• Kontrast strony

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie

11.09.2023 Próchnowo

Po długich tegorocznych wakacjach przyszedł czas na rozpoczęcie nauki. W dniu 8 września 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego 2023/2024.

Nowy rok dla uczestników będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Zdążyli się już zaaklimatyzować, nawiązać nowe znajomości, poznać swoich wychowawców i nauczycieli.

Człowiek uczy się dla siebie, by wiedzieć więcej, a także by lepiej zrozumieć świat. Edukacja stwarza tę możliwość, a także daje gwarancję uzyskania nowej wiedzy, dlatego młodzież do ośrodka przyszła z nadzieją na zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, ale i na coś znacznie więcej – na znalezienie swojego miejsca w życiu.

Uroczysta inauguracja zmobilizowała wszystkich do działania. Każdy w jakimś stopniu przyczynił się do jej przygotowania. Są to nowe doświadczenia, które wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny uczestników. Pozwalają poczuć się im współgospodarzami uroczystości.

Uroczysty apel otworzyli uczestnicy, którzy przygotowali wystąpienie przedstawiające rys historyczny związany z edukacją podczas wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrał Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie – Pan Zbigniew Behrendt – witając wszystkich zaproszonych gości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:
– Starosta Powiatu Chodzieskiego – Pan Mirosław Juraszek,
– Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile – Pani Kinga Bieńkowska,
– Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Pan Jerzy Staniewski,
– Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. – Pan Maciej Zwierzykowski,
– Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Pan Roman Grewling,
– pracodawcy,
– rodzice,
– nauczyciele,
– kadra wychowawcza Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie.

Kierownik jednostki zwracając się do uczestników pierwszego rocznika, po słowach powitania przedstawił im możliwości i korzyści, jakie mogą osiągnąć kontynuując naukę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. Zapewnił również, że wychowawcy oraz koledzy ze starszych roczników otoczą nowych uczestników opieką i będą wspierać w procesie adaptacji.

Kierownik internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania – Pani Katarzyna Tybiszewska odczytała zebranym gościom list Komendanta Głównego OHP na rozpoczęcie roku szkoleniowego 2023/2024 – Pani Małgorzaty Zwiercan, następnie został odczytany przez wychowawcę Pana Bogusza Hasińskiego list Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy – Pana Zbigniewa Hurnego.

Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, którzy wszystkim uczestnikom życzyli ukończenia szkoły i zdobycia przygotowania do zawodu, a także kontynuowania nauki na wyższym szczeblu. Życzyli wytrwałości w dążeniu do celu i doskonałego przygotowania do dalszego życia.

Na zakończenie uroczystości Kierownik Ośrodka Szkoleni i Wychowania w Próchnowie Pan Zbigniew Behrendt życzył wszystkim zebranym, by ten rok przyniósł wiele sukcesów, radości, spełnionych marzeń i satysfakcji, po czym podziękował za udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkoleniowego 2023/2024.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Konys

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

6.09.23 Szamocin

4 września 2023 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie odbyła się inauguracja roku szkoleniowego 2023/2024. Spotkanie rozpoczęło się od podniesienia flagi na maszt i wspólnego odśpiewania hymnu Polski.

Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie – Pani Grażyna Tirfeld serdecznie przywitała przybyłych gości: Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu – Pana Macieja Dudziaka, pracowników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, nauczycieli oraz Dyrekcję Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szamocinie, Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie oraz wszystkich uczestników.

Pani Grażyna Tirfeld odczytała również List Komendanta Głównego OHP – Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Pan Maciej Dudziak Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu odczytał list Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkoleniowego 2023/2024.

W dalszej części Pani Weronika Winiecka – Wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie oraz Niepublicznej Szkoły I stopnia w Szamocinie zwróciła się do młodzieży oraz pracowników i życzyła im wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Podczas apelu została przedstawiona kadra pedagogiczna oraz Dyrekcja. Młodzież została zachęcona do sumiennej nauki i rzetelnej pracy, która pozwoli im w przyszłości na samodzielne życie.

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy w Kaliszu

6.09.2023 Kalisz

Uczniowie, po dwumiesięcznej przerwie powrócili do szkoły. Kadra Hufca Pracy w Kaliszu uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, podczas którego odbyło się również ślubowanie klas pierwszych. Na ceremonii obecni byli uczniowie szkoły, uczestnicy Hufca Pracy w Kaliszu, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, a także przedstawiciele kaliskich Cechów oraz Prezydent Miasta Kalisza – Pan Krystian Kinastowski, który podczas przemówienia życzył wszystkim, aby nowy rok szkolny był spokojny, pełen sukcesów i radości.

