• Kontrast strony

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

Każdego roku 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać pomoc pod numerami telefonów:

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania uruchomiony przez Rzecznika Praw Dziecka
czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/

18 maja 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie odbyły się zajęcia, podczas których młodzież poznała zasady działania telefonów zaufania. Wybierając bezpłatny numer możemy anonimowo porozmawiać z kompetentną osobą, która na pewno wysłucha i wesprze w trudnych chwilach. W celu utrwalenia numerów telefonów uczestnicy wykonali gazetkę ścienną z niezbędnymi informacjami. Młodzież kształcąca się w zawodzie kucharz, pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu upiekła ciasto. Uczestnicy umieścili na nim numery telefonów zaufania. Wspólnie spędzony czas był okazją do integracji i rozmów na ważne tematy.

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy w Koninie

29.05 HP Konin

Mamy XXI wiek i mnóstwo udogodnień, czas niesamowicie szybkiego postępu cywilizacyjnego i wszelkiego rodzaju technologii. Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, dostęp do Internetu, ogrom informacji, spadek odporności psychicznej i rozluźnienie kontaktów społecznych (łącznie z rodzinnymi) rodzą niepokój, frustracje, sprawiają, że żyje się w ciągłym stresie, pod presją czasu. Młodzi ludzie nie widzą, jak i z kim rozmawiać o problemach. Narasta w nich napięcie, z którym nie potrafią sobie poradzić. W celu udzielenia wsparcia w trudnych chwilach powstały infolinie.

17 Maja jest Międzynarodowym Dniem Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. W związku z tym i w oparciu o działania Rady Młodzieży w Hufcu Pracy w Koninie przez cały tydzień prowadzone były działania nawiązujące do tego dnia. Przede wszystkim organizowano pogadanki. Wychowawcy rozmawiali z młodzieżą o telefonach zaufania, jakie są w Polsce. Informowali o formach pomocy, jakie są świadczone za pośrednictwem infolinii. Efektem tych działań było stworzenie plakatu promującego numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Przygotowano również gazetkę informacyjną, na której znaleźć można numery infolinii pomocowych dla małoletnich. Zwieńczeniem działań było wydrukowanie broszury, w której uczestnicy hufca w Koninie sporządzili spis kontaktów telefonicznych do organizacji wspierających młodzież i dzieci w Polsce i w regionie. Podzielono je na grupy tematyczne, dzięki czemu łatwiej odnaleźć kontakt z pomocą psychologiczną, pomocą dla ofiar przemocy, osób wykorzystywanych seksualnie, poszukiwania zaginionych dzieci czy poradnictwo interwencji kryzysowej. Broszury rozdano uczestnikom Hufca Pracy w Koninie i młodzieży świetlicy środowiskowej i lokalnej.

Tydzień Telefonów Zaufania, który zorganizowano w Hufcu Pracy w Koninie, miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nigdy nie są zostawieni samym sobie z problemami, z niepowodzeniami, z krzywdą, którą ich spotkała. Wskazanie telefonów wsparcia jest jedną form pomocy, z której mogą skorzystać młodociani i ważne, by o niej wiedzieli.

Tekst i Zdjęcia: Anna Nowakowska-Pytlak

Hufiec Pracy we Wrześni

25.05 Września

Jak co roku w maju obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Dzień ten poświęcony jest ogólnoświatowym działaniom związanym z obsługą telefonów zaufania. Uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni wydrukowali najważniejsze telefony gdzie można otrzymać pomoc i rozwiesili te informacja na terenie hufca i szkoły. Wychowawcy podczas pogadanek przybliżyli zasady funkcjonowania poradnictwa, zachęcali do szukania pomocy w trudnych sytuacjach dla siebie i innych. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy dzieciom i młodzieży a także poprawa samopoczucia, a często bezpieczeństwa dzwoniących. Telefon zaufania jest darmowy i pomaga w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach, jest czynny całodobowo. Dzięki tej inicjatywie wiele młodych osób dowiedziało się gdzie mogą uzyskać pomoc gdy będzie ona potrzebna.

