Hufiec Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez, radości i dumy, mający na celu ich uhonorowanie. Babcia i dziadek, to dwie niezwykłe osoby, które często w znacznym stopniu kształtują osobowość i charakter swoich wnuków. Wspomnienia budowane razem z nimi towarzyszą im przez całe życia. Dlatego tak ważne jest, aby doceniać każdy dzień z nimi spędzony. Z okazji święta wszystkich babć i dziadków warto przypomnieć im, jak wiele dla nas znaczą. W związku z tym Młodzież z Klubu Aktywnych i Rady Młodzieży Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wspólnie z seniorami aktywnie spędziła czas wolny. Seniorki ze Stowarzyszenia Przyjazny Zębców wraz z uczestnikami, wzięli udział w projekcji polskiego filmu pod tytułem "Chłopi" w kinie Helios.

– Jest to mile spędzony czas z młodzieżą, która okazała się doskonałym towarzyszem podczas projekcji filmu – powiedziała Pani Irena Jankowska.

Dla pani Zofii Ziętek – seans okazał się świetnym sposobem na integrację międzypokoleniową.

Wizyta w kinie dostarczyła seniorom i uczestnikom Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wielu emocji i tematów do dyskusji, która odbyła się po projekcji filmu. Uczestnicy wręczyli seniorom kartki okolicznościowe z okazji ich święta oraz upominki.

– Wyjście do kina było dla mnie doskonałą zabawą i okazją do poznania seniorek pełnych energii i wigoru oraz mile spędzonym czasem z kolegami – dodaje uczestniczka – Julita Małolepsza.

Wraz z seniorami ze Stowarzyszenia Przyjazny Zębców planowane są kolejne przedsięwzięcia mające na celu wzmacnianie kontaktu między pokoleniami, uwrażliwienie uczestników na losy osób starszych, wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych oraz umożliwienie dialogu wielopokoleniowego.

P 01.02.2024 Ostr Wlkp

Tekst: Monika Krzywda-Błaszczyk
Zdjęcia: Ewa Suska, Monika Krzywda-Błaszczyk

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie

W styczniu w ramach Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie zrealizowano inicjatywę pod nazwą "Pokolenie dla pokolenia". Ponadto w tym samym czasie obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dziadka, który korespondował tematycznie z omawianym zagadnieniem.

Podczas spotkań wychowawczych z uczestnikami podejmowano wiele rozmów na temat roli seniorów w życiu młodego człowieka. Młodzież wskazywała, że funkcjonuje w rodzinach wielopokoleniowych, a dziadkowie w pełni uczestniczą w ich życiu i często znajdują więcej czasu dla nich aniżeli inni domownicy.

W ramach współpracy z Rezydencją Margonin podjęto decyzję o wykonaniu przez młodzież upominków dla osób w wieku senioralnym i przekazaniu ich do Domu Seniora. Wykonano podczas zajęć popołudniowych ponad dwadzieścia drewnianych breloków do kluczy, które zostały ręcznie ozdobione i przygotowane w formie prezentowej.

Grupa kucharzy wspólnie z instruktorem praktycznej nauki zawodu wykonała pracę w postaci przygotowania słodkich wyrobów, które stanowiły formę poczęstunku dla podopiecznych.

Dnia 29 stycznia 2024 roku delegacja uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie wraz z wychowawcą udała się do Rezydencji Margonin celem uroczystego przekazania seniorom przygotowanych upominków. Niestety przez wzgląd na niedyspozycje zdrowotne seniorów uczestnicy nie mogli wręczyć ich osobiście. Zostały przekazane z najlepszymi życzeniami kadrze opiekuńczej z deklaracją wręczenia podopiecznym.

Próchnowo 30.01.2024
OSIW PR 30.01.2024

Tekst i zdjęcia: Bogusz Hasiński

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

Każdego roku w dniach 21 i 22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka. Choć o swoich babciach i dziadkach chcemy pamiętać cały czas, w te wyjątkowe dni szczególnie składamy im życzenia i obdarowujemy prezentami.

W sali Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w dniu 19 stycznia 2024 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez Klub Senior+ "Bratek". Program artystyczny z okazji tego wydarzenia przedstawiła między innymi młodzież z ostrzeszowskiego Hufca Pracy.

