• Kontrast strony

W drugiej połowie lipca 2023r. grupa inicjatywna 5 uczestników Hufca Pracy  w Inowrocławiu przeprowadziła pierwsze działania w ramach Projektu Solidarności "Tworzymy magiczny świat dzieci" (2023-1-PLO1-ESC30-SOL-000147082) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja naszego projektu będzie trwała przez okres czterech miesięcy (lipiec – październik 2023), w ramach którego zaplanowane zostały działania z myślą o dzieciach i młodzieży z Sołectwa Więcławice. Podczas pierwszego spotkania wspólnie przygotowywaliśmy kolorowe bransoletki własnoręcznie przez nas zaprojektowane. Zajęcia były  doskonałą okazją do poznania i wzajemnej integracji. Kolejną częścią przedsięwzięcia były gry i zabawy na świeżym powietrzu. Mimo rozbieżności wiekowej dobry humor i zabawa nie opuszczały nas nawet na chwilę.  Z niecierpliwością oczekujemy na następne spotkanie.                                                                                                                              

Wszystkich tajemnic dotyczących projektu na tym etapie realizacji nie chcemy jeszcze zdradzać ale jedno jest pewne, na nudę i brak atrakcji nikt na pewno nie będzie narzekał. Dlatego też nie zwalniamy tempa i planujemy realizację kolejnych działań najlepiej jak potrafimy. [Grupa inicjatywna przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Grygrowicz – st. wychowawcy Hufca Pracy w Inowrocławiu]

#TMŚDz #EuropejskiKorpusSolidarności #ProjektySolidarności #EUSolidarityCorps