, Katarzynie Chwałek i Aleksandrze Nowickiej, zaangażowanym w realizację przedsięwzięć Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, osiągających dobre wyniki w nauce i zachowaniu, Komendant Hufca Pracy w Czarnkowie wręczył dyplomy i nagrody. Na zakończenie uroczystości pogratulował młodzieży osiągnięcia kolejnego etapu edukacji, życząc bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń oraz szczęśliwego i bezpiecznego powrotu do szkoły i Ochotniczych Hufców Pracy.

23.06.23 CzarnkówTekst: Marek Słupczyński
Zdjęcia: Młodzież 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.