Młodzież z Hufca Pracy w Ostrzeszowie została również zaproszona w dniu 23 stycznia 2024 do Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos", by swoim występem uświetnić tamtejsze obchody Dnia Babci i Dziadka.

Oba przedsięwzięcia realizowane były w ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy "Pokolenie dla pokolenia" – działania Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.

Ostrzeszów 29.01.2024 HP

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Małgorzata Wardęga, Katarzyna Wróbel

Hufiec Pracy w Krotoszynie

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie włączył się w obchody Dnia Babci i Dziadka, czyli inicjatywę, która w styczniu pod nazwą "Pokolenie dla pokolenia" zaplanowana została do realizacji w ramach Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP. Celem inicjatywy jest pielęgnowanie w uczestnikach tradycji pamięci o swoich babciach i dziadkach, którzy w życiu każdego spełniają niezwykle ważną rolę.

Podkreślanie znaczenia ciągłości pokoleń jest bardzo ważne dla kształtowania się naszej tożsamości i świadomości bliskich więzi i wspólnych korzeni. W czasach dzisiejszych tak zabieganych, gdzie często technika wypiera autentyczne międzyludzkie relacje, niezwykle ważną sprawą jest, żeby młodzieży przypominać znaczenie takich wartości, jak wdzięczność za bezcenny i pozytywny wkład dziadków i babć w naszą codzienność, za ich czułość, opiekę i wspieranie w nabywaniu nowych doświadczeń i umiejętności. Dziadek i babcia to często też niezwykle bogata skarbnica wiedzy rodzinnych losów, z której z radością młodsze pokolenia mogą czerpać wiedzę.

W dniu 22 stycznia 2024 roku grupa uczestników Hufca Pracy w Krotoszynie przygotowywała specjalne kartki na salce świetlicowej, które potem mogła przekazać swoim babciom i dziadkom w dzień ich święta. W ramach przedsięwzięcia przedstawicielki uczestników w towarzystwie opiekuna w sposób symboliczny zaznaczyły również pamięć o tych seniorach, których już wśród nas nie ma, udając się na cmentarz i zostawiając na wybranych grobach zapalone znicze.

Inicjatywa spełniła założone cele. Uczestnicy z zaangażowaniem oddali się zajęciom plastycznym, na których stworzyli szereg kartek, które są wyrazem ich wdzięczności dla starszego pokolenia za ich trud włożony dla dobra swoich rodzin. Pamięć o tych, którzy odeszli też jest silnym elementem naszej tożsamości i ważnym spoiwem łączącym pokolenia w szerszym ponadczasowym wymiarze.

26.01.24 Krotoszyn 3
Krotoszyn 25.01.24

Tekst i zdjęcia: Daniel Kulawski

Hufiec Pracy w Gostyniu

W dniu 24 stycznia 2024 roku młodzież Hufca Pracy w Gostyniu w ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, dotyczącej działań z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka postanowiła z tej okazji samodzielnie wykonać kartki okolicznościowe i wręczyć je seniorom.

W tym dniu, uczestnicy jednostki odbyli wizytę w Domu Seniora w Gostyniu i każdemu z pięćdziesięciorga członków z Klubu Seniora wręczyli własnoręcznie robione kartki z życzeniami oraz słodkie upominki. Wychowankowie w wykonanie przepięknych kartek włożyli dużo serca, a życzenia, które były umieszczone w środku, były szczere. Obdarowani byli bardzo wzruszeni i mile zaskoczeni z tak pięknie wykonanych prac.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a na zakończenie wizyty młodzież została poczęstowana słodyczami.

Gostyń 25.01.24

Tekst: Ewelina Witkowska
Zdjęcia: Małgorzata Harendarz

Hufiec Pracy w Koninie

W ramach inicjatywy Rady Młodzieży uczestnicy Hufca Pracy w Koninie odbywający praktyczną naukę zawodu w warsztacie krawieckim z racji zbliżających się świąt Dnia Babci i Dnia Dziadka przez ostatni tydzień przygotowywali niespodziankę dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Wykonali 100 okolicznościowych kartek z motywującym cytatem.