Tekst i Zdjęcia: Ewa Kajewska

Hufiec Pracy w Lesznie

24.05 Leszno

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, które powstały, aby pomagać młodym ludziom, kiedy mają problem i chciałyby komuś o tym powiedzieć. Telefony Zaufania są bezpłatne i czynne całodobowo. Dzięki temu młodzież wie, że w każdej chwili może porozmawiać o swoim problemie, o sytuacji, z którą nie potrafi sobie poradzić.

W ramach tej inicjatywy w Hufcu Pracy 15-23 w Lesznie, podczas zajęć edukacyjnych rozpropagowano wśród młodzieży informacje o istnieniu telefonów zaufania. Upowszechniono informacje, gdzie młodzież może szukać pomocy poprzez wykonanie gazetki na temat „Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży”.

Tekst i Zdjęcia: Anna Giera

Hufiec Pracy w Kole

23.05 Koło

Problemy emocjonalne w relacjach z rówieśnikami oraz w środowisku szkolnym, a czasami rodzinnym to sytuacje, z którymi spotyka się duża część młodzieży i dzieci na co dzień. Towarzyszą im wówczas złość, smutek, żal, bezsilność, zniechęcenie, a czasami poczucie bycia dyskryminowanym. W takich momentach każde dziecko powinno otrzymać wsparcie od bliskiej osoby, np. rodzica czy najlepszego przyjaciela w formie rozmowy podczas, której mogłoby opowiedzieć o swoich uczuciach. Zdarza się jednak, że młodzież w swych lękach, samotności, a nawet z myślami samobójczymi pozostaje opuszczona i zdana sama na siebie. Wtedy bardzo istotne jest , żeby młodzi ludzie mieli pełną świadomość tego, gdzie mogą szukać pomocy kiedy jej potrzebują. Wychowawcy Hufca Pracy w Kole przeprowadzili wśród uczestników zajęcia wychowawcze podczas, których młodzież dowiedziała się, że w momencie borykania się z problemami na skutek przykrych zdarzeń losowych w ich życiu mogą szukać pomocy pod bezpłatnymi i anonimowymi numerami 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania uruchomiony przez Rzecznika Praw Dziecka. Dzwoniąc pod te numery przekonają się, że pracują tam ludzie, którzy potrafią słuchać i rozumieją młodzież, ponieważ mają doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. 17 maja to Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Z tej okazji uczestnicy przygotowali również gazetkę ścienną z numerami telefonów zaufania, w celu ułatwienia ich zapamiętania.

Tekst: Ewa Iwańska
Zdjęcia: Janina Karasiak, Ewa Iwańska 

Hufiec Pracy w Krotoszynie

23.05 Krotoszyn

Okres dojrzewania niesie za sobą wiele zagrożeń i buntu. W tym czasie młodzież może mieć problemy stworzone przez siebie samych jak i środowisko rówieśnicze, a także przez otaczający świat zewnętrzny, a nawet najbliższych.

Młodzi aktywiści z Hufca Pracy w Krotoszynie pragnąc wywołać dyskusję na temat problemów młodzieży i umiejętności szukania rozwiązania ich przez rówieśników stworzyli tablicę z infografikami numerów zaufania dzieci i młodzieży.

Tablica jest zlokalizowana przy wejściu do hufca i jest zauważalna przez młodzież odwiedzającą placówkę.

- Nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją poza Rzecznikiem Praw Dziecka inne instytucje zajmujące się w trybie nagłym interwencją i pomocą – opowiada Krystian Maciejczak - uczestnik hufca.

Pozostali Uczestnicy, którzy w kolejnych dniach nie odwiedzili jednostki hufca, zostali poinformowani o wydarzeniu za pośrednictwem portalu Facebook, a także na zajęciach wychowawczych z cyklu profilaktyki społecznej.

Tekst i Zdjęcia: Artur Gręda

Hufiec Pracy w Wolsztynie

23.05 Wolsztyn

Każdego roku dzień 17 maja poświęcony jest ogólnoświatowym działaniom z obsługą telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, które mają na celu propagowanie idei pomocy młodym ludziom. Do telefonu zaufania może zgłosić się każda osoba, która potrzebuje wsparcia. W Polsce działa kilka takich linii. Najważniejsze to: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12. Są one całkowicie bezpłatne, czynne całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Młodzi ludzie mogą anonimowo porozmawiać o swoich problemach z rożnymi specjalistami.

