• Kontrast strony

Idzie wiosna, a wraz z nią nowe wyzwania dla pracy i kariery.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich to największa i najstarsza państwowa szkoła w Bydgoszczy. Uczelnia po raz kolejny zorganizowała Targi Pracy, które były okazją dla  pracodawców i instytucji z regionu do zaprezentowania swojej oferty i pozyskania kandydatów do pracy.

Jak co roku wśród wystawców nie zabrakło również bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Jednostka reprezentowana była przez pośredników pracy i doradców zawodowych, którzy informowali zwiedzających o ofertach pracy tymczasowej, sezonowej, a także rekomendowali usługi sieci EURES. Doradcy zawodowi przedstawiali możliwości, jakie dla młodych ludzi niesie ze sobą rynek pracy i przyszły potencjalny pracodawca. Udzielali wskazówek dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych i trendów w zakresie rekrutacji.

Podczas targów, które odbyły się 23 marca 2023r. ofertę swoją prezentowało ponad 60 wystawców różnych branż gospodarczych. Była to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów z pracodawcami oraz młodzieżą wkraczającą na rynek pracy.

Nasze stoisko cieszyło się zainteresowaniem ze strony studentów z Polski i z zagranicy, jak również młodych osób bezrobotnych poszukujących aktywnie zatrudnienia. Uczestnicy Targów zainteresowani byli podjęciem pracy krótkoterminowej, zdobycia nowych umiejętności zawodowych poprzez kursy i szkolenia, a także możliwością przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Czas spędzony na targach uważamy za owocnie wykorzystamy, za co dziękujemy uczestnikom i wystawcom.