Hufiec Pracy w Koninie

20.11.2023 Konin

W ramach obchodów tegorocznego Święta Niepodległości uczestnicy Hufca Pracy w Koninie wraz z wychowawcami nie zapomnieli o właściwej patriotycznej postawie. Stąd 9 listopada 2023 roku, podczas zajęć odbyła się pogadanka nie tylko o wydarzeniach historycznych związanych z tą datą, ale i również dyskutowano o patriotyzmie i tym, czym on jest teraz, a jak był rozumiany dawniej. Nie zabrakło żołnierskich piosenek i wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Cała grupa udała się również do kościoła św. Bartłomieja, a stamtąd przeszła pod pomnik Józefa Piłsudskiego i złożyła wiązankę. Nie zabrakło też reprezentacji podczas obchodów Dnia Niepodległości w mieście właśnie 11 listopada. Uczestnik hufca Kamil Mikołajczyk wraz z zastępcą Komendanta przeszli w uroczystym pochodzie mieszkańców i dygnitarzy pod pomnik Piłsudskiego, gdzie jako delegacja Hufca Pracy w Koninie złożyli wiązankę, a w samo południe odśpiewali hymn wraz z kilkuset motocyklistami w centrum miasta.

Patriotyzm i zaangażowanie młodych ludzi w obchody państwowych uroczystości bez wątpienia pokazują, że właściwe postawy nadal są młodzieży znane, że dbają o polskość w swoim życiu. Tym samym można śmiało powtórzyć za Ignacym Janem Paderewskim słowa, które w swojej pracy konkursowej „Wiwat Niepodległa” przywołał uczeń, „… Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.”

Tekst: Anna Nowakowska-Pytlak
Zdjęcia: Bożena Nowaczewska, Anna Nowakowska-Pytlak

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

15.11.23 Ostrzeszów HP

Z okazji Dnia Niepodległości w dniu 13.11.2023 roku uroczysty apel odbył się w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie, oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, do którego uczęszczają uczestnicy Hufca Pracy w Ostrzeszowie. Podczas apelu odśpiewany został hymn narodowy, a także przypomniane zostały sylwetki tych, którzy walczyli, byśmy dziś mogli być wolni. Wszystko zostało wplecione w program słowno-muzyczny, w którym pieśni przeplatały się z wierszami. Udział w tego typu uroczystościach to dobra okazja do krzewienia w młodych ludziach patriotyzmu oraz przekazywania im dobrych wartości.

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel

Hufiec Pracy w Kole

14.11.23 Koło HP
14.11. Koło

11 Listopada to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. Co roku w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody Święta Niepodległości- najważniejszego Polskiego Święta Narodowego. Upamiętnia ono rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i powrotu naszego kraju na mapie Europy po 123 latach rozbiorów i niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia dla narodu polskiego co roku w Warszawie organizowany jest Marsz Niepodległości, a w innych miastach odbywają się parady, biegi niepodległościowe, koncerty patriotyczne i inne wydarzenia, które sprawiają, że Polacy tłumnie wychodzą z domów, by wspólnie z rodakami świętować niepodległość.

Dzień  11 Listopada to dzień radości i dumy. To również dobra okazja do przekazania młodym pokoleniom wiadomości na temat dziejów historii naszego kraju, zaszczepienia patriotyzmu wśród młodych ludzi, przybliżeniu im takich pojęć jak: kraj, patriotyzm, ojczyzna, wolność, niepodległość, oraz kultywowanie tradycji.

Uczestnicy Hufca Pracy w Kole z tej okazji przygotowali gazetkę tematyczną, a także uczestniczyli w zajęciach wychowawczych poświęconych przedstawieniu genezy i okoliczności odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości. Dzięki tym zajęciom młodzież zachęcona została do poznawania historii naszej ojczyzny oraz uczestniczenia w uroczystościach lokalnych związanych ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Zaproszenie do udziału w uroczystości patriotycznej spotkało się z pozytywnym odzewem uczestników, którzy w tym wyjątkowym dniu pojawili się w tłumie maszerującym ulicami naszego miasta.

Tekst: Ewa Iwańska
Zdjęcia: Anna Mazurek, Ewa Iwańska, Adam Sochacki

Hufiec Pracy we Wrześni

14.11.23 Września

Dzień upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę obchodzimy 11 listopada. Hufiec Pracy we Wrześni, jak co roku, włączył się w świętowanie i upamiętnianie tego historycznego wydarzenia. W związku z tym, młodzież wraz z wychowawcami odwiedziła groby powstańców, a także złożyła hołd pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty, pułku który brał czynny udział w walkach narodowościowych w latach 1918 -1920 oraz w obronie kraju w 1939 roku.

Dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcie, młodzież mogła krzepić swoje postawy patriotyczne, obywatelskie i społeczne. Utrwaliła także istotne wydarzenia z historycznych kart naszego kraju. Zwieńczeniem obchodów 11 listopada był udział w uroczystej Akademii zorganizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni.

Tekst: Martyna Pietryga
Zdjęcia: Dariusz Bibel

Hufiec Pracy w Turku

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium ” 11 listopada – pamiętamy!
Józef PiłsudskiKadra oraz uczestnicy Hufca Pracy w Turku
, tradycyjnie włączyli się w lokalne obchody tego święta, które upamiętniają jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Poległym na wszystkich frontach w walkach o niepodległość Polski oddano cześć podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Na wspólną modlitwę przybyli, przedstawiciele wojska, policji i straży, instytucji, urzędów, zakładów pracy, partii politycznych, szkół oraz mieszkańców powiatu tureckiego.

Następnie zebrani udali się do Parku im. Konstytucji 3 Maja przed pomnik Orła Białego, gdzie odbyły się okoliczne przemówienia.

Minister Ryszard Bartosik w swoim przemówieniu podkreślił „Ta wolność była możliwa dzięki wielkim ojcom naszej niepodległości, którzy, choć różnili się, reprezentowali różne obozy, różne środowiska polityczne przyświecał im jeden cel- odzyskanie niepodległości, do tego celu dążyli przez lata i ten cel osiągnęli. My dziś mamy to szczęście, że możemy świętować, możemy się cieszyć z naszej wolności każdego dnia i dziś radować się w 105. rocznicę odzyskania niepodległości” .

Uczestnicy uroczystości mieli również okazję wysłuchania montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Na koniec uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Orła Białego. Ważnym elementem uroczystości był 34. Bieg Niepodległości ulicami miasta Turku, który rozpoczął się dokładnie o 11.11 spod Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki.

Uczestnictwo w obchodach „Dnia Niepodległości” było żywym dowodem na to, że czujemy się Narodem Polskim. Dla młodzieży z pewnością była to również wyjątkowa lekcja historii.

Tekst: Ewa Jakubowska
Zdjęcia: Elżbieta Szczap

Hufiec Pracy w Śremie

13.11.23 Śrem

W ramach obchodów Święta Niepodległości uczestnicy śremskiego Hufca Pracy przygotowali okolicznościową gazetkę oraz kotyliony.

Reprezentacja młodzieży wraz z wychowawcą wzięła udział w powiatowych obchodach Dnia Niepodległości w Śremie. Uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu, pochodzie ulicami miasta oraz obchodach na śremskim rynku, gdzie odbyło się uroczyste wciągnięcie biało czerwonej flagi na maszt, odśpiewanie hymnu Polski oraz Apel Poległych.

Tekst: Małgorzata Kleczewska
Zdjęcia: Małgorzata Kleczewska, Marta Konieczna

Hufiec Pracy w Kaliszu

13.11.23 HP Kalisz

11 Listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu w całym kraju odbywają się uroczystości, aby upamiętnić odzyskanie przez Polskę Niepodległości, która 123 lata była pod zaborami. Jest to bardzo ważne święto dla wszystkich Polaków, o którym pamięta także uczestnik Hufca Pracy 15-1 w Kaliszu, Jakub Folland, który w tym dniu odwiedził wraz z wychowawcami jednostki miejsca pamięci narodowej – walki o wolność i niepodległość naszego państwa, które znajdują się w Kaliszu.

Uczestnik odwiedził pomnik Adama Asnyka, poety okresu pozytywizmu, który w swoich utworach nawoływał do życia w duchu patriotyzmu, motywował do walki o wolność i uwolnienia Polski z niewoli. Kolejnym punktem był pomnik Józefa Piłsudskiego – polityka, żołnierza, męża stanu i szczególnego działacza niepodległościowego, któremu w hołdzie uczestnik złożył znicz.

– 11 Listopada jest dla mnie szczególnym świętem. Jestem patriotą i nie wstydzę się tego. Gdyby była potrzeba, bez wahania walczyłbym za swój kraj – powiedział uczestnik Hufca Pracy w Kaliszu – Jakub Folland.

Tekst i zdjęcia: Daria Kobza

Hufiec Pracy w Czarnkowie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości młodzież i kadra Hufca Pracy w Czarnkowie 9 listopada 2023 roku złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę.

Uczestnicy oddali cześć polskim patriotom i bohaterom, których działania na przestrzeni ponad stu lat przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu w 1918 roku I wojny światowej Polska powróciła na mapy świata po 123 latach zaborów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.