W ramach realizacji inicjatywy Przewodnicząca Rady Młodzieży rozpropagowała informację o numerach telefonu na Facebooku. Następnym działaniem było przygotowanie przez wychowanków gazetki tematycznej promującej telefony zaufania oraz ulotek informacyjnych z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Także kadra hufca przeprowadziła z uczestnikami pogadanki na dany temat.

Podjęte przedsięwzięcia miały na celu uwrażliwienie młodzieży na fakt, że w razie sytuacji kryzysowej w ich życiu nie zostaną sami z problemem, a tym samym będą wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc i poradę.

Tekst: Katarzyna Zerbe
Zdjęcia: Dominika Maszner

Hufiec Pracy w Poznaniu

19.05 Poznań

Młodzi ludzie powinni wiedzieć, że jest miejsce, do którego mogą zwrócić się, kiedy przeżywają trudności, gdzie otrzymają konkretna pomoc. I właśnie w tym celu ustanowiono nr 116 111 Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – pierwszym ogólnopolskim, całodobowym i całkowicie bezpłatnym telefonem zaufania dla młodych osób, który służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Wychowawcy Hufca Pracy w Poznaniu doskonale rozumieją wagę tego zagadnienia. W celu zapoznania młodzieży z szukaniem konkretnej pomocy, w szkołach oraz na miejscu – w świetlicy jednostki, młodzi ludzie od swoich wychowawców uzyskali szczegółowe informacje o korzystaniu z tak zwanego Telefonu Zaufania. Dowiedzieli się, czym konkretnie jest Telefon Zaufania, że nie jest to zwyczajny telefon, jak przykładowo do znajomego, aby pogadać o czymś przyjemnym. Telefon Zaufania, konkretne numery, to pierwsze źródło pomocy w sytuacjach problemowych. Mają służyć, zarówno dziecku jak i młodzieży, gdy znajdują się na zakręcie psychicznym. Czasami przecież wystarczy przeprowadzona rozmowa z właściwą osobą, posiadającą odpowiednie kompetencje.

W trakcie spotkań, młodzież stawiała wiele pytań, dzielili się swoimi uwagami, a niekiedy nawet doświadczeniami, co niechybnie świadczy o słuszności podjętego tematu Telefonu Zaufania.   

Tekst: Marek Kwiecień
Zdjęcia: Karolina Szablińska

Hufiec Pracy w Gostyniu

19.05. Gostyń

Międzynarodowy Dzień Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży obchodzony jest dnia 17 maja każdego roku. Inicjatorem święta jest organizacja skupiająca telefony zaufania dla dzieci z całego świata. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy najmłodszym.

Uczestnicy Hufca Pracy w Gostyniu mieli okazję porozmawiać o telefonach zaufania nie tylko z kadrą Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery, ale również z psychologiem.

Dzięki liniom zaufania młodzi ludzie mogą liczyć na bezpłatną profesjonalną pomoc. Specjaliści oferują wsparcie w trybie całodobowym, siedem dni w tygodniu. Młodzież może porozmawiać lub napisać o wszystkim – przyjaźni, miłości, relacjach, domu i rodzinie, przemocy. Przy telefonie dyżurują pedagodzy i psycholodzy, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebującymi pomocy. Potrafią wysłuchać i zrozumieć młodych ludzi. Pomagają dzieciom i młodzieży rozmawiając o sprawach dla nich ważnych i trudnych. Nie dają gotowych rad i rozwiązań. Razem z rozmówcami zastanawiają się, co mogą zrobić, by przezwyciężyć kłopoty i problemy.

Ważne numery telefonów:
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Budzyń

Hufiec Pracy w Kaliszu

19.05 Kalisz

W ramach Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania, uczestnicy Hufca Pracy w Kaliszu wzięli udział w prelekcji, przeprowadzonej przez wychowawcę. Podczas zajęć, młodzież dowiedziała się, z jakimi problemami najczęściej zmagają się młodzi ludzie oraz do jakich instytucji mogą zwrócić się o pomoc. Uczestnicy uzyskali informacje o darmowych numerach telefonów zaufania, pod które mogą dzwonić, jeżeli zmagają się z jakimiś problemami, na przykład: doznają krzywdy fizycznej, psychicznej, nie radzą sobie w życiu, mają pytania związane z dojrzewaniem, chcą porozmawiać o swoich emocjach. Na zakończenie zajęć, młodzież wykonała gazetkę ścienną dotyczącą informacji, których dowiedziała się podczas prelekcji.

