• Kontrast strony

Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę w Toruniu odwiedził Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Biura Edukacji i Zatrudnienia KG OHP Sławomir Męcina. Wizyta odbyła się przy okazji udziału w spotkaniu Duszpasterzy  Wojewódzkich OHP, które odbyło się w Diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz oprowadziła gości po siedzibie Komendy. Zastępca Komendanta Głównego odwiedził również Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu. Pracownicy mieli możliwość rozmowy  na temat swojej pracy, mogli pochwalić się sukcesami oraz porozmawiać na temat wyzwań stojącymi przed  naszą instytucją.

Podczas spotkania Zastępcy Komendanta Głównego OHP i Dyrektora Biura Edukacji i Zatrudnienia  z Wojewódzkim Komendantem OHP i jej Zastępcą omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Komendy, w tym zagadnienia merytoryczne, etatowe, a także lokalowe.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Toruniu Zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski odwiedził internat, siłownię, świetlicę oraz warsztaty szkoleniowe – fryzjerski oraz gastronomiczny. Rozmowy z młodzieżą dotyczyły wyboru ścieżki zawodowej, pobytu w internacie ośrodka, wsparcia ze strony OHP oraz dalszych planów życiowych.

Młodzież z Ośrodka  wraz z Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP włączyła się również w program spotkania Duszpasterzy uczestnicząc w mszy świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w intencji całej Rodziny OHP.