• Kontrast strony

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego coraz więcej młodych ludzi myśli o tym, aby w czasie wolnym od zajęć podjąć pracę krótkoterminową, dzięki czemu zdobędą pieniądze na wypoczynek oraz zyskają doświadczenie zawodowe, które będzie procentować podczas szukania stałego zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ochotnicze Hufce Pracy nasilają działania w zakresie pozyskania ofert pracy i promują swoją działalność w środowiskach szkolnych i uczelnianych.

W ramach takich inicjatyw bydgoskie MBP zorganizowało  punkt konsultacyjny dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Do dyspozycji studentów byli pośredniczka pracy i doradca zawodowy CEiPM Bydgoszcz. Przedstawiona oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza studentów zagranicznych, wśród których byli nie tylko obywatele Ukrainy, ale również krajów tak egzotycznych jak Tanzania czy Zambia.

Przedsięwzięcie było również okazją do promocji działań OHP w ramach sieci EURES, ułatwiających poszukiwanie zatrudnienia poza Polską.

- Dobrze, że takie spotkanie jest na uczelni. Zwłaszcza podczas sesji egzaminacyjnej łatwiej jest zapoznać się z propozycjami OHP – powiedział jeden ze studentów.

W porozumieniu z Biurem Karier WSG planuje się już kolejne tego typu spotkania.