• Kontrast strony

Pracowity był  początek wakacji dla uczestników oraz kadry Hufca Pracy we Włocławku, bowiem uczestniczyli w „Jarmarku Włocławskim” zorganizowanym w ramach obchodów „Dni Włocławka‘’.  

Głównym celem stoiska była promocja działalności OHP w ramach akcji rekrutacyjnej. Była to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów z włocławską młodzieżą i potencjalnymi pracodawcami u których uczestnicy będą realizować praktyczną naukę zawodu.

Na stoisku promocyjnym uczestnicy oraz pracownicy Hufca Pracy we Włocławku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku odpowiadali na pytania związane z rekrutacją, działalnością OHP oraz korzyściami płynącymi z uczestnictwa w OHP. Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z formami wsparcia dla młodzieży a także wszelkimi kwestiami dotyczącymi kształcenia zawodowego pracowników młodocianych. Materiały promocyjne były rozdawane nie tylko na stoisku, ale również podczas spaceru ulicą Włocławka na której odbywał się jarmark.

Stoisko OHP podczas Jarmarku cieszyło się dużym zainteresowaniem, a Jarmark Włocławski już na stałe wpisał się w kalendarz imprez włocławskiego Hufca Pracy.