• Kontrast strony

Projekt „Aktywni górą!” nabrał rozpędu. Młodzież bydgoskiego hufca pracy 2-2 bierze udział w zajęciach z zakresu kształtowania kompetencji miękkich, tak potrzebnych w swobodnym i skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. Jest to europejska klasyfikacja określająca i porządkująca kompetencje, umiejętności, kwalifikacje oraz zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz szkolenia zawodowego.

Klasyfikacja ta pomaga rozróżniać i zarządzać kwalifikacjami, umiejętnościami oraz redukować bariery ograniczające mobilność zawodową.

Szkolenia w ramach ESCO realizowane są w Bydgoszczy w ramach trzech modułów: „Rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych”, "Automotywacja i radzenie sobie ze stresem", „Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy". Uczestnicy wybierając te kierunki kierowali się chęcią lepszego zrozumienia swoich mocnych stron i zdobyciem umiejętności określania realnych celów zawodowych. Szkolenie takie pomoże zdobywać nową wiedzę i umiejętności, a także zrozumieć różne aspekty kariery zawodowej. Dzięki temu staną się bardziej wszechstronni i elastyczni.

 – Mam nadzieję, że po tym szkoleniu będę bardziej pewna siebie i łatwiej znajdę dobrą pracę -  powiedziała jedna z uczestniczek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.