• Kontrast strony

Za nami kolejne działania w ramach Projektu Solidarności "Tworzymy magiczny świat dzieci" (2023-1-PLO1-ESC30-SOL-000147082) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tym razem jako grupa inicjatywna zorganizowaliśmy zajęcia pod hasłem „Młody Artysta” dla dzieci i młodzieży z sołectwa Więcławice. Przedsięwzięcie miało charakter integracyjny. Chcieliśmy, żeby dzieci i młodzież podczas zajęć wykonania mydła i świec żelowych, lepiej się poznała i polubiła. Była to także okazja do nabycia nowych umiejętności i wiary we własne siły oraz talent. Pokazaliśmy, iż można w sposób kreatywny i ciekawy spędzić czas wolny. Dzieła stworzone przez młodych artystów świadczyły o ich nieograniczonej wyobraźni. Wykonane prace były kolorowe, pachnące i zachwycające. Przerywnikiem między warsztatami artystycznymi były gry i zabawy sportowe. Wszyscy się bardzo dobrze bawili i z niecierpliwością oczekujemy na następne spotkanie.[Grupa inicjatywna przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Grygrowicz – st. wychowawcy Hufca Pracy w Inowrocławiu]

#TMŚDz #EuropejskiKorpusSolidarności #ProjektySolidarności #EUSolidarityCorps