• Kontrast strony

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu odbyły się wojewódzkie etapy konkursów „Sprawny w zawodzie 2023” oraz „Bezpieczny w pracy 2023”.

„Bezpieczny w pracy” to konkurs organizowany przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, skierowany do wszystkich uczestników OHP, dla których zadaniem było rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań o tematyce związanej z BHP i elementami prawa pracy. Gościem honorowym był Pan Andrzej Bugalski – Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, natomiast członkiem komisji konkursowej była pani Ewa Kalemba – Starszy Inspektor Pracy w Toruniu. Poziom konkursu był  bardzo wysoki a rywalizacja zacięta, o czym świadczy konieczna do wyłonienia laureatów dogrywka. Ostatecznie I miejsce zajęła Zuzanna Gąsiorek z Hufca Pracy w Inowrocławiu.

Po rozwiązaniu testu wiedzy uczestnicy konkursu „Bezpieczny w Pracy – 2023” brali udział w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził certyfikowany instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej i jednocześnie wychowawca  OSiW Maksymilian Nałudka.  Po pokazach uczestnicy konkursu wysłuchali  prezentacji dot. projektów realizowanych w jednostkach OHP. Przedstawiono młodzieży korzyści udziału  w wymianach międzynarodowych na przykładzie  zrealizowanych projektów. Młodzież brała też udział w quizie poświęconym projektom. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Dulska, specjalista w Zespole Programów Międzynarodowych.

 „Sprawny w zawodzie” to konkurs  zawodowy skierowany do uczestników ostatniego roku nauki zawodu w kategorii kucharz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych.  Najlepsi fachowcy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko – Pomorskiej WK OHP,  tj. Grudziądza, Torunia,  Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka rywalizowali w Toruniu o tytuł najlepszego w województwie. Celem konkursu było zweryfikowanie wiedzy i umiejętności zawodowych młodzieży przystępującej niebawem do egzaminów zawodowych. Konkurs składał się z 2 części -  teoretycznej i praktycznej. Na test wiedzy w każdej kategorii składało się 40 pytań. W części praktycznej  zadaniem kucharzy było przygotowanie filetu z kurczaka sauté z kluskami kładzionymi i buraczkami duszonymi z selerem oraz deseru sernikowego z borówkami. Fryzjerzy musieli wykonać  na modelce asymetryczną fryzurę wieczorową z zastosowaniem lokowania włosów oraz zadania na główce fryzjerskiej -  wyciskanie fal na mokro i ondulacja wodna. Mechanicy pojazdów samochodowych musieli wykonać obsługę techniczną pojazdu na prośbę klienta.

Wszystkie zadania oceniane były przez komisje konkursowe  składające się z 3 osób -  specjalistów w danej kategorii.  O ostatecznym wyniku decydowała suma punktów z dwóch części konkursowych.

W kategorii kucharz I miejsce zajęła Zuzanna Grzegorczyk z OSiW w Toruniu, w kategorii fryzjer Oliwia Beczek również z OSiW w Toruniu a w kategorii mechanik pojazdów samochodowych Paweł Wiadro z  Hufca Pracy w Brodnicy.

Dziękujemy  Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Bydgoszczy, Restauracji „Ugotowany” w Bydgoszczy, Restauracji „Słoneczne Tarasy” w Toruniu, ASB Auto Rafał Boliński w Toruniu oraz Firmie POLWELL Sp. z. o.o. Fale Loki Koki za ufundowanie nagród w konkursach.

Zwycięzcy będą reprezentować Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendę OHP podczas etapu Ogólnopolskiego Konkursu, który odbędzie się w Gołdapi.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!