Hufiec Pracy w Ostrzeszowie

Jednym z pierwszych konkursów organizowanych przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu w nowym 2024 roku był Wojewódzki Konkurs Literacki pod tytułem: "Moje postanowienia noworoczne".

Celem konkursu była między innymi popularyzacja autorskiej twórczości literackiej uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży, a także doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych.

Każdy uczestnik, który zdecydował się wziąć udział w konkursie, miał za zadanie w formie opowiadania opisać swoje postanowienia noworoczne. Mogły to być postanowienie z lat ubiegłych, tegoroczne oraz te, które dotyczyły pasji, zainteresowań, życia rodzinnego lub osobistego rozwoju uczestników.

Komisja konkursowa wybrała jedną, najciekawszą pracę. Opowiadanie spełniające wszystkie wymagane w konkursie kryteria, zostało wysłane na kolejny etap do Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu. Kadra Hufca Pracy w Ostrzeszowie trzyma kciuki za uczestnika oraz czeka na wyniki.

31.01.2024 Ostrzeszów

Tekst i zdjęcia: Daria Blewąska

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie

W dniu 30 stycznia 2024 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Chraplewie podsumowano etap hufcowy Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne". Komisja konkursowa w składzie: Pani Agnieszka Piasek – Przewodnicząca, Pan Robert Szeszuła – członek, Pani Aleksandra Baranowska – członek, spośród wszystkich złożonych prac wybrała laureatów konkursu:

I miejsce – Kamil Batura,
II miejsce – Wiktoria Paczyńska,
III miejsce – Małgorzata Kałuża.

Praca Kamila będzie reprezentować Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie w kolejnym etapie konkursu. Komisję konkursową urzekło podejście do tematu, styl wypowiedzi oraz realność i uzasadnienie postanowień noworocznych uczestnika. Ponadto realizację niektórych postanowień kadra może obserwować u Kamila w trakcie pobytu w internacie.

Kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie serdecznie gratuluje wszystkim laureatom, a Kamilowi życzy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

31.01.chra

Tekst: Aleksandra Baranowska
Zdjęcie: uczestnik Stanisław Kondziołka

Hufiec Pracy w Krotoszynie

Koniec roku jest najlepszym czasem na podsumowania, lecz nie tylko. Najczęściej jest to także czas kiedy zaczynamy wyznaczać sobie postanowienia noworoczne oraz zaczynamy planować zmiany w swoim życiu. Tradycją już stało się ustanawianie nowych celów na przełomie starego i nowego roku. Mają one wywołać pozytywne zmiany lub spełnić nasze marzenia.

W dniu 26 stycznia 2024 roku kadra Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie podsumowała Wojewódzki Konkurs Literacki "Moje postanowienia noworoczne". Celem konkursu było napisanie pracy w formie opowiadania lub eseju, w której uczestnik przedstawił swoje postanowienia noworoczne, które udało mu się zrealizować lub wskazać plany, jakie zamierza urzeczywistnić w tym roku.

Komisja konkursowa wyłoniła najlepszą pracę, którą napisała uczestniczka Monika Twardowska – uczennica I klasy Szkoły Branżowej w Kobylinie. Będzie ona reprezentować jednostkę na etapie wojewódzkim konkursu. Monice i pozostałym uczestnikom kadra krotoszyńskiej jednostki życzy wytrwałości w realizacji swoich postanowień noworocznych.

30.01.2024 Krotoszyn kon.lit

Tekst: Magdalena Garstka                                                                
Zdjęcia: Sylwia Witkowska                                     

Hufiec Pracy w Koninie

W Hufcu Pracy w Koninie 26 stycznia 2024 roku odbyły się eliminacje hufcowe Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia  noworoczne".

W eliminacjach wzięło udział 13 uczestników, którzy mieli za zadanie napisać pracę tematyczną w formie opowiadania lub eseju. Spośród wszystkich prac wybrano jedną – uczestniczki szkolenia kursowego odbywającej praktyczną naukę zawodu na warsztatach krawieckich w Hufcu Pracy w Koninie. Jej praca literacka została wysłana na wojewódzki etap konkursu.

kl. 30.01.2024 Konin HP

Tekst: Hanna Zięba
Zdjęcia: Marta Marcinkowska

Hufiec Pracy w Turku

Każdego roku wiele ludzi podejmuje postanowienia noworoczne w nadziei na wywołanie pozytywnych zmian. Zwykle postanawiamy zmienić niepożądaną cechę lub zachowanie, osiągnąć osobisty cel lub w inny sposób poprawić swoje życie. Postanowienia noworoczne obejmują praktycznie każdy obszar naszego życia – od zdrowego stylu życia przez decyzje związane z rodziną po ambitne plany zawodowe. Dlatego, właśnie początek roku jest momentem, w którym postanawiamy wdrożyć plany w nadziei zmian, o jakich marzymy.