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Tekst i zdjęcia: Daria Wikarejczyk

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie

19.05. OSIW Próchnowo

Od początku maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie realizowana była akcja pod Tytułem: "Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży". Współczesna młodzież boryka się na co dzień z problemami, o których nie chcą rozmawiać lub po prostu wstydzą się ich. Młodzi ludzie często nie wiedzą, gdzie mogą poszukać pomocy, ponieważ unikają rozmów o problemach z rodzicami, wychowawcami lub bliskimi osobami. Aby pomóc młodzieży na całym świecie, uruchomiono dla nich wiele numerów telefonów zaufania, pod którymi można anonimowo porozmawiać o problemach.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie przeprowadzono zajęcia edukacyjne  – "Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży", podczas których młodzież dowiedziała się, że istnieją takie linie i czaty, gdzie można anonimowo porozmawiać z kompetentnymi osobami na temat problemów. Kolejne zrealizowane zajęcia to warsztaty z psychologiem  – "Stop przemocy rówieśniczej! Gdzie udać się po pomoc?". Dla podsumowania inicjatywy uczestnicy przygotowali w widocznym miejscu gazetkę promującą numery telefonów, pod które można zadzwonić, aby porozmawiać o dręczących i nurtujących ich problemach.

Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym dotyczącym pomocy, można uświadomić młodzieży, że mogą liczyć na pomoc całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdyż młodzi ludzie borykają się ze swoimi problemami zazwyczaj w samotności. Dzięki telefonom zaufania mogą natychmiast zwrócić się o pomoc, kiedy przeżywają trudne chwile w swoim życiu.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Konys

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

19.05. Ostrzeszów

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, którego inicjatorem jest Child Helpline International – organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. Głównym celem Dnia Telefonów Zaufania jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży poprzez telefony zaufania. Zajęcia przeprowadzono, aby rozpropagować wśród młodzieży informacje o istnieniu telefonów zaufania, które są dostępne przez całą dobę, gdzie młodzież może szukać pomocy w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów.

W związku z udziałem w Ogólnopolskiej akcji Kapituły Samorządności "Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży", aby przybliżyć młodzieży informację o istnieniu telefonów zaufania, kadra wychowawcza Hufca Pracy w Ostrzeszowie przeprowadziła z uczestnikami zajęcia edukacyjne poprzez pogadanki i spotkanie z psychologiem, wysłała prezentację multimedialną, w której młodzież mogła dowiedzieć się, z jakimi problemami może skontaktować się z infolinią telefonów zaufania. Podczas rozmowy młodzież może porozmawiać, zadać pytanie, ale również uzyskać pomoc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.

To bardzo ważne, aby dzieci i młodzież wiedziały, że jest miejsce, do którego mogą zwrócić się, kiedy przeżywają trudności. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pierwszy ogólnopolski, całodobowy i całkowicie bezpłatny telefon zaufania dla młodych osób, który służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Tekst: Katarzyna Wróbel
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel, Małgorzata Wardęga

Hufiec Pracy w Czarnkowie

Z okazji obchodzonego w maju Międzynarodowego Dnia Telefonu Zaufania dla Dzieci w Hufcu Pracy 15-33 w Czarnkowie w dniach od 10 do 12 maja 2023 roku zorganizowano zajęcia propagujące możliwość pomocy dzieciom i młodzieży poprzez telefony zaufania.

W ramach przedsięwzięcia młodzież przygotowała i przekazała swoim koleżankom i kolegom ulotki z numerami telefonów zaufania, pod którymi można anonimowo porozmawiać o swoich problemach oraz wskazówki gdzie można szukać pomocy. Zajęcia służyły upowszechnieniu informacji o istnieniu specjalistycznej, całodobowej pomocy, z której młodzież może skorzystać w razie pojawienia się sytuacji kryzysowych.

