• Kontrast strony

Klimatyzacja to proces przetwarzana powietrza mający na celu zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza zapewniający komfortowe funkcjonowanie człowieka.  Urządzeniem możemy schładzać oraz ocieplać pomieszczenie, dlatego coraz częściej jest ono montowane w polskich budynkach. Instalator klimatyzacji to obecnie poszukiwany fachowiec, co za tym idzie szkolimy uczestników OHP i absolwentów OHP  jednocześnie dając im możliwość na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

W minionym tygodniu w Bydgoszczy odbył się trzydniowy kurs organizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Szkolenie skierowane było do uczestników 2-2 Hufca Pracy i absolwentów OHP, którzy podczas 24 godzin szkoleniowych nabyli wiedzę z zakresu montażu klimatyzatorów.

Podczas zajęć teoretycznych młodzież poznała zasady działania klimatyzacji, obliczała jak dobierać moc  i nauczyła się pisać protokół po wykonanym montażu. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznali  połączenia kielichowe, lutowali, wykonywali praktyczne próby szczelności, dokonywali pomiarów. Młodzież wiedzę od razu wykorzystywała w życiu codziennym przykładowo obliczając jaką kwotę zapłacą za ogrzewanie bądź schładzanie pomieszczenia w którym obecnie mieszkają jeśliby klimatyzator były włączony 4 godziny albo cały dzień.

- Jestem wdzięczny za możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Jestem z zawodu murarzem-tynkarzem i wykorzystam wiedzę w obecnej mojej pracy i poszerzę swoje kontakty zawodowe - wyznał absolwent 2-2 HP w Bydgoszczy.

Na koniec zajęć uczestnicy przystąpili do wewnętrznego egzaminu i otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu na  drukach MEN. Możliwość bezpłatnego szkolenia się w ramach uczestnictwa w OHP jest wyjątkową okazją do rozwijania się, zdobycia doświadczenia, które może przydać się na różnych etapach życia.