• Kontrast strony

Maj to nie tylko matury i egzaminy zawodowe. To czas podejmowania przez ósmoklasistów pierwszej istotnej decyzji o znaczeniu edukacyjno-zawodowym. Wybór szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważny, ponieważ determinuje profil nauki młodego człowieka na najbliższe lata. W tym czasie trzeba objąć młodzież szczególnym wsparciem, aby zajęci nauką i przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty mieli wiedzę niezbędną do świadomego wyboru kierunku kształcenia.

Od wielu lat taką pomoc oferują doradcy zawodowi bydgoskiego CEiPM. Ich doświadczenie jest źródłem ważnych informacji dla studentów przygotowujących się do pracy w obszarach poradnictwa zawodowego, dlatego z inicjatywy CEiPM Bydgoszcz 10 maja br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyło się seminarium pn. „Jak OHP wspiera młodzież w rozwoju zawodowym”.

W trakcie spotkania studenci mieli okazję obserwować pracę doradcy podczas zajęć warsztatowych z uczniami 8 klasy Szkoły Podstawowej w Przyłękach. W indywidualnych rozmowach poruszano tematy związane z potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi młodzieży oraz ofertą OHP w zakresie rozwoju zawodowego uczniów. Wszyscy byli zgodni, że zajęcia doradców zawodowych prowadzone w szkołach podstawowych są bardzo potrzebne i dają młodym ludziom szansę omówienia swoich planów zawodowych ze specjalistą.

– Fajne były te zajęcia, teraz wiem, że mój pomysł na szkołę jest trafiony – powiedział jeden z uczniów.

Dodatkowo w trakcie seminarium dla wszystkich zainteresowanych studentów dostępne było stoisko informacyjne OHP, na którym można było zapoznać się z ofertą OHP w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych.

Formuła spotkania była dość eksperymentalna, ponieważ łączyła uczniów szkoły podstawowej, studentów i aktywnych zawodowo doradców. Ten format jednak okazał się być trafny, dlatego już zadeklarowano powtarzanie tego typu inicjatyw w przyszłości.