18 stycznia 2024 roku odwiedzili koniński Dom Pomocy Społecznej. Z powodu okresu zachorowań nie było możliwości wręczenia upominków bezpośrednio pensjonariuszom, dlatego własnoręcznie zrobione kartki zostały przekazane na ręce Dyrektor – Pani Magdaleny Gielniak-Sobczak.

Inicjatywa miała na celu uwrażliwienie młodzieży na los osób starszych oraz pamiętanie o nich. Małe gesty często okazują się wielkim wydarzeniem w ich często samotnym życiu.

25.01.24 HP Konin

Tekst: Marta Marcinkowska
Zdjęcia: Anna Nowakowska-Pytlak

Hufiec Pracy w Kole

Młodzież z kolskiego hufca z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedziła zaprzyjaźnione seniorki Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole.

Panie z niecierpliwością wyczekują odwiedzin młodzieży, która często bywa z wizytą, poświęca im swoją uwagę, rozmawia z nimi, a przede wszystkim potrafi ich słuchać. Dzięki swoim niezmierzonym pokładom cierpliwości, wyrozumiałości i empatii wnoszą wiele radości w życie seniorek. Uczestnicy Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Kole potrafią z ogromnym zaciekawieniem słuchać licznych historii opowiadanych przez starsze panie, a dzięki temu dają seniorkom poczucie akceptacji i zainteresowania ich osobą. Podczas wspólnych rozmów seniorki chętnie wracają myślami do miłych wspomnień i dzielą się nimi z młodzieżą, która z kolei w celu wzbudzenia zaufania i poczucia bezpieczeństwa opowiada o sobie i swoim codziennym życiu.

Na zakończenie spotkania młodzież złożyła Paniom życzenia i wręczyła kartki z okazji ich styczniowego święta.   

25.01.24 Koło

Tekst: Ewa Iwańska
Zdjęcia: Janina Karasiak

Hufiec Pracy w Lesznie

Hufiec pracy 15-23 w Lesznie, w ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży zrealizował przedsięwzięcia mające na celu uwrażliwienie uczestników na losy osób starszych i samotnych. Jednym z podjętych działań przez leszczyńską jednostką w ramach tej inicjatywy było wykonanie przez uczestników gazetki okolicznościowej. Młodzież wykonała także kartki z życzeniami dla seniorów.

W dniu 23 stycznia 2024 roku uczestniczki odwiedziły także Dom Seniora nr 1 w Lesznie. Wręczyły własnoręcznie przygotowane laurki. Były łzy wzruszenia zarówno u seniorów, jak i uczestników. Został przygotowany drobny poczęstunek, a seniorzy przy kawałku ciasta opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych. Uczennice zachęcone wspomnieniami seniorów podzieliły się swoimi planami na przyszłość.

Młodzieży udało się wnieść trochę uśmiechu w codzienną rutynę seniorów. Uczennice natomiast poznały ludzi z ogromnym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Mogły się przekonać, że życie w dzisiejszych czasach daje nam wiele możliwości rozwoju. Są to wizyty z pewnością niezapomniane, kształtujące większą wrażliwość na sprawy drugiego człowieka i pomagania potrzebującym.

24.01.24 Leszno

Tekst i zdjęcia: Kamila Liwczan-Mańka

Hufiec Pracy w Słupcy

W związku z Dniem Babci i Dziadka uczestnicy Hufca Pracy 15-19 w Słupcy nie zapomnieli o samotnych seniorach – pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie. W ramach inicjatywy "Pokolenie dla pokolenia" młodzież słupeckiej jednostki wraz z wychowawcami oraz kadrą Młodzieżowego Centrum Kariery przygotowała dla seniorów słodkie upominki – pyszne babeczki – muffinki.

Po krótkiej części artystycznej, którą zaprezentowali uczestnicy, zgromadzeni zasiedli do nakrytego smakołykami stołu. Do wspólnego biesiadowania dołączyli również Poseł na Sejm RP – Pan Michał Pyrzyk oraz Radny Rady Miejskiej w Zagórowie – Pan Marcin Urycki. Pensjonariusze byli bardzo wdzięczni za przygotowaną niespodziankę.

Ten niewielki gest namalował uśmiech na ich twarzach i wyzwolił łzy szczęścia z ich oczu.