Po ceremonii, uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami hufca udali się do klas, celem zapoznania się z planem lekcji, a klasy pierwsze dodatkowo miały czas na integrację i wzajemne poznanie się. Wychowawcy Hufca Pracy w Kaliszu odczytali w klasach list Wojewódzkiego Komendanta OHP skierowany do młodzieży na rozpoczęcie roku szkoleniowego 2023/2024.

Wszyscy mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie owocny zarówno dla uczestników, jak i dla nauczycieli oraz wychowawców.

Tekst: Daria Wikarejczyk
Zdjęcia: Marek Papiewski

Hufiec Pracy w Krotoszynie

05.09.23 Krotoszyn

W tym roku uczniowie rozpoczęli rok szkolny wyjątkowo czwartego września. Hufiec Pracy w Krotoszynie włączył się ze współpracującymi szkołami w powitanie młodzieży po letnim wypoczynku.

Wyjątkowo witani byli pierwszoroczni, nowo zrekrutowani uczniowie klas pierwszych, dla których wszystko jest nowe, nieznane. Uczestnicy ci potrzebują więcej atencji i wprowadzenia przez wychowawców i nauczycieli. Pierwsze słowa do zebranych skierowali dyrektorzy szkół. Przestrzegli młodzież, że nowa szkoła, to nie tylko nowe kontakty, znajomości i przyjaźnie, ale także obowiązki i praca. W rozwoju pasji dopomoże także kadra pedagogiczna Ochotniczych Hufców Pracy, która zrobi wszystko, by uczniowie odnaleźli się zarówno w nowej szkolnej rzeczywistości, jak i na praktykach zawodowych. Dla dyspozycji uczniów są nie tylko pedagodzy z Hufca Pracy, ale także doradca zawodowy i pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Krotoszynie.

Dokładne cele i plany zajęć na nadchodzący rok szkoleniowy zostaną wspólnie z uczestnikami określone na najbliższych zajęciach.
 
Tekst i zdjęcia: Artur Gręda
 

Hufiec Pracy we Wrześni

05.09.23 Września

4 września 2023 roku po wakacyjnej przerwie młodzież szkolna powraca wypoczęta, z zapałem oraz nową energią do swoich obowiązków szkolnych.

We wrzesińskim Hufcu Pracy powitali go uczestnicy II i III rocznika oraz nowo zrekrutowani, którzy w tym roku zdecydowali się dołączyć do społeczności Ochotniczych Hufców Pracy. Uroczystość dla uczniów Szkoły Branżowej i uczestników wrzesińskiej jednostki odbyła się na boisku szkolnym. Dyrektor – Pan Maciej Mielczarek serdecznie powitał uczniów, nauczycieli i kadrę Hufca Pracy we Wrześni.

Po części oficjalnej uczniowie przeszli wraz z wychowawcami do klas, gdzie zostali zapoznani z planem lekcji i organizacją roku szkolnego. Nowo przyjęci uczestnicy spotkali się z kadrą Hufca Pracy we Wrześni, która zapoznała ich z zasadami funkcjonowania jednostki OHP, przebiegiem nauki teoretycznej i zajęć praktycznych oraz zaplanowanymi zajęciami pozalekcyjnymi. Kadra wskazała nowym uczestnikom formy pomocy i wsparcia.

Podczas spotkania został odczytany list inauguracyjny od Komendanta Głównego OHP – Pani Małgorzaty Zwiercan oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP – Pana Zbigniewa Hurnego. Kadra wrzesińskiej jednostki uczestnikom z okazji nowego roku szkolnego życzy sukcesów w nauce, podnoszenia kwalifikacji i aby nadchodzący rok szkolny był dla nich pełny nowych ciekawych wrażeń i doświadczeń.

Tekst i zdjęcia: Paulina Stawska

Hufiec Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

05.09.23 Ostrów

Nieco leniwie w tym roku, bo dopiero 4 września, młodzież ostrowskiego Hufca Pracy powróciła z wakacji, by rozpocząć rok szkolny 2023/2024.