Tekst i zdjęcia: Marek Słupczyński

Hufiec Pracy w Kłecku

W Hufcu Pracy w Kłecku w miesiącu maju młodzież brała udział w ogólnopolskiej inicjatywie – Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W ramach przedsięwzięcia dla młodzieży zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze, podczas których uczestnicy dowiedzieli się, gdzie należy dzwonić, aby otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie można uzyskać specjalistyczną i całodobową pomoc. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się także, że podczas wystąpienia w ich życiu sytuacji kryzysowej nie zostaną sami ze swoim problemem.

Na koniec uczniowie wykonali plakaty informacyjne, które umieszczono na gazetkach w szkole i Hufcu Pracy w Kłecku. Celem przedsięwzięcia było rozpropagowanie informacji o możliwości korzystania z telefonów zaufania oraz upowszechnienie informacji, gdzie młodzież może szukać pomocy.

Tekst: Alina Stachowiak- Kondracka
Zdjęcia: Arleta Gohra- Kajdaniak

Hufiec Pracy w Słupcy

W Hufcu Pracy w Słupcy odbyły się zajęcia wychowawcze dotyczące konieczności rozpropagowywania, upowszechniania informacji, gdzie młodzież w razie potrzeby, przez całą dobę może znaleźć pomoc lub otrzymać poradę. Uczestnicy dowiedzieli się: jak funkcjonuje telefon zaufania, kto znajduje się po drugiej stronie słuchawki, że czas rozmowy jest nieograniczony, oraz że 116 111 i 800 12 12 12 to numery bezpłatne, a co najważniejsze rozmowa jest anonimowa. Dzwoniąc na telefon zaufania zawsze będziemy wysłuchani, możemy uwolnić się od kłębiących się w naszej głowie emocji. Nieraz łatwiej opowiedzieć o swoich problemach komuś obcemu.

W trakcie prelekcji wychowawcy wraz z uczestnikami wykonali plakaty oraz stworzyli małe wizytówki z niezbędnymi numerami, które każde dziecko, młody człowiek może mieć przy sobie, a w razie konieczności może przekazać wizytówkę komuś, kto potrzebuje pomocy.

– Najważniejsze jest, żeby nie zostać samemu w ciężkim momencie życia i pozwolić sobie pomóc. – powiedział na zakończenie zajęć Eustachy.

Tekst: Agnieszka Nowacka
Zdjęcia: Urszula Kazuś

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie

19.05 Chraplewo

Wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie przygotowali dla uczestników zajęcia profilaktyczne, dotyczące umiejętności zwracania się o pomoc w sytuacjach, kiedy problemy nas przytłaczają.

Podczas zajęć uczestnicy mogli usłyszeć po raz kolejny, że zawsze mogą zwrócić się o pomoc do kadry wychowawczej ośrodka. Jednocześnie omówione szeroko zostały możliwości korzystania z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Jednym z elementów było przygotowanie plakatu na temat wybranego numeru zaufania. Najładniejszy plakat został powieszony na gazetce z ważnymi informacjami w internacie.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dla młodych osób miejscem, w którym mogą rozmawiać o sprawach dla nich ważnych, o kłopotach czy trudnych sytuacjach i razem z konsultantami szukać rozwiązań najtrudniejszych problemów.

Tekst i zdjęcia: Paweł Najdek

Hufiec Pracy w Kościanie

19.05 Kościan

W związku z obchodami Dnia Telefonów Zaufania w Hufcu Pracy w Kościanie przygotowano okolicznościową gazetkę oraz odbyły się spotkania młodzieży z Policją. Uczestników uświadomiono, że gdy potrzebują wsparcia, pomocy i rozmowy co jest dla nich ważne, a sprawia im kłopot zawsze czuwa ktoś, kto anonimowo, bezpłatnie, chętnie i dyskretnie wysłucha i pokieruje. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się spotkania z młodzieżą w grupach wychowawczych, na których zostaną szczegółowo omówione zasady funkcjonowania, na jaki temat można porozmawiać i kim są konsultanci. Szczególną uwagę kadra Hufca Pracy w Kościanie chce zwrócić na to, aby młodzież nie pozostawała obojętna na problemy swojego otoczenia, chciała i umiała reagować.

Tekst: Karolina Kręgielska
Zdjęcia: Lucyna Skorczyk

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.