Dnia 25 lutego 2024 roku w Hufcu Pracy w Turku odbyło się rozstrzygnięcie I etapu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne". W przedsięwzięciu brała udział chętna młodzież z poszczególnych grup wychowawczych. Konkurs miał charakter indywidualny, a zadaniem każdego uczestnika było napisanie opowiadania lub eseju na temat postanowień, które we wcześniejszych latach udało mu się zaplanować i zrealizować lub plany, jakie chciałby zrealizować w tym roku. Młodzież wykazała się kreatywnością twórczą, przedstawiając swoje wizje dotyczące postanowień i ich realizacji.

Komisja w składzie: Komendant Hufca Pracy – Pan Zenon Grzelak oraz wychowawcy – Pani Agnieszka Kończak i Pani Ewa Jakubowska, oceniając prace literackie, brali pod uwagę poprawność językową, ortograficzną, gramatyczną oraz zgodność pracy z tematem. Uczestnicy w swoich opowiadaniach wykazali się pomysłowością, wyobraźnią twórczą. Spośród siedmiu przesłanych prac, została wybrana najciekawsza, napisana przez uczestniczkę – Patrycję Maleszę, która będzie reprezentowała jednostkę w etapie wojewódzkim.

Turek 30.01.2024

Tekst: Agnieszka Kończak
Zdjęcia: Ewa Jakubowska

Hufiec Pracy w Kaliszu

Kadra z Hufca Pracy w Kaliszu przeprowadziła eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić w formie opowiadania lub eseju swoje postanowienia noworoczne, które udało im się zrealizować lub które dopiero zamierzają spełnić. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodzieży, zachęcenie do prezentowania swoich umiejętności twórczych, doskonalenie pisania opowiadań czy esejów.

Komisja konkursowa oceniając prace, brała pod uwagę ich zgodność z regulaminem, poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcje, a także ciekawość treści, stopień zainteresowania czytelnika. Najciekawszą pracę napisała Malwina Kostro – uczestniczka I klasy Szkoły Branżowej I stopnia i to jej opowiadanie zostanie wysłane na etap wojewódzki konkursu. Ponieważ temat był związany z historią i przeżyciami uczestników, ich doświadczeniami, opowiadanie pisali oni z lekkością i swobodą.

k.l 30.01.2024 Kalisz

Tekst i zdjęcia: Daria Kobza

Hufiec Pracy w Kościanie

Dnia 26 stycznia 2024 roku w Hufcu Pracy w Kościanie został rozstrzygnięty Wojewódzki Konkurs Literacki "Moje postanowienia noworoczne".

W pracach nadesłanych przez uczestników przejawiała się różnego rodzaju tematyka: "Będę lepiej zorganizowany", "Zacznę ćwiczyć", "Ograniczę słodycze", "Będę żyć pełnią życia".

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami komisja konkursowa zdecydowała się wyłonić opowiadanie autorstwa Radosława Fabisiaka – "Zacznę spędzać więcej czasu z rodziną", która tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

Przy ocenie komisja brała pod uwagę: ciekawy pomysł, zgodność pod względem tematycznym, poprawność ortograficzną, interpunkcyjną oraz stylistyczną.

30.01.2024 HP Kościan

Tekst: Lucyna Skorczyk
Zdjęcie: Karolina Kręgielska

Hufiec Pracy w Wolsztynie

Uczestnicy Hufca Pracy w Wolsztynie wzięli udział w hufcowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży, doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych, popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Uczestnik miał za zadanie przedstawić w formie opowiadania lub eseju swoje postanowienia noworoczne, które udało się już zaplanować i zrealizować lub plany, jakie zamierza zrealizować w roku 2024.

Komisja konkursowa wybrała najciekawszą pracę uczestniczki i uczennicy III klasy Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Wolsztynie – Karoliny Stoksik. Opowiadanie to spełniało kryteria konkursowe: zgodność pracy z tematem, pomysłowe ujęcie tematu, ekspresja przekazu, poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.

Praca Karoliny została wysłana na kolejny etap do Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu. Kadra Hufca Pracy w Wolsztynie czeka na wyniki i trzyma kciuki.

30.01.2024 Wolsztyn

Tekst: Katarzyna Zerbe
Zdjęcia: Dominika Maszner

Hufiec Pracy w Kole

Konkursy literackie stanowią unikalną szansę na zaprezentowanie swojego talentu przed szerszymi kręgami odbiorców. W Hufcu Pracy w Kole, 26 stycznia 2024 roku odbyło się podsumowanie hufcowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Celem konkursu była popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży oraz doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych. Laureatką konkursu na etapie hufcowym została Oliwia Lewicka, ponieważ jej opowiadanie wyróżniło się ciekawą treścią, kreatywnością i oryginalnością. Uczestniczka potrafiła zainteresować konkretną i interesującą kwestią. Myślą przewodnią pracy uczestniczki był opis postanowień noworocznych odnoszący się do rozwoju osobistego i pomysłów na dalszą edukację, pracę, a także zdrowy styl życia.   

29.01.2024 Koło

Tekst: Ewa Iwańska
Zdjęcia: Janina Karasiak

Hufiec Pracy we Wrześni

Pisanie rozwija naszą wyobraźnię, pozwala przelać myśli w słowa, a także wykreować wszystko to, o czym marzymy.

