• Kontrast strony

Kompetencje informatyczne (cyfrowe) należą do ośmiu kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Zaliczamy do nich również: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Postępujące coraz dynamiczniej zmiany stawiają przed dzisiejszymi uczniami zupełnie nowe wyzwania informacyjno-komunikacyjne. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń współcześnie trzeba zmierzyć się z koniecznością wykształcenia u młodzieży umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków na rynku pracy związanych z cyfryzacją.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z kompetencjami cyfrowymi pożądanymi w dorosłym życiu prywatnym i zawodowych pracownicy rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku zorganizowali szkolenie z zakresu w/w kompetencji jako jednej z kluczowych w kontekście poszukiwania zatrudnienia, pracy i komunikacji.

Pierwszego dnia szkolenia doradca zawodowy omówił z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia IMPULS we Włocławku aspekty związane z poszukiwaniem zatrudnienia tj. wyszukiwanie ofert pracy w Internecie, korzystanie z kreatorów dokumentów aplikacyjnych, aplikowanie online, czy analiza lokalnego rynku pracy. Młodzież uzyskała informacje na temat obsługi aplikacji i bezpiecznych zakupów online, jak również kwestie związane z e-usługami administracji.

Uczniowie w ramach szkolenia wzięli udział w konferencji „Digital Włocławek – jak zaistnieć w intrenecie” organizowanej przez Włocławskie Centrum Biznesu - Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Podczas szkolenia młodzież uzyskała umiejętności szeroko pojętego kształtowania profesjonalnego wizerunku w social mediach. W trakcie wydarzenia rozmawiano na tematy, które pozwolą osiągnąć sukces w Internecie. Prowadzącymi byli uznani specjaliści z dziedziny marketingu:

- Judyta Kowalczyk - Psychologia brandingu i reklamy,

- Paweł Tkaczyk - Content marketing i storytelling - efektywna komunikacja w Internecie,

- Kamila Gąsior - Narzędzia Google wspierające rozwój firmy,

- Marcin Okoniewski ,,Okoń w sieci” - Influencer marketing w rozwoju własnej marki.

Uczniowie uzyskali wiedzę na temat nauki umiejętnego i krytycznego wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się oraz obycie z technologią w charakterze narzędzi do pracy, nauki i życia codziennego. Szkolenie było nowym i interesującym przedsięwzięciem, które zachęciło młodzież do praktycznego rozwijania umiejętności cyfrowych.