• Kontrast strony

Koniec roku szkolnego i zbliżający się okres wakacji to tradycyjnie dla niektórych młodych ludzi nie tylko okres błogiego odpoczynku, ale także możliwość podjęcia nowych wyzwań i aktywności. To czas dający możliwość zdobycia również pierwszego doświadczenia zawodowego.

Wśród młodzieży wzrasta zainteresowanie podjęciem krótkoterminowego zatrudnienia. Z myślą o takich osobach w dniu 12 maja Młodzieżowe Biuro Pracy zorganizowało giełdę pracy. Uczestnikami spotkania były osoby z Polski i Ukrainy.

Giełda rozpoczęła się przedstawieniem oferty CEiPM w Bydgoszczy. Młodzież otrzymała informację o działalności Młodzieżowego Biura Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

Po krótkim wstępie, przedstawiciel agencji pracy tymczasowej Strefa Job szczegółowo omówił stanowiska pracy, które proponuje aktualnie swoim klientom. Przedstawił zasady podejmowania zatrudnienia i wynagradzania pracowników. Przeprowadził też instruktaż korzystania z platformy internetowej, dzięki której można aplikować do poszczególnych ofert.

Na zakończenie spotkania zaplanowano możliwość bezpośredniego kontaktu uczestników giełdy z pracodawcą oraz pracownikami CEiPM. Przy stoisku firmy uczestnicy otrzymali odpowiedź na pytania związane z pracą. Kilkoro uczestników zgłosiło chęć podjęcia pracy w charakterze pracownika inwentaryzacji. Doradcy zawodowi udzielali porad związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Przedstawiona została również oferta sieci EURES.