W dniu 26 stycznia 2024 w Hufcu Pracy we Wrześni został rozstrzygnięty hufcowy etap Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne", w którym wzięło udział 10 uczestników. Młodzież miała za zadanie napisać pracę w formie opowiadania lub eseju, który według założeń regulaminowych powinien opisywać tegoroczne lub wcześniejsze postanowienia noworoczne. Zaprezentowane wypracowania opiewały w różnorodne historie nacechowane emocjami i nadziejami, a także tryskały pozytywnym humorem. Uczestnicy doskonale wywiązali się z zadania, zachowując przy tym ustalone: formę, temat i kryteria.

Kadra wychowawcza, spośród nadesłanych prac, wybrała jedną, która została wysłana na etap wojewódzki konkursu.

29.01.2024 Września

Tekst: Martyna Pietryga
Zdjęcia: Paulina Stawska

Hufiec Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

26 stycznia 2024 roku w 15-4 Hufcu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim nastąpiło podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Do konkursu zgłosiło się 14 uczestników, którzy wyrazili chęć prezentowania swoich talentów literackich. Oceniając prace, komisja konkursowa mogła przyznać maksymalnie 40 punktów. Pod uwagę wzięto zgodność pracy z tematem, kreatywność, oryginalność pomysłu, poprawność językową stylistyczną i ortograficzną pracy. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Komendanta Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim – Pani Ewy Kurzawy wyłoniła 1 pracę literacką autorstwa Anny Brody, która zostanie przesłana do etapu wojewódzkiego. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz karty upominkowe.

Tekst: Jolanta Płócienniczak
Zdjęcia: Ewa Suska

Hufiec Pracy w Kłecku

W Hufcu Pracy 15-41 w Kłecku odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy mieli za zadanie napisać w formie eseju lub opowiadania o swoich marzeniach i postanowieniach na nowy rok, które chcieliby spełnić. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością i pomysłowością. Zwycięska praca należy do uczennicy klasy I Szkoły Branżowej, której praca okazała się najciekawsza i spełniała wszystkie wymogi.

29.01.2024 Kłecko

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Alina Stachowiak-Kondracka

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie

Dnia 24 stycznia 2024 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie odbył się finał etapu ośrodkowego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod tytułem "Moje postanowienia noworoczne".

Wychowawca – Pani Dagmara Nowak zorganizowała zajęcia popołudniowe, gdzie przedstawiła tematykę prac oraz omówiła z uczestnikami regulamin konkursu. Następnie młodzież z zapałem wzięła się do pracy. Bardzo chętnie napisali swoje postanowienia noworoczne. Nie było to takie proste, jak się na początku wydawało. Każdy z uczestników opowiedział o swoich postanowieniach i co mogliby w sobie zmienić w tym 2024 roku.

W konkursie udział wzięło czterech uczestników. Następnie komisja konkursowa wyłoniła jedną pracę, która ich zdaniem była najlepsza i spełniała wszystkie kryteria konkursu literackiego. Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikował się Kamil Wietrzykowski.

Próchnowo 26.01.24

Tekst i Zdjęcia: Dagmara Nowak

Hufiec Pracy w Gostyniu

W dniu 24 stycznia 2024 roku w Hufcu Pracy w Gostyniu odbyły się eliminacje hufcowe do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne".

Do konkursu przystąpiły 3 osoby. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży oraz doskonalenie umiejętności budowania wielozadaniowych wypowiedzi pisemnych. Uczestnik konkursu miał za zadanie przedstawić w formie opowiadania lub eseju swoje postanowienia noworoczne, które udało mu się zaplanować, zrealizować lub plany, jakie zamierza zrealizować w tym roku.

Prace były bardzo różnorodne, twórcze, a młodzież wykazała się dużą pomysłowością w stawianiu sobie postanowień noworocznych. Praca laureatki trafi na dalszy etap konkursu do Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu.

25.01.24 Gostyń

Tekst: Ewelina Witkowska
Zdjęcia: Małgorzata Harendarz

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie chętnie biorą udział w różnego typu konkursach i zabawach, które podlegają ocenie i są nagradzane.

24 stycznia 2024 roku został rozstrzygnięty etap hufcowy Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Moje postanowienia noworoczne". Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować w formie opowiadania lub eseju swoje plany na 2024 rok. W konkursie wzięło udział 12 osób.

Komisja zgodnie uznała, że najlepszą była praca Nikoli Rozynek. Podczas oceny zwrócono szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem, kreatywność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną. Opowiadanie trafiło na dalszy etap konkursu do organizatorów, czyli Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu.

Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Była doskonałą okazją do popularyzacji amatorskiej twórczości literackiej uczestników. Kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie serdecznie gratuluje Nikoli!

– Chętnie przyłączyłam się do konkursu, ponieważ zainteresował mnie temat postanowień. Z niecierpliwością czekam na wyniki – skomentowała Nikola – laureatka etapu hufcowego.

25.01.24 Szamocin
Tekst: Natalia Ptakowska
Zdjęcia: Weronika Winiecka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.