24.01.24 Słupca 124.01.24 HP Słupca

Tekst: Urszula Kazuś
Zdjęcia: Sylwia Matuszak, pracownicy DPS

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie

W dniu 17 stycznia 2024 roku uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie z inicjatywy Rady Młodzieży wzięli udział w zajęciach plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, w ramach zadania Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP "Pokolenie dla pokolenia".

W trakcie zajęć młodzież wykonała kartki z życzeniami, które stanowią doskonały sposób na przekazanie serdecznych życzeń i wywołanie uśmiechu na twarzach ukochanych dziadków. W trakcie pracy nie zabrakło rozmów na temat relacji rodzinnych oraz wspomnień z Babciami i Dziadkami.

24.01.24 Chraplewo

Tekst i zdjęcia: Zuzanna Kasperczak

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie w ramach inicjatywy "Pokolenie dla pokolenia" odbyły się różne przedsięwzięcia.

W pierwszej kolejności młodzież wzięła udział w warsztatach "Każdy ma swoją rolę w rodzinie", które miały pomóc poznać młodzieży zadania społeczne poszczególnych członków rodziny.

Następnie uczestnicy wykonali kartki dla swoich dziadków, które wręczyli osobiście lub też przesłali pocztą. Powstały również barwne plakaty oraz laurki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów, jak można spędzać miło czas z dziadkami.

24.01.24 Szmocin

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy w Turku

W dniu 23 stycznia 2024 roku młodzież Hufca Pracy w Turku wraz z kadrą pedagogiczną z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedziła Turkowski Klub "Senior+" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klub seniora jest miejscem, gdzie starsze pokolenie może zacieśniać więzi, staje się drugim domem, a niekiedy miejscem, gdzie osoby starsze znajdują zrozumienie i wsparcie.

Koło kulinarne Hufca Pracy w Turku, prowadzone przez wychowawcę – Panią Ewę Jakubowską, upiekło rogaliki, które były doskonałym prezentem, aby osłodzić wspólne spotkanie z seniorami. Kartki z życzeniami dla seniorów, wykonała wspólnie z uczestnikami koła plastycznego wychowawca – Pani Elżbieta Szczap.

Wspólne celebrowanie tego święta pozwala poznać młodzieży i seniorom swoje światy, w których nie wątpliwie znajdują się różnice, ale także są wspólne tematy i wartości. Dla obu stron daje to pozytywne korzyści. Ważnym aspektem jest przede wszystkim otwarcie się na siebie nawzajem, nawiązanie kontaktu, prawdziwy i szczery uśmiech, a także rozmowa. Warto o tym pamiętać!

Klub "Senior+" to miejsce, gdzie powinny spotykać się wszystkie pokolenia.

HP Turek 23.01.24

Tekst: Anita Małuszyńska          
Zdjęcia: Agnieszka Końciak

Hufiec Pracy we Wrześni

Rada Młodzieży Hufca Pracy we Wrześni po raz kolejny przygotowała kartki okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Uczestnicy z przyjemnością zabrali się do ich przygotowania. Mieli wiele kreatywnych pomysłów na ich wykonanie. Podczas pracy nad kartkami młodzież rozmawiała o swoich dziadkach, co w nich lubią i jak spędzają z nimi czas podczas spotkań. Wśród rozmów słychać było, że młodzie ludzie wraz ze swoimi dziadkami wspólnie chodzą na spacery, pomagają im w codziennych obowiązkach takich jak zakupy oraz lubią słuchać, jak ich dziadkowie wspominają i opowiadają o "starych czasach, gdy byli jeszcze młodzi".

Przygotowane własnoręcznie kartki trafiły do rąk dziadków uczestników.

23.01.24 Września224.01.24 Września HP1

Tekst i zdjęcia: Paulina Stawska

Hufiec Pracy w Kaliszu

W ramach działalności Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP na rok szkolny 2023/2024 Rada Młodzieży z kaliskiego Hufca Pracy postanowiła zorganizować spotkanie dla seniorów na świetlicy jednostki pod jej styczniowym hasłem "Pokolenie dla pokolenia" – Dzień Babci i Dziadka.

