• Kontrast strony

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku po raz kolejny wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowało Targi Pracy, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami zainteresowanymi zatrudnieniem pracowników. Wystawcami byli lokalni pracodawcy oferujący pracę krótkoterminową oraz stałą, jak również instytucje rynku pracy.

Na Targach Pracy nie tylko można było znaleźć pracę, ale również poznać przedstawicieli różnorodnych firm i stworzyć wartościową sieć kontaktów na przyszłość. Wydarzenie aktywizowało zawodowo poszukujących pracy jako przyszłych pracowników wchodzących na rynek pracy i wskazało im szereg narzędzi dotyczących samorozwoju i ścieżek kariery w danej firmie.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży promowało usługi rozwoju zawodowego oraz Europejskie Służby Zatrudnienia EURES. Podczas wydarzenia można było zapoznać się z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy oraz Hufca Pracy, a także skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych.

Głównym celem Targów Pracy było zaprezentowanie różnorodnej oferty rynku pracy, przedstawiono aktualne oferty pracy m.in. w mechanice, automatyce, gastronomii i produkcji. Młodzieżowe Biuro Pracy z Włocławka przygotowało dla młodzieży do 25 roku życia oferty pracy krótkoterminowej i sezonowej w ramach Akcji Lato z OHP. Pośrednik pracy nawiązała współpracę z wyżej wymienionymi pracodawcami w zakresie pozyskania miejsc przygotowania zawodowego dla uczestników Hufca Pracy we Włocławka.

Targi Pracy stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z lokalnymi ofertami pracy, wymaganiami na danych stanowiskach oraz możliwościami zatrudniania. Spotkania na neutralnym gruncie z firmami mogą zaprocentować w przyszłym ukierunkowaniu na danego pracodawcę oraz budowaniu kariery zawodowej.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy uzyskali informacje o warunkach pracy, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.