Przed wyruszeniem pod pomnik młodzież wzięła udział w pogadance na temat wydarzeń oraz osób, których nieugięta postawa bezpośrednio przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Zajęcia służyły kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży oraz zainteresowania historią Polski.

Tekst: Marek Słupczyński
Zdjęcia: młodzież

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

13.11.23 OSIW Szamocin

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie uczczono kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

9 listopada 2023 roku uczestnicy wykonali biało-czerwone kotyliony, które wręczyli swoim kolegom oraz pracownikom ośrodka i Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie. Młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych, po czym sprawdziła swoją wiedzę w Kahoot! historycznym quizie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu zrobili przepyszne rogaliki.

11 listopada kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie – Pani Grażyna Tirfeld, pedagog – Pani Natalia Ptakowska oraz uczestnicy reprezentowali placówkę jako delegacja podczas oficjalnych obchodów. Przedstawicielem Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie była Pani Weronika Winiecka. Najpierw wszyscy udali się na mszę świętą "Za ojczyznę", a następnie przemaszerowali w korowodzie pod Pomnik Wolności. Przy akompaniamencie szamocińskiej orkiestry odbyło się dalsze świętowanie. Delegacja złożyła kwiaty. Na koniec na wszystkich czekały rogale z białym makiem, na które zaprosił Pan Eugieniusz Kucner – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin.

Ochotnicze Hufce Pracy kształtują postawę szacunku wobec historii, tradycji i języka.

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile

13.11.23 Piła

W dniu 11 listopada 2023 roku kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile wraz z uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie wzięła udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski.

W sobotnie popołudnie kadra wspólnie z młodzieżą uczestniczyła w obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów i zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Polska powróciła na mapy świata. Święto Niepodległości to dzień, w którym co roku upamiętnia się bohaterskie czyny tych, którzy walczyli o wolną Polskę w myśl dewizy "Bóg, Honor, Ojczyzna".

– Uczestnicząc od dziecka w obchodach Święta Niepodległości, zawsze jest jeden moment, w którym moje serce zatrzymuje się na chwilę, a ja bardziej niż zawsze czuję się Polakiem… To salwa honorowa i dźwięk spadających łusek… "Bóg, Honor, Ojczyzna" – powiedział Oliwier.

Tekst: Anna Budna-Opałka
Zdjęcia: pracownik UM Piła

Hufiec Pracy w Kościanie

13.11.23 Kościan

Dnia 9 listopada 2023 roku w 105. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę młodzież z kościańskiego Hufca Pracy uczestniczyła w uroczystym Apelu
.

Istotne fakty z tego okresu w ciekawy sposób przedstawiła w prezentacji multimedialnej nauczycielka historii – Pani Katarzyna Marciniak-Helińska. Dzień wcześniej młodzież zaangażowała się w przygotowanie kotylionów, które zostały wykorzystane podczas uroczystości. Przy tematycznej gazetce w barwach biało-czerwonych, przygotowanej przez uczestników i nauczyciela języka polskiego – Panią Ewę Maciesz o godzinie 11.11 został odśpiewany wspólnie z nauczycielami i kadrą jednostki hymn Polski.

Słowa 4 zwrotek hymnu młodzież ćwiczyła podczas lekcji języka polskiego.

Młodzież kościańskiego Hufca Pracy wie, jak ważna dla Polaków jest listopadowa data, że święto to symbolizuje odzyskanie niepodległości i przywrócenie granic naszego kraju po 123 latach zaborów.

Tekst: Beata Rau
Zdjęcia: Ilona Zaczyk

Hufiec Pracy w Kłecku

13.11. Kłecko

Uczestnicy Hufca Pracy 15-41 w Kłecku wzięli udział w uroczystej akademii.

Na początku wspólnie odśpiewano hymn państwowy, następnie przemówienie rozpoczął Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Kłecku. Nawiązał do wydarzeń z historii Polski, które prowadziły do odzyskania wolności, wspomniał o odwadze, uporze i zawziętej walce, którą Polska toczyła przez lata, aby uzyskać upragnioną suwerenność.

Następnie rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez młodzież, tematem, którego było nawiązanie do ważnych wydarzeń i postaci, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Po zakończonym występie odśpiewano pieśń patriotyczną pod tytułem "Pierwsza brygada".

Celem upamiętniania ważnych świąt narodowych jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi oraz nauka szacunku do symboli narodowych, a także rozwijanie poczucia dumy z bycia Polakiem.

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Alina Stachowiak-Kondracka, Katarzyna Lipińska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.