W spotkaniu wzięły udział babcie uczestniczek, prababcia oraz mama, która także jest już babcią, gdyż podopieczna Hufca Pracy w Kaliszu urodziła w zeszłym roku synka. Spotkały się więc różne pokolenia, które podzieliły się ciekawymi historiami ze swojego życia.

Dzień Babci i Dziadka został oczywiście poprzedzony przygotowaniami. Uczestniczki Hufca Pracy w Kaliszu wykonały własnoręcznie kartki okolicznościowe dla swoich babć i zapakowały drobne upominki, które im wręczyły podczas spotkania. Czas umilił występ wokalny Weroniki Fedorowicz – uczestniczki III klasy Szkoły Branżowej I stopnia, która wykonując piosenkę, zachwyciła wszystkich swoim delikatnym głosem.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Były również momenty wzruszenia, kiedy uczestniczki opowiadały, jak bardzo i za co kochają swoje babcie, a babcie, jak uwielbiają swoje wnuczki. W takich momentach człowiek, który już niestety nie ma ani babci, ani dziadka żałuje, że nie spędził z nimi więcej czasu, kiedy miał okazję.

Kochajmy więc swoim dziadków i poświęcajmy im więcej swojego czasu, tak, jak oni poświęcali nam, kiedy byliśmy mali.

23.01.24 Kalisz HP

Tekst: Daria Kobza
Zdjęcia: Kinga Dąbrowska

Hufiec Pracy w Kościanie

W kościańskim Hufcu Pracy uczestnicy rozpoczęli realizację działań, które Ogólnopolska Kapituła Samorządności Młodzieży OHP zaplanowała na styczeń.

Pierwszym zorganizowanym przedsięwzięciem była wizyta uczestniczek jednostki w Wolontariacie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie i spotkanie z grupą Pań pod nazwą Dziarskie Babki. Nie było to pierwsze przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane przy współpracy tej grupy. Kościańska młodzież często uczestniczy w działaniach Dziarskich Babek. Dlatego z chęcią i dużym zaangażowaniem uczestniczki wzięły udział w kolejny działaniu, które miało na celu wzmacnianie kontaktu między pokoleniami w tym przypadku "starszych Pań".

Dnia 17 stycznia 2024 roku w świetlicy wolontariatu uczestniczki pomagały w robieniu mydeł z gliceryny i olejków eterycznych od podstaw. Mydełka robione były z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie miało na celu nie tylko zrobienie "pachnideł", ale przede wszystkim integrację i spędzenie wspólnego czasu przy herbatce i ciasteczku. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie, które zostanie powieszone w wolontariacie.

Kolejne przedsięwzięcie odbyło się 18 stycznia 2024 roku w świetlicy Hufca Pracy w Kościanie, gdzie młodzież wykonała laurki, które zostaną wręczone babciom i dziadkom w dniu ich święta. Na zakończenie również wykonano pamiątkowe zdjęcie z pracami.

23.01.24 HP Kościan

Tekst: Beata Rau
Zdjęcia: Filip Kasprzak

Hufiec Pracy w Wolsztynie

W dniach 21 i 22 stycznia obchodzony jest w Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka. Jest to doskonała okazja, aby obdarować swoich dziadków drobnymi upominkami, złożyć im życzenia płynące prosto z serca oraz podziękować im za ich obecność.

Z tego tytułu, w ramach inicjatywy "Pokolenie dla pokolenia", uczestnicy Hufca Pracy w Wolsztynie brali udział w zajęciach plastycznych, podczas których wykonali kartki okolicznościowe dla swoich babć i dziadków. Prace wykonywane były techniką dowolną, a uczestnicy dołożyli wszelkich starań, aby miały wysokie walory estetyczne. Młodzież włożyła w ich wykonanie całe swoje serce. Były one miłą niespodzianką i wywołały niejeden uśmiech na twarzach obdarowanych.

Zajęcia te z całą pewnością uwrażliwiły uczestników na losy osób starszych i samotnych. Miały też na celu wzbudzenie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych oraz wzmacnianie kontaktu między pokoleniami.

23.01.24 Wolsztyn

Tekst: Anna Kozłowska
Zdjęcia: Dominika Maszner

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.