W tym szczególnym dniu we wszystkich Szkołach Branżowych współpracujących z Ochotniczym Hufcem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczystości powitania nowego roku szkolnego z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, pedagogów, uczestników i zaproszonych gości. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po którym zaprezentowane były krótkie programy artystyczne przygotowane przez młodzież ze starszych roczników. W części artystycznej wiele miejsca poświęcono upamiętnieniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, zwłaszcza za sprawą wystąpień historyków, którzy przywrócili pamięć o tych tragicznych wydarzeniach wojny i jej bohaterach.

W dalszych częściach obchodów głos zabrali dyrektorzy poszczególnych szkół, witając przybyłych gości i życząc nowym uczestnikom samych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z nauki.

Pedagodzy szkół poinformowali młodzież o możliwości korzystaniu z usług psychologów szkolnych.

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież udała się wspólnie z wychowawcami i kadrą opiekuńczo-wychowawczą do poszczególnych klas, aby omówić sprawy organizacyjne. Odczytano również list Komendanta Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, w którym padło wiele miłych słów motywujących młodzież do nauki i pracy.

Wszystkim uczniom życzymy pomyślności, sukcesów, a przede wszystkim dużo radości z nauki w Hufcu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst i zdjęcia: Dobrochna Wesołowska

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

05.09.23 Ostrzeszów

W tym roku nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się 4 września. Uroczysty apel z tej okazji odbył się w obu szkołach, z którymi Hufiec Pracy w Ostrzeszowie współpracuje.

Podczas obu uroczystości odczytany został list Komendanta Głównego OHP – Pani Małgorzaty Zwiercan oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP – Pana Zbigniewa Hurnego z okazji inauguracji roku szkolnego.

Kadra ma nadzieję, że młodzież po wakacyjnym odpoczynku z nowymi siłami rozpoczyna naukę, będzie rozwijać pasje i spełniać swoje marzenia. Wszystkim uczniom, a przede wszystkim uczestnikom 15-5 Hufca Pracy w Ostrzeszowie życzy wielu sukcesów w szkole oraz podczas nauki zawodu.

Tekst i zdjęcia: Daria Blewąska

Hufiec Pracy w Czarnkowie

1 września 2023 roku kadra Hufca Pracy w Czarnkowie wraz z uczestnikami wzięła udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkoleniowego 2023/2024, zorganizowanym w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.  

Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie składające się z dwóch części. W pierwszej młodzież pożegnała się z beztroskimi wakacjami i powitała szkołę, w drugiej części przedstawienia nawiązano do tragedii, która 1 września 1939 roku dotknęła wszystkich Polaków. Dzieci, zamiast iść do szkoły, przeżyły bombardowania i pierwszy dzień okupacji hitlerowskich Niemiec. Tamte tragiczne wydarzenia porównano do napaści Rosji na Ukrainę.

Po prezentacji głos zabrała Dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie – Pani Agnieszka Radomska, szczególnie serdecznie witając nowych uczniów – pierwszoklasistów. Następnie Komendant Hufca Pracy w Czarnkowie – Pan Marek Słupczyński odczytał list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy – Pani Małgorzaty Zwiercan oraz list Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy – Pana Zbigniewa Hurnego, z życzeniami skierowanymi do młodzieży, pracowników OHP, rodziców i opiekunów.

Uroczystość rozpoczyna proces adaptacji nowego rocznika uczestników, którzy zapoznają się z pobytem w hufcu i szkole, wymaganiami edukacyjnymi oraz ofertą zajęć Ochotniczych Hufców Pracy.

Tekst i zdjęcia: Marek Słupczyński

Hufiec Pracy w Kłecku

Wakacje dobiegły końca, czas wrócić do obowiązków i rozpocząć nowe wyzwania. W Hufcu Pracy w Kłecku rozpoczęto nowy rok szkoleniowy 2023/2024.

Na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia "Edukacja Lubasz" o godzinie 8.30 wszyscy uczniowie zebrali się i wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Następnie Dyrektor powitał zgromadzone grono pedagogiczne oraz młodzież i rozpoczął przemówienie, przekazał najważniejsze informacje dotyczące zasad panujących w szkole oraz życzył powodzenia i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Następnie głos zabrała Komendant Hufca Pracy w Kłecku, witając wszystkich, odczytała listy Komendanta Głównego OHP oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP, poinformowała uczestników o zasadach pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy, a na koniec życzyła wszystkim udanego i owocnego roku szkolnego. Do młodzieży zwróciła się także doradca zawodowy, przedstawiając ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Na koniec Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie, po czym uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas w celu przekazania planów zajęć lekcyjnych oraz istotnych informacji.

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Alina Stachowiak-Kondracka, Katarzyna Lipińska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.